Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu niezbędnych danych zamieszczanych w wyciągach z centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 2011-04-29.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/608055/09/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu niezbędnych danych zamieszczanych w wyciągach z centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu, który został przedstawiony Ministrowi Infrastruktury w wystąpieniu z dnia 5 października 2009 r. i dotychczas nie został prawidłowo rozwiązany. We wcześniejszej korespondencji Rzecznik uzyskał zapewnienie, że przy najbliższej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami resort zaproponuje poprawkę polegającą na rezygnacji z umieszczenia w wyciągach z centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości informacji o wykształceniu osoby uprawnionej. Ponadto Minister Infrastruktury zajął stanowisko, iż rejestr powinien zawierać dane o miejscu prowadzenia działalności zawodowej wykonywanej przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, zamiast informacji o adresie zamieszkania osoby uprawnionej. Mimo kilku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapowiadane zmiany w treści art. 193 ust. 3 pkt 6 i 7 nie zostały przeprowadzone. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o przekazanie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: