Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich i warunków służby żołnierzy w batalionie piechoty górskiej oraz pułku saperów z dnia 2013-11-18.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/749808/13/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich i warunków służby żołnierzy w batalionie piechoty górskiej oraz pułku saperów.

W październiku 2013 r. współpracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali z wizytą w 22 batalionie piechoty górskiej oraz 1 pułku saperów, w celu sprawdzenia przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z warunkami służby i szkolenia, a także najistotniejszymi problemami żołnierzy. Przygotowane nowe struktury dowodzenia, które w najbliższym czasie mają wejść w życie, powodują obawy odnośnie zmiany podporządkowania jednostki. Dodatkowy szczebel dowodzenia znacząco ograniczyłby możliwość szybkiego działania jednostki z uwagi na wydłużenie czasu podejmowania decyzji, co jest istotne zwłaszcza podczas akcji ratowniczych. Problemem utrudniającym realizację zadań jest funkcjonowanie prywatnych firm zajmujących się rozminowywaniem terenu. Ich praca ogranicza się do znalezienia niewybuchów i złożenia ich w jednym miejscu. Zasadniczą część zadania, czyli przewiezienie niewybuchów na poligon i detonację wykonują saperzy z jednostki. Firma prywatna powinna wykonać pełen zakres prac, łącznie ze zniszczeniem niewybuchów. Wymaga to jednak zmiany przepisów. Rosnąca liczba zgłoszeń o podjęcie interwencji przez saperów powoduje systematyczne narastanie realizowanych zadań. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności, a także szybkości prowadzonych działań powinny być wyznaczane dwa patrole, zamiast jednego. Dużo problemów sprawiają dowódcom przepisy dotyczące kwalifikowania żołnierzy na kursy podoficerskie. Żołnierze zwracali uwagę na stan budynków koszarowych, brak hali sportowej, trudności z otrzymaniem umundurowania. Pilnego rozwiązania wymaga kwestia transportu żołnierzy poszkodowanych na misji i hospitalizowanych w szpitalach cywilnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w poruszonych kwestiach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: