Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prac nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów nieprzewidujących przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem z dnia 2014-08-18.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7060.88.2014
Data sprawy:
2014-08-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prac nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów nieprzewidujących przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem.

Na tle jednej ze skarg skierowanych do Rzecznika pojawił się problem konstytucyjności przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym przedawnieniu nie ulegają należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Treść tego przepisu jest zbieżna z obowiązującym do końca 2002 r. przepisem ustawy – Ordynacja podatkowa, który został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Obecnie obowiązujący odpowiednik tego przepisu również budzi wątpliwości i wymaga pilnej interwencji ustawodawcy. W opinii Rzecznika przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z tych samych względów wymaga stosownych zmian. Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował Rzecznika, że w wyniku konsultacji z Ministrem Finansów ustalono, że zmiany dotyczące zobowiązań podatkowych w ustawie – Ordynacja podatkowa powinny być spójne ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ich w jednym akcie prawnym. Prace legislacyjne w kierunku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 40/12 miały być prowadzone przez Ministerstwo Finansów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji o stanie prac legislacyjnych i wyjaśnienie, czy projektowane zmiany dotyczyć będą również przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-09-15
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów (15.09.2014 r.) wyjaśnił, że przygotował pakiet rozwiązań wykonujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12, włączony do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W przedmiotowym projekcie ustawy, oprócz zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa implementujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzono również podobne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt ustawy został skierowany w dniu 10 września 2014 r. do rozpatrzenia przez Komitet do spraw Europejskich oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.