Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące obniżki opłat za użytkowanie wieczyste dla emerytów i rencistów z dnia 1995-05-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/166915/94/IV/402 RZ
Data sprawy:
1995-05-12
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
odmowa podjęcia uchwały
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące obniżki opłat za użytkowanie wieczyste dla emerytów i rencistów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1995-09-27
Opis odpowiedzi:

Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 27.09.1995 r., sygn. akt III CZP 83/95).