Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pr.cywilne) (SNC)

Ilość odnalezionych wyników: 6

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.287.2015
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku w sprawie o zadośćuczynienie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/654800/10/IV/518.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa w sprawie przeciwko "W." S.A. o zapłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/536106/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2008-03-31
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego oddalającego apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Adresat:
SĄD APELACYJNY
Sygnatura:
RPO/398361/02/IV/401 RZ
Data sprawy:
2005-12-01
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO
Sygnatura:
RPO/457749/03/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-15
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie ze skargi Anny C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/476213/04/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego wydanego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej przeciwko Andrzejowi C. i Lidii S. o zapłatę.