Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: wyczerpanie przez RPO możliwości działania

Ilość odnalezionych wyników: 2

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.967.2019
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie wykonania orzeczenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.136.2020
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym i przedstawienie stanowiska po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.