Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowanej w niektórych zakładach poprawczych kary przeniesienia wychowanka do innej placówki z dnia 2011-09-23.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672825/11/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowanej w niektórych zakładach poprawczych kary przeniesienia wychowanka do innej placówki.

W trakcie wizytacji w placówkach dla nieletnich, w związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, dostrzeżono, iż w niektórych zakładach poprawczych stosowana jest kara przeniesienia wychowanka do innej placówki. Wątpliwości Rzecznika budzi fakt, iż podstawą stosowanych w zakładach poprawczych kar nie są zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich, lecz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W art. 95 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich, upoważniającym do wydania powyższego rozporządzenia ani zakres spraw przekazanych do uregulowania w nim, ani wytyczne dotyczące jego treści, nie wskazują na możliwość określenia w nim katalogu środków dyscyplinarnych. Kolejna sporna kwestia dotyczy kary w postaci wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie do innego zakładu tego samego rodzaju oraz wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie do zakładu innego rodzaju. Zgodnie z Zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie europejskich reguł dla młodocianych przestępców objętych sankcjami lub środkami alternatywnymi, przeniesienie nieletniego nie powinno być stosowane jako kara. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w sprawie objęcia przedmiotem regulacji ustawy tych spraw dotyczących nieletnich, które wykraczają poza upoważnienie ustawowe wyrażone w ustawie o postępowaniu w sprawie nieletnich oraz dostosowanie ich treści do Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: