Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie o służbie cywilnej z dnia 2010-10-25.

Adresat:
SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ
Sygnatura:
RPO/655840/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-10-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie o służbie cywilnej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się urzędniczka mianowana służby cywilnej podnosząc, że rozwiązania prawne przyjęte w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przewidują przywiązanie przywilejów urzędnika do pracodawcy, a nie samego urzędnika. Również zdaniem Rzecznika niezrozumiała jest regulacja prawna pozbawiająca urzędnika uprawnień w przypadku czasowej zmiany pracodawcy, pomimo iż wciąż wykorzystuje on swoją wiedzę i kompetencje w służbie państwu w ramach jednostek administracji rządowej i na stanowiskach wchodzących w zakres korpusu służby cywilnej. Wnioskodawczyni proponuje wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o służbie cywilnej, zgodnie z którymi zatrudnienie urzędnika w ramach korpusu służby cywilnej zawsze następowałoby na podstawie mianowania, bez względu na to, czy jest to kolejny pracodawca, albo istniałby obowiązek przeniesienia służbowego urzędnika - na jego wniosek - do pracy w innym urzędzie administracji rządowej, w tym w polskiej placówce za granicą, w której działa korpus służby cywilnej, z zachowaniem wszystkich związanych z mianowaniem uprawnień. Rzecznik zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-01-10
Opis odpowiedzi:
Szef Służby Cywilnej (08.12.2010 r.) nie podzielił stanowiska Rzecznika. W udzielonej odpowiedzi stwierdził, że rozwiązania systemowe zawarte w ustawie o służbie cywilnej umożliwiają dokonywanie czasowych przeniesień urzędników służby cywilnej i nie ma potrzeby wprowadzania zmian w tym zakresie.