Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"

Ilość odnalezionych wyników: 123

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.573.9.2022
Data sprawy:
2022-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania na poziomie ustawowym niestandardowych form zabezpieczeń mechanicznych stosowanych wobec mieszkańców placówek opiekuńczych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2022-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitoringu deportacji.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępów w zakresie implementacji Zasad Mendeza.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.071.1.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku w ofertach kantyn więziennych produktów spożywczych dla osób ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.573.1.2022
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby uregulowania zasad przyjmowania do prywatnych domów opieki osób niezdolnych do wyrażenia swej woli.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom zatrzymanym dostępu do obrońcy, od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.071.7.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie stosowania zasady non-refoulement wobec kobiet będących ofiarami przemocy.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.572.1.2021
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dramatycznej sytuacji w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
KMP.071.6.2021
Data sprawy:
2021-10-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia działań informacyjnych przez polskie placówki dyplomatyczne na temat zagrożeń związanych z podejmowaniem decyzji migracyjnych przez obywateli państw trzecich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dramatycznej sytuacji osób przebywających na granicy w okolicach Usnarza Górnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.022.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.4.2021
Data sprawy:
2021-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów systemowych dotyczących zasad kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz funkcjonowania tych ośrodków.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.9.2021
Data sprawy:
2021-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby opracowania wytycznych dotyczących przesłuchań i rozpytań, w oparciu o Reguły Mendeza i standardy CPT.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
KMP.071.4.2021
Data sprawy:
2021-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie przestrzegania praw człowieka przez Policję.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.575.9.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz możliwości zatrudniania ratowników medycznych w tych podmiotach.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.9.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz możliwości zatrudniania ratowników medycznych w tych podmiotach.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.8.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby upowszechniania wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji nieletnich matek w placówkach resocjalizacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.12.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu identyfikacji nieumundurowanych funkcjonariuszy policji.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
KMP.573.11.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sytuacji podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych w czasie pandemii.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki psychologicznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.4.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie gwarancji antytorturowych osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.2.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia przedstawicielom KMPT dokonania kontroli w Ośrodku w Gostyninie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.18.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby opracowania standardów dotyczących infrastruktury jednostek penitencjarnych. (pozbawienie wolności, jednostki penitencjarne, art. 41 ust. 4)
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia monitorowania procedur deportacyjnych przedstawicielom RPO.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.7.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby przystąpienia polskiego rządu do tzw. automatycznej procedury publikacji raportów CPT.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.3.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitorowania operacji deportacyjnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praw osób pozbawionych wolności w czasie epidemii.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
KMP.570.3.2018
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2018
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.29.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadużywania przez funkcjonariuszy Policji prewencyjnego stosowania kajdanek wobec osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.16.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadużywania siły w stosunku do osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.022.1.2019
Data sprawy:
2019-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o nieletnich.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby zapewnienia osadzonym dostępu do pomocy psychologicznej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.6.2017
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie właściwego dokumentowania obrażeń osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.573.18.2018
Data sprawy:
2018-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności uregulowania procedury przyjęcia osób nieubezwłasnowolnionych do zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wprowadzenia w polskim porządku prawnym definicji tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.8.2015
Data sprawy:
2018-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2018-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.1.2018
Data sprawy:
2018-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia środków prawnych służących ochronie sygnalistów w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.7.2016
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw mieszkańców domów pomocy społecznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2018-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2017-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.6.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie roli personelu medycznego w przeciwdziałaniu złemu i poniżającemu traktowaniu osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.572.4.2016
Data sprawy:
2017-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie identyfikacji ofiar tortur.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2017-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.571.23.2014
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji konwojowania pacjentów, przebywających w ramach środka zabezpieczającego w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, poza teren tych placówek.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.2.2017
Data sprawy:
2017-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.23.2014
Data sprawy:
2016-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących konwojowania pacjentów oddziałów psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.11.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia kompetencji ratowników medycznych zatrudnianych w izbach wytrzeźwień.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.12.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszenia prawa do korespondencji w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.5.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolności.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
KMP.573.5.2016
Data sprawy:
2016-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.36.2014
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.13.2016
Data sprawy:
2016-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w placówkach całodobowej opieki prowadzonych w formie działalności gospodarczej
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2016-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie psychologów pracujących z osobami pozbawionymi wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.4.2016
Data sprawy:
2016-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu więźniów do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
KMP.571.83.2014
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku środka zaskarżenia kontroli osobistych więźniów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.10.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania sprawdzenia osób zatrzymanych w pomieszczeniach Straży Granicznej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.25.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie badań lekarskich osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrzymanych przez Policję.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.8.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Zastępca Komendanta Głównego Policji
Sygnatura:
KMP.570.1.2014
Data sprawy:
2015-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Komendanta Głównego Policji w sprawie dostosowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw nieletnich.
