Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie reformy systemu opieki z dnia 2013-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/747595/13/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie reformy systemu opieki.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się zespół ekspertów działających przy Komisji Europejskiej, który zajmuje się upowszechnianiem idei reformy systemu opieki polegającej na przejściu od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych. Przez wiele lat istnienie i utrzymywanie opieki instytucjonalnej przez państwo było postrzegane jako świadectwo troski społeczeństwa o osoby potrzebujące szczególnego wsparcia i pomocy przez zapewnienie im wyżywienia, schronienia i leczenia. Obecnie jednak świadczenie opieki w zakładach jest coraz częściej uznawane za politykę niewłaściwą i naruszającą prawa człowieka. Celem programu opracowanego przez Europejską Grupę Ekspertów jest zachęcenie rządów państw europejskich do wdrażania i wspierania trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych oraz opieki świadczonej na szczeblu lokalnym w przypadku dzieci opuszczonych i wymagających szczególnej ochrony, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ludzi cierpiących na choroby natury psychicznej oraz osób starszych. Program te opiera się na zobowiązaniach międzynarodowych państw europejskich, w tym zwłaszcza na postanowieniach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, jakie działania były podejmowane lub są planowane w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: