Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany od 1.01.1997 r. ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym z dnia 1997-07-03.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/247694/97/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
1997-07-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany od 1.01.1997 r. ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-12-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 25.11.1997 r., sygn. akt K.26/97).