Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracowników, którzy legitymują się ustalonym prawem do emerytury z dnia 2010-08-26.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/653966/10/III/3003.7.3 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracowników, którzy legitymują się ustalonym prawem do emerytury.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajeła się problemem opisanym w artykule pt. "Emeryci dyskryminowani", zamieszczonym w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2010 r. Z przeprowadzonej przez Rzecznika analizy przepisów wynika, iż na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownicy, w tym ci, którzy mają ustalone prawo do emerytury, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast na mocy art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia wynikające z tej ustawy przysługują osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Do katalogu świadczeń wymienionych w art. 2 tej ustawy należą m. in. zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek chorobowy przysługuje osobom uprawnionym w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak również wyjątkowo po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia, po spełnieniu określonych warunków dotyczących daty powstania niezdolności do pracy i czasu jej trwania. Pracownicy mający ustalone prawo do emerytury nie zachowują prawa do zasiłku chorobowego wyłącznie za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Tymczasem, do świadczenia rehabilitacyjnego nie mają prawa w ogóle, bez względu na to, czy tytuł do ubezpieczenia istnieje, czy też ustał. Zgodnie z art. 2 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wszystkim ubezpieczonym zapewnia się równe traktowanie. Wydaje się, że w przypadku braku prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracowników, tj. osób mających tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, którzy legitymują się ustalonym prawem do emerytury, zasada ta nie została zachowana. Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: