Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu wypłaty świadczeń funkcjonariuszom Policji z dnia 2011-11-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/673848/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu wypłaty świadczeń funkcjonariuszom Policji.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji ze skargą dotyczącą zaniechania wypłaty uposażenia. Uważa on, że w sposób niezgodny z prawem przymuszony jest do założenia konta bankowego, bowiem jednostka w której pełni służbę nie jest już uprawniona do wypłaty uposażeń. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż przyczyną tego stanu faktycznego jest treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Obowiązek realizowania przepisów tego rozporządzenia powoduje, że obecnie nie ma technicznej możliwości wypłaty uposażenia do rąk funkcjonariusza w komendzie powiatowej Policji. Z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji wynika reguła zgodnie z którą uposażenie jest płatne bezpośrednio do rąk funkcjonariusza oraz wyjątek - wypłacania należności na konto funkcjonariusza po jego wcześniejszym porozumieniu się z płatnikiem. Odstępstwo od reguły wypłaty do rąk policjanta wymaga porozumienia się obu podmiotów stosunku służbowego. Żadnej zatem ze stron nie przysługuje prawo narzucenia swej woli drugiemu kontrahentowi. Pozostając w zgodzie z treścią rozporządzenia komendanci powiatowi Policji będą zmuszeni do wprowadzenia innych sposobów przekazywania kwot na wynagrodzenia pracowników, uposażenia funkcjonariuszy - bez pośrednictwa przelewu bankowego - gwarantującego funkcjonariuszom i pracownikom otrzymywanie świadczeń w ustawowych terminach wypłaty. Takim sposobem będzie pobranie środków w komendzie wojewódzkiej Policji i następnie przekazanie ich do rąk własnych policjanta - co wiąże się z koniecznością wyjazdu - a tym samym dodatkowych kosztów dla budżetu Policji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec opisanego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-10
Opis odpowiedzi:


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (10.02.2012 r.) potwierdził, że dysponenci trzeciego stopnia, do których należą komendanci wojewódzcy Policji, nie mogą przekazywać otrzymanych środków z budżetu państwa podległym im organom administracji bądź jednostkom organizacyjnym. Niezależnie od powyższego słusznym wydaje się wskazanie na możliwość realizowania przez komendy wojewódzkie Policji należności dla policjantów oraz pracowników komend powiatowych, miejskich lub rejonowych, którzy nie posiadają rachunku bankowego (i nie wyrazili zgody na wypłatę uposażenia bądź wynagrodzenia i innych świadczeń oraz należności w formie bezgotówkowej) w drodze przekazu pocztowego. Wykładnia przepisów art. 105 ust. 1 i 5 ustawy o Policji prowadzi bowiem do wniosku, że określenie "bezpośrednio do rąk policjanta" oznaczać może każdy sposób realizacji należności w formie gotówkowej, w tym w drodze przekazu pocztowego. Konieczność wprowadzenia stosownych zmian w ustawie o Policji będzie analizowana przy okazji podjęcia prac nad szerszą nowelizacją ustawy o Policji.