Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce, dotyczące roszczeń z umowy przedsprzedaży samochodu na przedpłatę z dnia 1995-05-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/100566/92/VI/613 RZ
Data sprawy:
1995-05-23
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
odmowa podjęcia uchwały
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce, dotyczące roszczeń z umowy przedsprzedaży samochodu na przedpłatę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1995-12-18
Opis odpowiedzi:

Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 18 grudnia 1995 r., sygn. akt III CZP 91/95).