Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kontrowersyjnej zmiany regulaminu portalu społecznościowego - Nasza Klasa z dnia 2011-03-15.

Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/650787/10/I/7.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kontrowersyjnej zmiany regulaminu portalu społecznościowego - Nasza Klasa.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły ostatnio skargi dotyczące zmiany regulaminu Naszej Klasy, jednego z największych portali społecznościowych na polskim rynku usług internetowych, liczącego ponad 10 mln użytkowników. W 2010 r. administrator portalu postanowił wprowadzić poważne zmiany w swoim serwisie. Nasuwają one jednak wiele wątpliwości. Jednym z postanowień, które wzbudza obiekcje jest postanowienie art. 6 Regulaminu portalu nk.pl, który stanowi, że "Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela NK niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych." Tego rodzaju postanowienie regulaminu jest nie tylko niejasne, ale może też rodzić zastrzeżenia z punktu widzenia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownicy portalu zasygnalizowali ponadto, iż administrator NK uzależnił możliwość dalszego korzystania z serwisu od akceptacji, przez każdego z użytkowników, nowego regulaminu w terminie 30 dni od jego ogłoszenia. Niezaakceptowanie w całości nowego regulaminu wiązało się z wykluczeniem użytkownika z portalu nk.pl. Stosowana przez serwis społecznościowy formuła odgórnie narzucająca nowe, niekorzystne dla użytkowników warunki umowy budzi poważne wątpliwości natury prawnej. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie przedstawionej sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: