Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)

Ilość odnalezionych wyników: 18

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.289.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.171.2020
Data sprawy:
2020-09-16
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.271.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.145.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.204.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.511.281.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające skargę o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7000.381.2019
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.52.2020
Data sprawy:
2020-04-20
Opis sprawy:
Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.3.2020
Data sprawy:
2020-03-11
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.102.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.5.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.94.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.95.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.97.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.96.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.9.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2020-01-21
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie uzupełnienia postanowienia.