Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujawniania wizerunku osób prywatnych podczas akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy organów ścigania z dnia 2011-09-20.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/682684/11/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-09-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujawniania wizerunku osób prywatnych podczas akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem relacjonowania przez media czynności zatrzymań i przeszukań dokonywanych m.in. przez funkcjonariuszy Policji. W tych okolicznościach może dochodzić do naruszenia praw i wolności osób prywatnych, które są na nagraniach lub zdjęciach tj. prawa do prywatności, prawa do dobrego imienia czy prawa do autonomii informacyjnej. Co do zasady, upublicznianie filmów lub zdjęć z zasłoniętymi lub zniekształconymi twarzami osób, wobec których podejmowane są czynności przez funkcjonariuszy organów ścigania, nie stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 130 ust. 2 Prawa prasowego, zakazującego publikacji bez zgody zainteresowanych danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, jak również świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych. Jednak skargi wpływające do Rzecznika wskazują, że osoby zatrzymane lub u których przeprowadzane jest przeszukanie, są bez trudu rozpoznawane przez najbliższe otoczenie i ponoszą z tego powodu negatywne konsekwencje. W ocenie Rzecznika informacje o działaniach Policji powinny być przekazywane mediom w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie osób prywatnych uczestniczących w zatrzymaniach, czy przeszukaniach. Kolejnym niepokojącym aspektem problemu jest pochodzenie upublicznianych materiałów. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: