Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego, w związku z decyzją o rozwiązaniu jednostki z dnia 2011-10-11.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682471/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-10-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego, w związku z decyzją o rozwiązaniu jednostki.

W dniu 8 września 2011 r. współpracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali w 36 specjalnym pułku lotnictwa transportowego w Warszawie, w celu sprawdzenia przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami żołnierzy. Odbyły się spotkania z dowódcą i kadrą kierowniczą oraz pilotami i personelem naziemnym, podczas których zainteresowani mieli możliwość przedstawić swoje uwagi i wnioski. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, pułk ma zostać rozwiązany do końca 2011 r. Od dnia 1 stycznia 2012 r. ma funkcjonować nowa jednostka, powstała na bazie dotychczas istniejącej, ze zmienionymi, przynajmniej częściowo zadaniami. Decyzja o rozwiązaniu pułku była zaskoczeniem zarówno dla dowództwa, jak i żołnierzy, którzy o decyzji o rozwiązaniu jednostki dowiedzieli się ze środków masowego przekazu. Wcześniej mówiło się jedynie o potrzebie wprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych i szkoleniowych. Wiele czynności zmierzających do poprawy sytuacji podjętych zostało już przez nowego dowódcę pułku, m.in. zmieniono procedury szkoleniowe dla pilotów i system szkolenia. Wprowadzone zostały korzystniejsze struktury etatowe. Pomimo wysiłków czynionych przez dowództwo, część kadry i pracowników wojska nie otrzyma propozycji pozostania w nowo tworzonej strukturze organizacyjnej. Podczas spotkania żołnierze z rozgoryczeniem podkreślali, iż do czasu pobytu przedstawicieli Rzecznika w jednostce, nikt z nimi nie rozmawiał na temat możliwości pełnienia dalszej służby wojskowej. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie o zajętym stanowisku wobec przedstawionych spraw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-11-23
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (23.11.2011 r.) wyjaśnił, że kwestie rozformowania 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego traktowane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej w sposób priorytetowy, z troską o aspekt społeczny wprowadzanych zmian. Przedmiotowa jednostka wojskowa zostanie rozformowana do 31 grudnia 2011 r., a 1 Baza Lotnicza zostanie przeformowana w 1 Bazę Lotnictwa Transportowego, która przejmie część zadań i środków etatowych rozformowanego pułku. Wprowadzenie powyższych decyzji odbyło się zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zasadniczym powodem podjęcia decyzji o rozformowaniu 36 splt był wysoki stopień wyeksploatowania samolotów uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa przewozu najważniejszych osób w państwie transportem powietrznym. W związku z powyższym Minister Obrony Narodowej podjął decyzję, iż transport powietrzny realizowany będzie z wykorzystaniem śmigłowców. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wszyscy żołnierze zawodowi 36 splt zostaną skierowani na nowe stanowiska służbowe, a pracownicy wojska dotychczas zatrudnieni w pułku znajdą pracę w 1 BLTr i innych jednostkach Sił Powietrznych garnizonu.