Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości powrotu sędziego na zajmowane stanowisko, w przypadku ustania przyczyn przeniesienia w stan spoczynku w związku ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy z dnia 2011-02-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/666851/11/III/805 RZ
Data sprawy:
2011-02-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości powrotu sędziego na zajmowane stanowisko, w przypadku ustania przyczyn przeniesienia w stan spoczynku w związku ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy.

Zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził problem poruszony w artykule pt. "Wyrok dożywotniego spoczynku", zamieszczonym na łamach tygodnika Polityka (Nr 6/2011), dotyczący braku możliwości powrotu sędziego na zajmowane stanowisko, jeżeli ustały przyczyny przeniesienia w stan spoczynku w związku ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy. Obecnie w świetle art. 70 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia nie ma prawa powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko (lub równorzędne) w przypadku ustania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego. Znajdujący się w Sejmie rządowy projekt zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3655), przewiduje możliwość powrotu do służby sędziego przeniesionego w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia w przypadku odzyskania zdolności do pełnienia obowiązków sędziego. Warunkiem jest przedstawienie przez sędziego zaświadczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS. Niektóre rozwiązania projektu dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości wzbudzają kontrowersje, co może doprowadzić do znacznego wydłużenia prac legislacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w zakresie możliwości nieodległej w czasie zmiany zakwestionowanej regulacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: