Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów regulujących sytuację tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach określonych w art. 88 par. 3 Kkw z dnia 2000-06-27.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/316164/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-06-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów regulujących sytuację tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach określonych w art. 88 par. 3 Kkw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-06-27
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 8.08.2000 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - sierpień 2000", str. 42).