Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie dostępu osadzonych w jednostkach penitencjarnych do informacji publicznej z dnia 2013-12-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-12-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie dostępu osadzonych w jednostkach penitencjarnych do informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa w wystąpieniu, że realizacja dostępu osadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej wciąż może charakter uznaniowy, ponieważ dyrektorzy placówek penitencjarnych nie mają obowiązku użyczać osadzonym komputerów z dostępem do BIP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się już w tej kwestii do Ministra Sprawiedliwości w 2011 r. W odpowiedzi wyjaśniono, że ewentualne działania legislacyjne zmierzające do jednoznacznego uregulowania procedury udostępniania informacji publicznych powinny odnosić się do wszystkich podmiotów, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mają dostępu do BIP, a nie jedynie do osób pozbawionych wolności. Mimo obietnic ze strony resortów spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji, iż podjęte zostaną prace analityczno-koncepcyjne nad nowelizacją ustawy w przedmiotowym zakresie, do dziś stan prawny nie uległ zmianie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: