Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury załatwiania spraw paszportowych w polskich placówkach konsularnych w Wielkiej Brytanii z dnia 2013-07-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/709567/12/I/102 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury załatwiania spraw paszportowych w polskich placówkach konsularnych w Wielkiej Brytanii.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące procedury załatwiania spraw paszportowych w polskich placówkach konsularnych w Wielkiej Brytanii. Przewlekłość procedur konsularnych Urzędu Konsularnego w Londynie, pomimo zapewnień o wprowadzeniu udoskonaleń w systemie obsługi petentów, utrzymuje się nadal. Skarżący podnoszą, iż czas załatwiania wydania nowego lub przedłużenia ważności paszportu wydłuża się. Stawia to pod znakiem zapytania sens i jakość wprowadzania nowych procedur. W 2012 r. czas oczekiwania na wydanie lub przedłużenie dokumentu wynosił 6 tygodni, a postępowanie wiązało się z wymogiem obowiązkowego spotkania z pracownikiem konsulatu. Z tegorocznych skarg wynika, że czas oczekiwania w sprawach paszportowych jest dłuższy od ubiegłorocznego o 1 tydzień. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie pilnych działań mających na celu przyśpieszenie rozpatrywania spraw paszportowych polskich obywateli, w szczególności o udzielenie możliwej pomocy w tym zakresie polskiemu przedstawicielstwu w Londynie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-30
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ (30.07.2013 r.) podziękował za zainteresowanie sprawami obywateli polskich przebywających w Wielkiej Brytanii i poinformował, że Departament Konsularny MSZ zdaje sobie sprawę z konieczności wydłużonego oczekiwania na spotkanie z konsulem w Londynie w celu załatwienia sprawy paszportowej, rozumianej jako złożenie wniosku o wydanie nowego paszportu biometrycznego lub paszportu tymczasowego. Obecnie czas oczekiwania na spotkanie z konsulem wynosi 4, a nie 7 tygodni. Terminy oczekiwania są płynne: w zależności np. od niewykorzystanych miejsc w elektronicznym systemie zapisów wizyt z poprzednich dni, miejsca te - w cyklu tygodniowym - dodawane są jako wolne, tj. bliższe terminy. Dodatkowo wprowadzone na początku roku zmiany ustawowe dotyczące tzw. odmiejscowienia składania wniosków paszportowych, umożliwiają Polakom za granicą zwracać się do tych urzędów konsularnych, gdzie terminy na złożenie wniosku są najkrótsze. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy paszportowej w dalszym ciągu nie odpowiada oczekiwaniom w tym względzie. W związku z tym podejmowane są kolejne działania mające na celu poprawę istniejącej sytuacji. Podjęto decyzję o przyznaniu na stałe Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Londynie dodatkowego 1,5 etatu, oprócz tymczasowego wsparcia na okres letni. Ponadto placówka wydłużyła czas bezpośredniej obsługi interesantów oraz wyodrębniła godziny wydawania dokumentów, a także zwiększyła liczbę osób przyjmowanych w sprawach paszportowych w okresie największego zapotrzebowania. Otwarto też punkt przyjmowania wniosków paszportowych dla dzieci w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Wszystkie te czynności przyczyniają się do poprawy sytuacji, niemniej jednak dopiero planowane w 2014 r. przeniesienie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie do nowej siedziby urzędu, przystosowanej do profesjonalnej obsługi dużej liczby interesantów, pozwoli na dalsze usprawnienia w tym zakresie.