Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie

Ilość odnalezionych wyników: 40

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Marszałek Województwa
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa na rzecz Przedsiębiorstwa Użyteczności Pub
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.940.2017
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonej, mimo że brak było w jej działaniu znamion zarzucanego występku.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.602.151.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym wnioskiem Marszałka Sejmu RP w sprawie możliwości zmiany terminu wyborów.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgodności obowiązku złożenia przez sędziów i prokuratorów oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.512.12.2020
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.80.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o ustalenie treści stosunku pracy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zasady ne peius.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.125.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego w przedmiocie skuteczności powołań sędziów Sądu Najwyższego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7033.37.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.573.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów obrony oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postępowanie odwoławcze.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.151.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów Prawa o notariacie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7004.7.2017
Data sprawy:
2017-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.7.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej orzekania środków zabezpieczających
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.603.2.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy senatorów dotyczącym zmian w ustawie o radiofonii i telewizji określających zasady powoływania i odwoływania członków zarządu "Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej" i "Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej" (sygn. akt K 23/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.334.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją ze względu na niedochowanie formalnych wymogów związanych z konstrukcją przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia. (sygn. akt K 11/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.7.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. akt P 5/16 i P 123/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.45.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP (sygn. akt U 8/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.670.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.84.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania kontroli operacyjnej przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.564.22.2015
Data sprawy:
2015-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny (sygn. akt P 119/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7200.26.2015
Data sprawy:
2015-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej L. G. dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska (sygn. akt SK 26/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.512.16.2015
Data sprawy:
2015-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. K. (sygn. akt SK 16/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.12.2015
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o. dotyczącej ochrony zabytków (sygn. akt SK 3/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.111.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej P. S. dotyczącej podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu (sygn. akt SK 41/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.5.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. K.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.3.2014
Data sprawy:
2014-10-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej G. B. (sygn. akt SK 30/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1648.2014
Data sprawy:
2014-09-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.605.1.2014
Data sprawy:
2014-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej H. W. (sygn. akt SK 20/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2014-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. Z. dotyczącej ograniczenia prawa osób represjonowanych do odszkodowania i zadośćuczynienia (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.10.2014
Data sprawy:
2014-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. B. dotyczącej prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za doznaną krzywdę, przysługującego z tytułu wykonania orzeczenia albo decyzji, a nie ich wydania (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1169.2014
Data sprawy:
2012-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja P. (sygn. akt SK 54/12).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
583543
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bronisława H. dotyczącej opłaty podstawowej wnoszonej przez strony zwolnione od kosztów sądowych (sygn. akt SK 11/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/576239/07/VI/618 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki S.A., dotyczącej podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego (sygn. akt SK 45/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/575136/07/II/2011 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza P. dotyczącej zasad przedłużania aresztu tymczasowego (sygn. akt SK 39/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540136/06/VI/620.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania w zakresie uprawnienia do obniżenia należnego podatku akcyzowego (sygn. akt SK 67/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535698/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K., dotyczącej dostępu do sądu w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich (sygn. akt SK 53/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/333043/00/II/203 RZ
Data sprawy:
2000-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Leszka K. , dotyczących prawa oskarżonego do składania zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (sygn. akt SK 2/00).