Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie postanowień umów dotyczących przetwarzania danych osobowych z dnia 2013-04-25.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/704289/12/V/604.2.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie postanowień umów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża w wystąpieniu wątpliwości dotyczące postanowień umów stosowanych przez spółkę działającą na rynku finansowym. Postanowienia te mogą być niezgodne z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także ustawy o ochronie danych osobowych. Zastrzeżenia budzą zwłaszcza postanowienia umowy, które wymagają od konsumenta złożenia oświadczenia, że wyraża zgodę na opublikowanie udostępnionych spółce danych osobowych w prasie, mediach i miejscu wybranym przez spółkę oraz powiadomienie członków rodziny i domowników w razie naruszenia umów zawartych ze spółką. W ocenie Rzecznika celem tego rodzaju postanowień może być wywołanie poczucia lęku i zagrożenia przed upublicznieniem informacji o posiadanym zadłużeniu, jak również zmuszenie do spełnienia określonych obowiązków w sposób przekraczający uprawnienia wierzyciela. Przetwarzanie danych przez administratora jest dopuszczone dla osiągania

prawnie usprawiedliwionych celów. Nie jest więc możliwe uznanie oznaczonych celów za usprawiedliwione, gdy są one ukierunkowane na osiągnięcie rezultatu sprzecznego z prawem, zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie sprawy i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: