Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: inne względy obiektywne – rezygnacja RPO z dalszego prowadzenia sprawy

Ilość odnalezionych wyników: 6

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.41.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, pomimo upłynięcia okresu próby, na który kara ta została zawieszona.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.60.2020
Data sprawy:
2020-11-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.126.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału przed Sądem Apelacyjnym w sprawie nieuczciwego postanowienia umownego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.108.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie finansowania akcji #LotDoDomu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.53.2017
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewidują odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej.