Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zapewnienia osobom głuchym pomocy tłumacza podczas wizyty lekarskiej z dnia 2014-06-11.

Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
I.501.183.2014
Data sprawy:
2014-06-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zapewnienia osobom głuchym pomocy tłumacza podczas wizyty lekarskiej.
Rzecznikowi szczególnie bliskie są sprawy osób niepełnosprawnych, w tym osób głuchych. Osoby te, porozumiewające się polskim językiem migowym bądź systemem językowo-migowym, nierzadko natykają się na barierę komunikacyjną podczas załatwiania spraw z osobami słyszącymi, czy choćby w trakcie wizyty u lekarza. W takich przypadkach niezbędna jest obecność osoby trzeciej, mogącej pełnić rolę tłumacza. Tę funkcję często wykonują słyszące dzieci głuchych rodziców. W ocenie Rzecznika powierzanie takiej odpowiedzialnej roli małoletnim może mieć negatywny wpływ na ich rozwój, a także prowadzi do naruszenia ustawy o języku migowym i innych środkach porozumiewania się. Ustawa ta określa, że osobą pomagającą w załatwianiu spraw m.in. w podmiotach leczniczych powinna być osoba, która ukończyła 16 lat. Niezbędne jest poinformowanie lekarzy o ograniczeniu wiekowym dla osób pełniących rolę tłumacza. W związku z powyższym należy zachęcić podmioty lecznicze do korzystania z usługi profesjonalnego tłumacza, znającego specjalistyczne słownictwo medyczne, bądź usługi wideotłumacza, gdzie niezbędny jest tylko komputer z dostępem do internetu. Tego typu rozwiązania zapewnią lekarzom najlepszą komunikację z niesłyszącym pacjentem. Rzecznik zwraca się z prośbą o poinformowanie o działaniach podejmowanych w przedstawionej sprawie. W znalezieniu odpowiedniego tłumacza działającego w danym regionie mogą pomóc stowarzyszenia zajmujące się osobami głuchymi. Osobie głuchej przysługuje prawo do dofinansowania ze środków PFRON usługi tłumacza. Dużym ułatwieniem byłoby informowanie osób głuchych o tym uprawnieniu przez podmioty lecznicze. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o działaniach podejmowanych w przedstawionej sprawie oraz o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-06-26
Opis odpowiedzi:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (26.06.2014 r.) zapewnił, że samorząd lekarski podejmie działania mające na celu rozpropagowanie wśród lekarzy wiedzy na temat przepisów regulujących zasady korzystania przez osoby głuche z pomocy osoby przybranej. Treść wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie zamieszczona na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przesłana wszystkim prezesom okręgowych izb lekarskich na terenie kraju w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców.