Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: zawiadomienie do Sądu Najwyższego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego

Ilość odnalezionych wyników: 9

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.211.2017
Data sprawy:
2024-02-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, dotyczącego skutków rozliczenia nieważnej umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.85.2023
Data sprawy:
2023-08-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego braku możliwości zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz osoby prawnej, której dobro osobiste zostało naruszone.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7108.763.2021
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego kwestii przedawnienia roszczeń syndyka.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.131.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy dot. kolegialnego składu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7000.35.2021
Data sprawy:
2021-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy, dotyczącego odszkodowań dla rolników.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.124.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy podstawą wznowienia postępowania może być orzeczenie TSUE, wydane w trybie pytania prejudycjalnego dotyczące takiego samego stosunku prawnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.186.2019
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w przedmiocie tajemnicy telekomunikacyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.18.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.110.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego oceny kryterium pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa.