Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie formularza zwolnienia z opłaty abonamentowej rtv, stosowanego przez Pocztę Polską z dnia 2013-07-31.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/678652/11/V/604 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie formularza zwolnienia z opłaty abonamentowej rtv, stosowanego przez Pocztę Polską.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi, w których podnoszone są zarzuty dotyczące stosowanych przez Pocztę Polską S.A. formularzy zwolnienia z opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. W ocenie skarżących formularze te nie znajdują oparcia w przepisach prawa, a także nie uwzględniają w odpowiedni sposób katalogu osób uprawnionych do uzyskania zwolnienia. Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, do uzyskania zwolnienia wymagane jest złożenie oświadczenia w placówce operatora pocztowego oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnień. Przepisy tej ustawy nie stanowią o obowiązku składania formularza przyjętego przez Pocztę Polską S.A. W kwestionowanych formularzach wymagany jest znacznie szerszy zakres informacji, aniżeli w oświadczeniu. Treść otrzymywanych skarg nie pozwala określić, czy tego rodzaju formularze nadal są stosowane, a jeżeli tak, to w jakiej skali. W ocenie Rzecznika niezbędne jest ustalenie tej kwestii, a następnie skontrolowanie podstawy stosowania odrębnych formularzy w sytuacji, gdy wzór oświadczenia określa rozporządzenie KRRiT w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. W przypadku uznania dopuszczalności stosowania przedmiotowych formularzy, zasadne byłoby sprawdzenie zgodności i aktualności ich treści z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: