Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)

Ilość odnalezionych wyników: 46

Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/647544/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy dla powodzian.
Adresat:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Sygnatura:
RPO/647451/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w placówkach psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-24
Opis sprawy:
Apel Rzecznika do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie sposobu organizowania wyborów powszechnych.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/606969/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie poruszających opinię publiczną przypadków zabójstw działaczy na rzecz ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/606969/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Opis sprawy:
Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uprowadzenia i zamordowania rosyjskiej obrończyni praw człowieka Natalii Estemirowej.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/606969/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2009-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przypadków naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
AMBASADA REPUBLIKI CHIŃSKIEJ
Sygnatura:
RPO/604584/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2008-12-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce w sprawie sytuacji w Tybecie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reakcji organów administracji publicznej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego i opolskiego.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/576939/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Oświadczenie w sprawie ratyfikacji Traktatu Reformującego Unię Europejską (Traktatu Lizbońskiego).
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/582770/08/I/102 RZ
Data sprawy:
2008-02-26
Opis sprawy:
oświadczenie w sprawie odmowy przyznania wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej przewodniczącemu organizacji Human Rights Watch.
Adresat:
PRAWOSŁAWNY METROPOLITA WARSZAWSKI I CAŁEJ POLSKI
Sygnatura:
RPO/578954/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie transmisji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572621/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Opis sprawy:
Komunikat w sprawie stanowiska Rzecznika dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w toku postępowania z oskarżenia prywatnego wniesionego przez TVN przeciwko dziennikarzom "Gazety Polskiej", postanowienia o zatrzymaniu oskarżonych na 48 godzin i doprowadzeniu ich na rozprawę.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/573907/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2007-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Karty Praw Podstawowych.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572000/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-22
Opis sprawy:
Oświadczenie do środków masowego przekazu w sprawie alternatywnych form głosowania.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/548019/06/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-12
Opis sprawy:
Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rezygnacji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z autolustracji.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/570808/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/570808/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/570535/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-02
Opis sprawy:
Apel Rzecznika w sprawie zapewnienia jak najszerszego udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/569320/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-19
Opis sprawy:
Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sądowego zakazu wypowiedzi dla prof. Andrzeja Zybertowicza.
Adresat:
POLSKA AGENCJA PRASOWA
Sygnatura:
RPO/566243/07/X/1507 RZ
Data sprawy:
2007-09-04
Opis sprawy:
Komunikat dla Polskiej Agencji Prasowej w sprawie sytuacji na granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/567417/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-08-29
Opis sprawy:
Komunikat Rzecznika w związku z akcją strajkową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście pacjentów szpital.
Adresat:
CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT Z/S W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/564471/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował również do Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564471/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował również do Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT".
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/564376/07/X/1006 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego na rzecz pomocy mieszkańcom terenów objętych skutkami "trąby powietrznej".
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów
Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM
Sygnatura:
RPO/562403/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w sprawie stanowiska Rzecznika o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1070).
Adresat:
REDAKCJA TYGODNIKA ANGORA
Sygnatura:
RPO/561963/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Redaktora Naczelnego Tygodnika "Angora" w sprawie obowiązku noszenia mundurków szkolnych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/542612/06/I/112 RZ
Data sprawy:
2006-11-29
Opis sprawy:
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ujawniania dziennikarzy współpracujących ze służbami specjalnymi
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/541790/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-09-29
Opis sprawy:
Informacja o działaniach RPO mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli polskich wyjeżdżających do pracy za granicą, przedstawiona w odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu RP.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/528206/06/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2006-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie listu do kuratorów oświaty.
Adresat:
ARCHIWUM
Sygnatura:
RPO/496275/05/I/112 RZ
Data sprawy:
2005-02-04
Opis sprawy:
1. W sprawie tzw. "listy Wildsteina"
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/413939/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2005-01-11
Opis sprawy:
1. W sprawie prowadzenia badań poligraficznych w stosunku do kandydatów na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/448906/03/XIII/108.13 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Opis sprawy:
1. W sprawie krytycznej sytuacji systemu ochrony zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/441825/03/XIII/111.2 RZ
Data sprawy:
2003-07-15
Opis sprawy:
1. W sprawie niewydania części aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Adresat:
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/420927/02/VI/620 RZ
Data sprawy:
2002-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie niezgodności z Konstytucją tzw. "abolicji podatkowej" oraz obowiązku składania powszechnych deklaracji majątkowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/406401/02/VIII/817.2 RZ
Data sprawy:
2002-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie nabywania prawa do świadczenia przedemerytalnego przez byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/370093/01/V/516.4 RZ
Data sprawy:
2002-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności uregulowania w ustawie problematyki wypłaty premii gwarancyjnej na rzecz właścicieli książeczek mieszkaniowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI
Sygnatura:
RPO/382929/01/VI/623.3 RZ
Data sprawy:
2001-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Transportu i Łączności w sprawie projektowanej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, polegającej na wprowadzeniu powszechnych badań psychologicznych dla kandydatów na kierowców.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/374472/01/VI/622 RZ
Data sprawy:
2001-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydawanych w 5-osobowych składach orzekających, w których rozstrzygnięcia zapadły przy zgłoszonych zdaniach odrębnych.