Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)

Ilość odnalezionych wyników: 33

Adresat:
Starosta powiatowy
Sygnatura:
V.7203.15.2024
Data sprawy:
2024-04-30
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu – toru motocrossowego.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.46.2024
Data sprawy:
2024-04-24
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.6.2024
Data sprawy:
2024-04-11
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.37.2023
Data sprawy:
2024-02-21
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.32.2023
Data sprawy:
2024-02-16
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.29.2023
Data sprawy:
2023-11-16
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.27.2023
Data sprawy:
2023-10-16
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgody na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.241.2023
Data sprawy:
2023-10-12
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.6.2023
Data sprawy:
2023-09-01
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.19.2023
Data sprawy:
2023-08-08
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.540.52.2023
Data sprawy:
2023-07-03
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.486.2022
Data sprawy:
2023-07-03
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.311.2022
Data sprawy:
2023-06-12
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.5.2023
Data sprawy:
2023-04-20
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.75.2023
Data sprawy:
2023-03-30
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
GKWN.542.1.2023
Data sprawy:
2023-03-21
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Prezydent m. st. Warszawy
Sygnatura:
V.511.688.2021
Data sprawy:
2022-10-17
Opis sprawy:
Sprzeciw od ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.23.2022
Data sprawy:
2022-09-01
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.10.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w spawie udzielenia zgody na pobyt stały ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.46.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.7.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.
Adresat:
Komendant Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.23.2021
Data sprawy:
2022-02-28
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2021-12-20
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.26.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Marszałek Województwa
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa na rzecz Przedsiębiorstwa Użyteczności Pub
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.542.5.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Komendanta Straży Granicznej o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca bez określonego terminu dobrowolnego powrotu oraz orzekającej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.301.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.9.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.11.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgodności obowiązku złożenia przez sędziów i prokuratorów oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu.
Adresat:
STAROSTA POWIATU
Sygnatura:
RPO/558273/07/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
wniosek do Starosty Powiatu B. o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.