Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)

Ilość odnalezionych wyników: 2

Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgodności obowiązku złożenia przez sędziów i prokuratorów oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu.
Adresat:
STAROSTA POWIATU
Sygnatura:
RPO/558273/07/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
wniosek do Starosty Powiatu B. o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.