Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: zawiadomienie do NSA o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego

Ilość odnalezionych wyników: 1

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.80.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Opis sprawy:
Zawiadomienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego dotyczącego wymierzania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.