Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)

Ilość odnalezionych wyników: 79

Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2022-04-07
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Marszałka Województwa umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.511.715.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy.
Adresat:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.50.2019
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.18.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.259.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania od decyzji o odmowie przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.540.6.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2021-08-17
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Burmistrza o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji wydanej przez Wojewodę w sprawie określenia dla Miasta kwoty zaległości do zwrotu z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2021-03-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2021-02-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.5600.4159.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za obywatela polskiego.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.565.5.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.102.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu imprez, spotkań i zebrań.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.477.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.476.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.100.2020
Data sprawy:
2020-06-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu zgromadzeń.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.475.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.472.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.469.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.468.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.90.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.439.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.438.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.454.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.460.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.437.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.716.6.2020
Data sprawy:
2020-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.85.2020
Data sprawy:
2020-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.40.2020
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie niezastosowania się do zakazu korzystania z terenów pełniących funkcja publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ustaleniem tego terytorium obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.36.2019
Data sprawy:
2019-11-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie przyznania ochrony międzynarodowej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2019-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Finansów w sprawie określenia kwoty zaległości przypadających do zwrotu, powstałych z tytułu pobrania przez Miasto zawyżonej dotacji celowej z budżetu państwa.
Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2019-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniach administracyjnych sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników oraz budynków inwentarskich.
Adresat:
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2019-08-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.6060.35.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.5.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta od decyzji Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7203.45.2018
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Starosty w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7065.250.2018
Data sprawy:
2019-03-13
Opis sprawy:
Sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia daty początkowej prawa do zasiłku stałego.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/713943/12/V/1003.9 RZ
Data sprawy:
2013-06-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym z odwołania L. W. od decyzji Starosty w sprawie o ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla L. W. prowadzącego działalność gospodarczą.
Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/639514/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Opis sprawy:
Wniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ARiMR z dnia 15 czerwca 2010 r., wydanych z rażącym naruszeniem przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/707814/12/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 listopada 2008 r.
Adresat:
GŁÓWNY INPSEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/632559/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Sprzeciw do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od ostatecznej decyzji Wojewody o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, związanych z oddzieleniem lokalu mieszkalnego od klatki schodowej i części strychu.
Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/670399/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wniosek do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. z dnia 12 kwietnia 2011 r.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZA POŚREDNICTWEM PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 lipca 2012 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30 listopada 2009 r.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/451058/03/III/322.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty L. z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie zmiany z urzędu decyzji z dnia 6 września 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 9 listopada 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 7 lutego 2002 r. przez działającego z upoważnienia Starosty L., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w części dotyczącej odpłatności i ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/115 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Opis sprawy:
Wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia danych wrażliwych w Raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.
Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Opis sprawy:
Wniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydanej z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/622342/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku składowo-magazynowym z częścią socjalną.
Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/622342/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w budynku warsztatowo-magazynowym z częścią socjalną.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/665445/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy rodzinie mongolskiej.
Adresat:
MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO ZA POŚR. POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUD. DLA POWIATU NOWOSĄDECK
Sygnatura:
RPO/642857/10/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
zażalenie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 czerwca 2010 r., w przedmiocie przekazania sprawy organowi właściwemu tj. Wójtowi Gminy.
Adresat:
WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
wniosek do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty M. z dnia 10 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie M. pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego.
Adresat:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/562560/07/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Opis sprawy:
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie wiaty magazynowo-produkcyjnej.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia Burmistrzowi O. na wycięcie 1.685 sztuk drzew.
Adresat:
KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Sygnatura:
RPO/565698/07/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
sprzeciw wniesiony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Opis sprawy:
Wniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9.07.2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Rzecznik zaskarżył decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. (znak: GI-DOLiS-024/248/07/18358) umarzającą postępowanie i wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie art. 10 oraz art. 183 w związku z art. 188 oraz art. 105 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zaskarżona decyzja została oparta na założeniu, iż GIODO nie jest organem właściwym w sprawie ochrony tzw. danych osobowych wrażliwych wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zdaniem Rzecznika brak było podstaw do zakończenia postępowania w niniejszej sprawie decyzją umarzającą postępowanie. Postępowanie powinno zostać zakończone decyzją orzekającą co do istoty sprawy.
Adresat:
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/565460/07/XX/507.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Opis sprawy:
zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się wskutek wniesienia odwołania od decyzji Nr 47/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/565698/07/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-27
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty B. z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r., tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do potoku N. z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości W., udzielonego Wójtowi Gminy w D.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14.04.2008 r. odmawiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego ośmiu klonów srebrzystych.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego w W. jedenastu klonów srebrzystych.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności postanowienia Burmistrza Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/555585/07/X/1501.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-30
Opis sprawy:
sprzeciw Rzecznika Praw Obywatelskich wniesiony do Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2005 r. w sprawie odmowy udzielenia obywatelce Mongolii zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-05-11
Opis sprawy:
Sprzeciw do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2006 r. zezwalającej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy na usunięcie z pasa drogowego ul. Królowej Aldony w Warszawie jedenastu klonów srebrzystych.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.04.2006 r., zezwalającej Burmistrzowi Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy na usunięcie z pasa drogowego ul. Królowej Aldony ośmiu klonów srebrzystych.
Adresat:
WOJEWODA PODLASKI
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-21
Opis sprawy:
Odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9.02.2007 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu kompensacji przyrodniczej oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziałowi w Białymstoku pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/521059/05/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2007-01-16
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, wszczętym na skutek odwołania Fundacji "Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera" od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2006 r. w przedmiocie określenia kwoty dotacji udzielonej Fundacji, przypadającej do zwrotu.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania administracyjnego toczącego się przed Ministrem Środowiska z odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18.10.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/526607/06/VI/6007.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Opis sprawy:
Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez TP S.A. wobec nieudzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o zarejestrowanych połączeniach i należnościach w każdej fakturze VAT wystawionej za każdy okres rozliczeniowy.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/529687/06/X/10003 RZ
Data sprawy:
2006-08-01
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew.
Adresat:
WOJEWODA MAZOWIECKI
Sygnatura:
RPO/528223/06/X/1505 RZ
Data sprawy:
2006-05-04
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Wojewodą Mazowieckim postępowania w przedmiocie nadania obywatelstwa polskiego obywatelowi Turcji.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2006-04-20
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Prezesem Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców postępowania o nadanie statusu uchodźcy Panu Armanowi K.