Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: !!!(do 06.01.2011) KLASYFIKACJI WNIOSKÓW

Ilość odnalezionych wyników: 6

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VI.7217.1.2024
Data sprawy:
2024-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie badania liczby osób w kryzysie bezdomności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612072/09/XII/2003.1 N
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Kazimierza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/391357/01/XII/324 N
Data sprawy:
2001-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Mikołaja N. na decyzję Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia (sygn. akt V SA 439/01).
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/350447/00/XII/324 N
Data sprawy:
2000-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie treści statutu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie".
Adresat:
FUNDACJA POLSKO NIEMIECKIE POJEDNANIE
Sygnatura:
RPO/354193/00/XII/324 N
Data sprawy:
2000-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w sprawie zaliczenia uczestników Powstania Warszawskiego oraz jeńców oflagów nie mających stopnia oficerskiego, zmuszonych do pracy przymusowej do kategorii osób uprawnionych do świadczenia na podstawie przyjętej 6.07.2000 r. przez Bundestag ustawy o utworzeniu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość".
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/350447/00/XII/324 N
Data sprawy:
2000-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia sądowej drogi kontroli orzeczeń Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" dotyczących odmowy przyznania świadczeń z tytułu prześladowań przez III Rzeszę.