Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: oddalenie wniosku RPO

Ilość odnalezionych wyników: 2

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
287931
Data sprawy:
1998-09-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej "SIMPA" Spółki Akcyjnej, dotyczącej przepisu pozbawiającego spółki z udziałem kapitału zagranicznego możliwości odliczenia od podatku straty poniesionej w latach, w których spółki korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego z zysków kolejnych trzech lat (sygn. akt SK 12/98).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/275847/98/VI/620 RZ
Data sprawy:
1998-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.