Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: zawiadomienie do Sądu Najwyższego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego

Ilość odnalezionych wyników: 3

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.186.2019
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w przedmiocie tajemnicy telekomunikacyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.18.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.110.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego oceny kryterium pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa.