Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)

Ilość odnalezionych wyników: 28

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.511.281.2020
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające skargę o wznowienie postępowania jako wniesioną po upływie ustawowego terminu i nieopartą na ustawowej podstawie.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.5.2022
Data sprawy:
2022-03-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania przed Sądem Rejonowym w sprawie o nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.396.2021
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.267.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.239.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.56.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2021-03-05
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.172.2020
Data sprawy:
2021-02-23
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w związku z brakiem należytej reprezentacji w postępowaniu sądowym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.289.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.171.2020
Data sprawy:
2020-09-16
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.271.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.145.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.204.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.511.281.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające skargę o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7000.381.2019
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.52.2020
Data sprawy:
2020-04-20
Opis sprawy:
Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.3.2020
Data sprawy:
2020-03-11
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.102.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.5.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.94.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.95.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.97.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.96.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.9.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2020-01-21
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie uzupełnienia postanowienia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.510.212.2019
Data sprawy:
2019-11-13
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.366.2017
Data sprawy:
2017-10-06
Opis sprawy:
Skarga do Sądu Rejonowego o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę w elektronicznym postępowaniu nakazowym.