Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: oddalenie wniosku RPO

Ilość odnalezionych wyników: 1

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/275847/98/VI/620 RZ
Data sprawy:
1998-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.