Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu

Ilość odnalezionych wyników: 36

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.92.2020
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.172.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.176.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.178.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.177.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.175.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.171.2021
Data sprawy:
2022-02-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.96.2021
Data sprawy:
2021-07-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.64.2021
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.55.2021
Data sprawy:
2021-03-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.134.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie postępowania dotyczącym umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.63.2021
Data sprawy:
2021-03-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.60.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.47.2020
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie w zakresie wysokości udziału nabytego przez zasiedzenie w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
BPW.7040.2.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nieobjęcia prawem do świadczenia postojowego twórców i artystów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPW.7064.7.2020
Data sprawy:
2021-01-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPW.7044.1.2019
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawienia żołnierzy zawodowych prawa do rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany czas wolny, przysługujący z tytułu służby ponad obowiązujący wymiar.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPW.574.3.2014
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów regulujących transportowanie nieletnich do zakładów opieki zdrowotnej na podstawie orzeczeń sądu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.574.3.2014
Data sprawy:
2018-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku przepisów regulujących transportowanie nieletnich do zakładów opieki zdrowotnej na podstawie orzeczeń sądu.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
BPW.7060.21.2017
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym o przeliczenie emerytury.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.520.6.2015
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
BPW.517.19.2018
Data sprawy:
2018-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryteriów kwalifikowania zajść w jednostkach penitencjarnych do zdarzeń nadzwyczajnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/657989/10/XX/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku jednoznacznych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/738346/13/XX/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieinformowania przez organy Policji wezwanych świadków o przysługujących im uprawnieniach.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
Sygnatura:
RPO/698035/12/XX/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Ś.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU
Sygnatura:
RPO/604767/08/XX/510.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/657989/10/XX/1.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku jednoznacznych przepisów regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/608436/09/XX/5008.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej W. Nr XXIV/868/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy W. na lata 2009-2013.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sygnatura:
RPO/605761/08/XX/4003.5 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty o sprzeciwie na budowę altany ogrodowej.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/603228/08/XX/607.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/597286/08/XX/103.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o kierujących pojazdami.
Adresat:
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/565460/07/XX/507.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Opis sprawy:
zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się wskutek wniesienia odwołania od decyzji Nr 47/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572281/07/XX/112.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw wyborczych osób skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/572281/07/XX/112.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw wyborczych osób skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577426/07/XX/302.4 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/487223/04/XX/812 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu ze skargi Michała Ł. na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2005 r. w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.