Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga kasacyjna do SN (w sprawach cywilnych - SKC)

Ilość odnalezionych wyników: 35

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.214.2023
Data sprawy:
2023-11-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego, zmieniającego postanowienie Sądu Rejonowego wydanego w sprawie o podział majątku wspólnego i dział spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.77.2022
Data sprawy:
2023-02-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w przedmiocie decyzji obniżającej emeryturę funkcjonariuszowi policji na podstawie błędnego przyjęcia służby na rzecz totalitarnego państwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.123.2020
Data sprawy:
2023-01-23
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.505.3.2022
Data sprawy:
2022-06-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.10.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej stosowania przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej do osoby urodzonej po 1951 roku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.50.2021
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7016.78.2019
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające apelację Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.394.2021
Data sprawy:
2021-08-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w postępowaniu z powództwa przeciwko Spółce zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.28.2021
Data sprawy:
2021-07-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w postępowaniu w przedmiocie ochrony dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.15.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie wygaszenia stosunku pracy osoby zatrudnionej w służbie zagranicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.29.2020
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie oddalenia żądania zobowiązania pozwanej do wystosowania przeprosin.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.7.2017
Data sprawy:
2020-01-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.41.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w sprawie "warszawskiej mapy reprywatyzacji".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.41.2019
Data sprawy:
2019-11-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w sprawie "warszawskiej mapy reprywatyzacji".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.167.2019
Data sprawy:
2019-10-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.22.2019
Data sprawy:
2019-08-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7024.28.2018
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie o ubezwłasnowolnienie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.43.2018
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.37.2018
Data sprawy:
2018-12-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.217.2017
Data sprawy:
2017-10-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o podział majątku dorobkowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.149.2017
Data sprawy:
2017-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o uznanie za bezskuteczną w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego umowy zniesienia współwłasności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE
Sygnatura:
RPO/730359/13/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w L., oddalającego apelację powodów od wyroku Sądu Okręgowego w S. o zakazanie naruszeń i zapłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/730868/13/I/122.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE
Sygnatura:
RPO/739630/13/V/602.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w S. zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/698375/12/I/122.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/682837/11/I/122.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/670737/11/IV/512.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w B. oddalającego apelację od wyroku Sądu Okręgowego w O. wydanego w sprawie powództwa przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO
Sygnatura:
RPO/641443/10/IV/512.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w W. oddalającego apelację Leokadii S. od wyroku Sądu Rejonowego w P. wydanego w sprawie z powództwa Leokadii S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY WARSZAWA ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
Sygnatura:
RPO/590293/08/IV/415.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w G., wydanego w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i nadanie klauzuli wykonalności z wniosku wierzyciela.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/632951/09/IV/415.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., oddalającego zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w O. w przedmiocie odrzucenia pozwu w sprawie o zapłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
Sygnatura:
RPO/608494/09/V/5004.5 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w P. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w P. wydanego w sprawie z powództwa Wiesława O. przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o zapłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery stałej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/577260/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2008-08-01
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z grudnia 2007 r., oddalającego apelację powodów Marka M. i Piotra R. od wyroku Sądu Okręgowego w W. z października 2006 r., wydanego w sprawie z powództwa Marka M. i Piotra R. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚEDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU
Sygnatura:
RPO/317129/99/IV/4003.8 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w N. zmieniającego postanowienie Sądu Rejonowego w G. wydane w sprawie z wniosku Parafii Katolickiej Obrządku Greckokatolickiego w W., w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/564469/07/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w L. wydanego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej z wniosku spółki Z. S.A.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/562811/07/IV/4015.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w Z. w części oddalającej apelację od postanowienia Sądu Rejonowego w T. oddalającego wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości.