Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga o stwierdz.niezgodn.z prawem prawomocnego orzeczenia (pr. pracy) (SNP)

Ilość odnalezionych wyników: 5

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/682686/11/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Rejonowego w B. wydanego w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o zapłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/545865/06/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2007-04-23
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie o rentę socjalną i ustalającego prawo do tego świadczenia od 1.01.2006 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/538579/06/VIII/803 RZ
Data sprawy:
2006-11-09
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie z powództwa Haliny K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KALISZU
Sygnatura:
RPO/516857/05/III/8006.1.3 RZ
Data sprawy:
2006-03-13
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o nagrodę jubileuszową i odprawę pieniężną.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/513635/05/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-14
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko Czesławowi N. o ustalenie, iż w okresie pozostawania bez pracy nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego i że na stronie powodowej nie ciąży ustawowy obowiązek zapłaty pozwanemu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.