Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy

Ilość odnalezionych wyników: 121

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7050.4.2022
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.77.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu emerytury oraz o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.135.2021
Data sprawy:
2022-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.133.2021
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony przywracanych do służby policjantów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
WZF.7040.9.2018
Data sprawy:
2022-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz o pozwolenie na broń palną przez osoby z jednoocznością.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7044.9.2021
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie warunków służby funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2021
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty prawa do odprawy w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.8.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby przez żołnierzy ochraniających wschodnie granice Państwa.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.114.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie luki prawnej dotyczącej zasad naboru do służby w Policji.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów Realizacyjnych urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.123.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryterium podziału świadczeń z funduszu motywacyjnego SW.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.8.2021
Data sprawy:
2021-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praw i obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy w warunkach stanu wyjątkowego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.519.11.2021
Data sprawy:
2021-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 kandydatów do służby wojskowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.8.2021
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.1204.2017
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu emerytury.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.11.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykorzystywania monitoringu w jednostkach penitencjarnych w celu kontrolowania pracowników i funkcjonariuszy SW.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.99.2021
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie praktycznego stosowania przepisów normujących służbę policjantów sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 8.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7040.6.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek przy przyjmowaniu do służby w Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prawa do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2021
Data sprawy:
2021-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków dyskryminacji ze względu na płeć w szeregach Policji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.85.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie luki prawnej dotyczącej utraty prawa do odprawy w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7060.16.2021
Data sprawy:
2021-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2021
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.1.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji umożliwiającej odwołanie od rozmowy dyscyplinującej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.50.2021
Data sprawy:
2021-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przerywania postępowań kwalifikacyjnych do służby w Żandarmerii Wojskowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.40.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku możliwości weryfikacji stopni oficerskich byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, pełniących terytorialną służbę wojskową.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7043.8.2018
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.8.2020
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu renty rodzinnej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.34.2021
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego wojskowych radców prawnych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7040.1.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości wliczania okresów służby do okresu zatrudnienia nawiązywanego po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.113.2020
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie mobbingu w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.24.2020
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uprawnień Żandarmerii Wojskowej do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty wobec sprawców przemocy w rodzinie wojskowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.4.2021
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pisma Dyrekcji Departamentu Kadr MON, skierowanego do żołnierzy zawodowych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na rozkaz personalny w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.19.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresów wliczanych do okresu służby policjanta, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.17.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad udzielania policjantom zgody na dodatkowe zajęcie zarobkowe poza służbą.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.562.1.2018
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu korzystania przez funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa z prywatnych telefonów komórkowych na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.215.2018
Data sprawy:
2020-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.2.2017
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.565.1.2020
Data sprawy:
2020-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie obowiązku zgłoszenia zmiany danych wojskowych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.133.2018
Data sprawy:
2020-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.49.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy służb mundurowych PRL.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.2.2017
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczania czasu służby w Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.8.2019
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu obliczania należności z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia możliwości fakultatywnego zawieszenia w czynnościach służbowych strażnika miejskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.4.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej przy zawieraniu umowy o pracę.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7060.36.2019
Data sprawy:
2020-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie nierównego traktowania w sposobie naliczania odprawy dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7044.5.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wynagrodzeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie możliwości wykonywania pracy zdalnej przez żołnierzy.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszom straży ochrony kolei.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości skorzystania Policjantów z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7044.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia żołnierzy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.18.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.110.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego oceny kryterium pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2019
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zagwarantowania żołnierzom i funkcjonariuszom prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci rodzeństwa.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.110.2019
Data sprawy:
2019-11-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.68.2019
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów z wypłatą funkcjonariuszom Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.63.2019
Data sprawy:
2019-09-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.037.1.2017
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy u Policji.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7044.18.2019
Data sprawy:
2019-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.23.2017
Data sprawy:
2019-08-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na orzeczenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.134.2018
Data sprawy:
2019-07-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury i renty inwalidzkiej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.59.2018
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad doręczania przez policjantów wydruków zaświadczeń lekarskich.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7040.10.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wydawania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej świadectw służby.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.505.1.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany pragmatyki dyscyplinarnej żołnierzy.
Adresat:
Koordynator Służb Specjalnych
Sygnatura:
WZF.7043.16.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Koordynatora Służb Specjalnych w sprawie nierównego traktowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowości w przebiegu procesu kształcenia na certyfikowanych specjalistów i biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1203.2017
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.295.2017
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.698.2017
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.136.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oraz wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.136.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oraz wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1242.2017
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury i renty.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
WZF.7043.25.2015
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad udzielania pracownicom przerw na karmienie piersią.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1278.2017
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.7.2016
Data sprawy:
2019-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie opieki psychologicznej dla żołnierzy i weteranów.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1413.2017
Data sprawy:
2019-02-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury oraz ponownym ustaleniu renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1384.2017
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołań od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury oraz ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.15.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania corocznej indywidualnej oceny służbowej żołnierzy zawodowych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1547.2017
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1489.2017
Data sprawy:
2018-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.3.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby oraz wykonywania zadań przez pilotów myśliwców.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
WZF.7044.15.2018
Data sprawy:
2018-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.23.2017
Data sprawy:
2018-08-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i czasu pełnienia służby w Policji.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
WZF.7066.1.2017
Data sprawy:
2018-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie niemożności uzyskania zasiłku chorobowego przez osoby, których stosunek służbowy wygasł.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.134.2018
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów z ustaleniem wysokości świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących byłym funkcjonariuszom PRL.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.194.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.6.2018
Data sprawy:
2018-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności żołnierzy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7044.34.2017
Data sprawy:
2018-03-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie braku uznania kognicji sądu administracyjnego.
Adresat:
Komendant Służby Ochrony Państwa
Sygnatura:
WZF.603.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do SOP.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.1204.2017
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
WZF.519.7.2017
Data sprawy:
2017-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7043.85.2017
Data sprawy:
2017-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wysokości wynagrodzenia ucywilnionych funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.603.3.2016
Data sprawy:
2017-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odwoływania ze stanowisk kierowniczych w Policji osób zatrudnionych w przeszłości w Milicji Obywatelskiej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.801.1.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie doniesień medialnych na temat mobbingu i molestowania w Policji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.504.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapowiadanego obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.053.2.2016
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie „ucywilnienia” funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7044.13.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu przez policjantów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7050.1.2016
Data sprawy:
2016-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niewystarczającej ochrony prawnej żołnierzy i funkcjonariuszy, tzw. sygnalistów w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7040.26.2016
Data sprawy:
2016-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. dotyczącego zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.505.1.2016
Data sprawy:
2016-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ujawnienia danych o stanie zdrowia żołnierza służby kontraktowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7040.5.2016
Data sprawy:
2016-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów prawnych umożliwiających skreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony w branży ochroniarskiej
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.2.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepisów emerytalnych dla żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7040.16.2015
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.19.2016
Data sprawy:
2016-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ograniczeń wiekowych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
Szef Służby Cywilnej
Sygnatura:
WZF.801.8.2015
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych laboratoriów kryminalistycznych Policji.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.26.2015
Data sprawy:
2016-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.19.2015
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie ochrony praw weteranów działań poza granicami państwa.
Adresat:
Szef Służby Celnej
Sygnatura:
WZF.811.1.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie pobieranego uposażenia w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim przez funkcjonariusza mężczyznę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.801.8.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowników laboratoriów kryminalistycznych Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
WZF.7040.5.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej odwołania dyrektora zakładu karnego (sygn. akt SK 47/15)
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7042.3.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.