Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga kasacyjna do SN w sprawach pracy (SKP)

Ilość odnalezionych wyników: 11

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.605.2022
Data sprawy:
2023-03-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego, wydanego w sprawie z wniosku przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wysokość emerytury.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.177.2022
Data sprawy:
2022-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego, wydanego w sprawie z wniosku obywatela przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wysokość emerytury.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.162.2020
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o odszkodowanie za niezgodne z prawem wygaśnięcie stosunku pracy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.161.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Warszawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7042.34.2017
Data sprawy:
2017-08-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie przeciwko pracodawcy o ryczałt za nocleg.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/667268/11/I/112 RZ
Data sprawy:
2013-08-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYZSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W RZESZOWIE
Sygnatura:
RPO/715341/12/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w R., wydanego w sprawie z wniosku A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY
Sygnatura:
RPO/692345/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-06-18
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. w sprawie przeciwko Spółce o zapłatę zadośćuczynienia za utracone zdrowie w związku z chorobą zawodową.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/681135/11/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. wydanego w sprawie o zapłatę nagrody jubileuszowej.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/620752/09/III/8003.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-23
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w W. w sprawie o odprawę emerytalną.
Adresat:
SĄD APELACYJNY
Sygnatura:
RPO/513421/05/VIII/803.1 RZ
Data sprawy:
2005-10-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie z powództwa Małgorzaty N. przeciwko P. sp. z o.o., o wynagrodzenie.