Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)

Ilość odnalezionych wyników: 6

Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.542.5.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Komendanta Straży Granicznej o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca bez określonego terminu dobrowolnego powrotu oraz orzekającej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.301.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.9.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.11.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgodności obowiązku złożenia przez sędziów i prokuratorów oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu.
Adresat:
STAROSTA POWIATU
Sygnatura:
RPO/558273/07/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
wniosek do Starosty Powiatu B. o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.