Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: umorzenie postępowania administracyjnego z powodu uznania zasadności skargi RPO i zmianę zaskarżonej uchwały, decyzji

Ilość odnalezionych wyników: 2

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.68.2021
Data sprawy:
2022-09-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Starosty, umarzającą w całości postępowanie administracyjne w przedmiocie zobowiązania klubu do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą decyzję Prezydenta Miasta Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.