Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół do spraw Wykonywania Kar

Ilość odnalezionych wyników: 428

Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2022-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2022-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niezapewnienia intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych w celach wieloosobowych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przywrócenia możliwości odbywania widzeń w jednostkach penitencjarnych. Rzecznik Praw Obywatelskich w dotychczasowej korespondencji z Dyrekcją Służby Więziennej wielokrotnie zapewniał, iż rozumie wyzwania stojące przed Służbą Więzienną związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osadzonym, osobom odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom SW. Dostrzega też, iż przyjęte rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci braku dużych ognisk zachorowań i znacznego odsetka osób zaszczepionych wśród osadzonych
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.632.2019
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych, które nie mają podstaw prawnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1206.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia osobom tymczasowo aresztowanym możliwości utrzymywania kontaktu z najbliższymi.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2397.2018
Data sprawy:
2022-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ochrony praw osób pozbawionych wolności do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2347.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów z uzyskaniem przepustek systemowych i zezwoleń na widzenia z bliskimi poza zakładami karnymi w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1397.2021
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad otworzenia i funkcjonowania filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany obowiązujących przepisów w zakresie postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2016.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek żywieniowych dla osadzonych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2699.2020
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów z korzystaniem przez osoby pozbawione wolności z samoinkasujących aparatów telefonicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1858.2021
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad kontaktowania się osoby tymczasowo aresztowanej z najbliższymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IX.517.44.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1412.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy skargowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1413.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy skargowej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnej Służby Więziennej w sprawie realizacji widzeń osadzonych z małoletnimi dziećmi na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.141.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu pozostawania skazanych samych w celach.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.744.2021
Data sprawy:
2021-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności art. 2 ust. 1b ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z Konstytucją.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1042.2017
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji konwojowania przez funkcjonariuszy SW.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2363.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2468.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie relacji interpersonalnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.664.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie dramatycznej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji epidemiologicznej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Wicepremier
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wicepremiera w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.632.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osób pozbawionych wolności zaleceń penitencjarno-ochronnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2656.2019
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zapewnienia właściwej realizacji prawa do obrony osobom pozbawionym wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1307.2015
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności pełnej implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczących przeprowadzania kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1502.2020
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej w sprawie konieczności poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.022.1.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.777.2019
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z chorobą somatyczną lub psychiczną, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.665.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zagwarantowania skazanym i tymczasowo aresztowanym prawa do odbywania spotkań za pomocą komunikatora lub innej technologii video.
Adresat:
Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Sygnatura:
IX.517.1013.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w sprawie sytuacji przebywających tam osób i zagrożeń związanych z pandemią.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.664.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.816.4.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.664.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2020-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie efektów działania Zespołu do spraw opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.190.2015
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Sejmowa komisja
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do przewodniczących sejmowych i senackich komisji w sprawie luki prawnej dotyczącej funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Senacka komisja
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do przewodniczących sejmowych i senackich komisji w sprawie luki prawnej dotyczącej funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IX.517.624.2015
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego podstaw zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2796.2016
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewłaściwej praktyki wydawania posiłków osadzonym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie regulacji zawartych w porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
Sygnatura:
IX.517.1623.2019
Data sprawy:
2019-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1357.2019
Data sprawy:
2019-07-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucyjną przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.632.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osób pozbawionych wolności zaleceń penitencjarno-ochronnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3125.2018
Data sprawy:
2019-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udzielania osobom pozbawionym wolności przepustek losowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.961.2018
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1832.2017
Data sprawy:
2019-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad wydawania skazanym kopii ich ocen okresowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2019-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2019-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.283.2015
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia osób pozbawionych wolności, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2965.2018
Data sprawy:
2019-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania przepisów określających normy należności przedmiotów wydawanych kobietom w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3114.2018
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umożliwienia osobom pozbawionym wolności korzystania z serwisu internetowego instytucji unijnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2568.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2568.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1143.2018
Data sprawy:
2018-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wstępu do jednostek penitencjarnych osób uprzednio karanych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.599.2017
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków bytowych osadzonych w wieloosobowych celach mieszkalnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.881.2018
Data sprawy:
2018-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji przez skazanych widzeń nagrodowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.3741.2016
Data sprawy:
2018-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia internowanym odbywania spotkań z bliskimi w warunkach zwiększonej intymności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.225.2016
Data sprawy:
2018-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji paczek żywnościowych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2564.2017
Data sprawy:
2018-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji widzeń matek z małymi dziećmi w zakładach karnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1564.2017
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie prewencyjnego stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, przebywających w więziennych szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2686.2017
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące problematyki zawierania związków małżeńskich przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie konieczności dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2018-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.283.2015
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia osób pozbawionych wolności, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1842.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji widzeń osób pozbawionych wolności z osobami niepełnoletnimi.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1150.2018
Data sprawy:
2018-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2018-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ochrony praw pacjentów więziennych szpitali psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.812.2018
Data sprawy:
2018-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zagwarantowania osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną prawa do obrony.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1603.2017
Data sprawy:
2018-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problematyki zawierania związków małżeńskich przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2017-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania nadzoru penitencjarnego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.74.2015
Data sprawy:
2017-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
IX.517.1564.2017
Data sprawy:
2017-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób cierpiących z powodu choroby psychicznej przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów więziennej służby zdrowia.
Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2017-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1801.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące niezgodności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania z Kodeksem karnym wykonawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1031.2016
Data sprawy:
2017-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udziału osób pozbawionych wolności w posiedzeniu sądu odwoławczego w przedmiocie udzielenia im przerwy w wykonaniu kary.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2017-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2017-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.127.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.7064.1.2016
Data sprawy:
2017-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Prezes Rady Ministrów w sprawie problemu niealimentacji dzieci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.022.1.2017
Data sprawy:
2017-08-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1692.2016
Data sprawy:
2017-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osadzonych w wieku senioralnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1927.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wycofania osób pozbawionych wolności z zatrudnienia poza terenem zakładu karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osadzonych do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku pozwolenia na prowadzenie rozmów telefonicznych z obrońcą.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1476.2017
Data sprawy:
2017-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie długoletnich pobytów w szpitalach psychiatrycznych w ramach wykonywania środka zabezpieczającego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3194.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków bytowych w celach izolacyjnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3238.2016
Data sprawy:
2017-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nierespektowania prawa osadzonych do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2853.2016
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie kontroli trzeźwości przeprowadzanej względem osób odwiedzających jednostki penitencjarne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.908.2016
Data sprawy:
2017-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zasad udzielania pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów psychiatrycznych po stosowaniu środka zabezpieczającego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2017-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną na etapie postępowania jurysdykcyjnego i wykonawczego oraz traktowania ich w warunkach izolacji.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.8.2017
Data sprawy:
2017-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.351.2017
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania przepisów umożliwiających wstrzymanie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2306.2016
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie obecności funkcjonariuszy Policji podczas widzeń tymczasowo aresztowanych z osobami najbliższymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.796.2016
Data sprawy:
2017-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie umieszczania umywalek poza kącikiem sanitarnym w celach jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2017-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nadużywania środków przymusu bezpośredniego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2017-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nadużywania środków przymusu bezpośredniego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
Sejm Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
IX.517.4176.2016
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zawierające uwagi do ww. ustawy w zakresie działalności kantyn więziennych.
Adresat:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
Sygnatura:
IX.517.4176.2016
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zawierające uwagi do ww. ustawy w zakresie działalności kantyn więziennych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2853.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli trzeźwości przeprowadzanej względem osób odwiedzających jednostki penitencjarne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.945.2015
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania właściwej realizacji prawa osób pozbawionych wolności do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2396.2016
Data sprawy:
2016-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku potwierdzenia odbioru korespondencji więźniów kierowanej do dyrektorów jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
IX.071.1.2015
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie określenia definicji tortur w kodeksie karnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2656.2016
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku pozwolenia na prowadzenie rozmów telefonicznych z obrońcą.
Adresat:
Krajowa Rady Kuratorów
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów w sprawie poszanowania praw osób chorych psychicznie będących uczestnikami postępowania karnego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2200.2016
Data sprawy:
2016-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie naruszenia praw pacjenta w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2856.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia instytucji mediacji do postępowania wykonawczego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1227.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie naruszenia praw osadzonych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1048.2016
Data sprawy:
2016-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawnie zmiany rozporządzenia dotyczącego ochrony osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1477.2015
Data sprawy:
2016-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2016-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie generalne do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do zabezpieczenia osadzonym godnych warunków odbywania kary.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia gwarancji procesowych dla osób wymagających szczególnego traktowania w postępowaniu karnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych odzieży odpowiedniej do pory roku.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.2072.2016
Data sprawy:
2016-07-13
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej prawa osób pozbawionych wolności do otrzymania paczki żywnościowej (SK 10/16).