Adresat:
Rzecznik Praw Dziecka
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie realizacji prawa dzieci pozbawionych wolności do składania skarg.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.573.20.2015
Data sprawy:
2015-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu do adwokata osób nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2015-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.572.1.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony praw imigrantów będących ofiarami przemocy.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.1.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnością, osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.570.10.2015
Data sprawy:
2015-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeszukań w pomieszczeniach Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych.
Adresat:
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Sygnatura:
KMP.571.1.2015
Data sprawy:
2015-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnością osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.1.2014
Data sprawy:
2015-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie dostosowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.5.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury kontroli pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy wejściu do jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.570.36.2014
Data sprawy:
2015-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.1.2015
Data sprawy:
2015-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań na obecność alkoholu w organizmie nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2015-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie sytuacji nieletnich w ciąży oraz nieletnich matek i ich dzieci, przebywających w placówkach resocjalizacyjnych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
KMP.570.40.2014
Data sprawy:
2015-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepisów regulujących dokonywanie kontroli osobistych przez Żandarmerię Wojskową.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2014-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów regulujących sytuację nieletnich kobiet będących w ciąży oraz po urodzeniu dziecka.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.83.2014
Data sprawy:
2014-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasadności i częstotliwości dokonywania kontroli osobistych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
KMP.571.26.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków właściwych do utrzymania należytej higieny osobistej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.26.2014
Data sprawy:
2014-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych i placówek dla nieletnich do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.15.2014
Data sprawy:
2014-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia prawa osadzonych do informacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.24.2014
Data sprawy:
2014-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontroli osobistej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.56.2014
Data sprawy:
2014-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad postępowania z osadzonymi podejmującymi próby samobójcze lub dokonującymi samouszkodzeń.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie uwag zawartych w "Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012".
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie dostępu osadzonych w jednostkach penitencjarnych do informacji publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie Raportu RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Raportu RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/738421/13/VII/720.7 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opieki nad osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/695870/12/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatrudniania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/701317/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie informowania osób pozbawionych wolności o ich prawach i obowiązkach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/724264/13/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie systemu izolacji nieletnich ze względu na bezpieczeństwo i porządek w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/701427/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2013-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad przeprowadzania widzeń w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/697448/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby utworzenia w jednej z jednostek penitencjarnych na południu Polski oddziału ginekologiczno - położniczego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638402/10/VII/720 RZ
Data sprawy:
2012-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych instalowania kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w izbach wytrzeźwień.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie systemów karania wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665674/11/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu zaludnienia jednostek penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie systemów karania wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia pracy wykrywczej w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/672825/11/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania systemu kar i nagród w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/597667/08/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kwestii umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/687961/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie tworzenia statystyk wykrywalności przestępstw i czynów karalnych popełnianych przez nieletnich.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia działań operacyjno-wykrywczych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672825/11/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowanej w niektórych zakładach poprawczych kary przeniesienia wychowanka do innej placówki.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665674/11/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2011-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieujawniania faktycznego przeludnienia przez dyrektorów niektórych placówek penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków długotrwałego pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków długotrwałego pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/668208/11/VII/720.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz umieszczania wychowanków tych placówek w ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.