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IX.517.1619.2016
Data sprawy:
2016-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1619.2016
Data sprawy:
2016-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1707.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badania osób pozbawionych wolności na obecność w organizmie alkoholu lub narkotyków.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1477.2015
Data sprawy:
2016-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępniania informacji publicznej osobom pozbawionym wolności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
IX.7064.1.2016
Data sprawy:
2016-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kampanii społecznej na rzecz dzieci uprawnionych do alimentów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.908.2016
Data sprawy:
2016-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.283.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia osób pozbawionych wolności chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1048.2016
Data sprawy:
2016-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2016-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie modelu funkcjonowania opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.77.2015
Data sprawy:
2016-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.801.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osób tymczasowo aresztowanych do kontaktów telefonicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci martwo urodzonych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2016-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków sanitarno-higienicznych odbywania kary pozbawienia wolności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki psychiatrycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie opieki psychiatrycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1673.2015
Data sprawy:
2016-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości skutecznej readaptacji społecznej skazanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2016-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany systemu opieki medycznej dla więźniów.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1438.2015
Data sprawy:
2016-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących osadzonych niebezpiecznych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.283.2015
Data sprawy:
2016-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia osób pozbawionych wolności chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.77.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1438.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji wyroków ETPC dotyczących przedłużania statusu osadzonych niebezpiecznych.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną zatrzymanych przez Policję .
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1335.2015
Data sprawy:
2016-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia zatrudnienia skazanych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie pozbawionych wolności osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.670.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.411.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.411.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przestrzegania praw osadzonych osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.3.2015
Data sprawy:
2015-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Reguł Nelsona Mandeli dotyczących standardów traktowania więźniów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.9.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania ofiar przestępstw o opuszczeniu zakładu psychiatrycznego przez sprawcę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.2.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu dozoru elektronicznego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1307.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.74.2015
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. W. dotyczącej pozbawienia sprawcy prawa udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego wykonywania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (sygn. akt SK 13/14).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/567136/07/VII/7022 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badania osób pozbawionych wolności na obecność narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563445/07/VII/7022.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałego rozpatrywania przez sądy wniosków osób pozbawionych wolności o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia z pozostałej do odbycia kary.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/637905/10/VII/7022.2 RZ
Data sprawy:
2010-10-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji prawnych dotyczących warunków udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630978/09/VII/7012 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wypracowania zasad postępowania w sprawach wydawania zezwolenia dla osadzonego na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej na pogrzeb osób najbliższych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/645637/10/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych odzieży odpowiedniej do pory roku.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/601904/08/VII/7011 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmawiania zgody na udział osoby pozbawionej wolności w pogrzebie swoich rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631799/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przenoszenia nieletnich z placówek resocjalizacyjno - rewalidacyjnych do zakładów poprawczych resocjalizacyjnych zamkniętych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/642642/10/VII/7002.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637905/10/VII/7022.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących uregulowania zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637904/10/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uchylenia całkowitego zakazu prowadzenia rozmów telefonicznych przez osoby tymczasowo aresztowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633491/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/643065/10/VII/7006.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w realizacji uprawnienia skazanych do zapoznania się ze sporządzonymi przez administrację zakładu karnego opiniami, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec nich decyzji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641871/10/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości zawierające opinię o projekcie z dnia 7 maja 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/636097/09/VII/7006.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do wydania przepisów regulujących wydawanie posiłków osobom przekazywanym stronie polskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/623932/09/VII/7015 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby stworzenia odpowiednich procedur postępowania policjantów w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/566805/07/VII/7004.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osadzonych do aktów prawnych, informujących o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/643016/10/VII/7004.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie odmowy na widzenie obrońcy lub pełnomocnikowi będącemu adwokatem albo radcą prawnym oraz notariuszowi ze skazanym, któremu wymierzono karę dyscyplinarną umieszczenia w celi izolacyjnej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/598248/08/VII/7006 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewłaściwej interpretacji przepisu Kodeksu karnego wykonawczego obligującego do pisemnego powiadomienia skazanego o cofnięciu zgody na zatrudnienie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603898/08/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przygotowania przez resort sprawiedliwości informatora dla wychowanków umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/642642/10/VII/7002.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystapienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/7004.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/633491/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/7002.2 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637904/10/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastrzeżeń Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu do utrzymywanego w Polsce całkowitego zakazu prowadzenia rozmów telefonicznych przez osoby tymczasowo aresztowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641871/10/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia regulującego warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka wraz z regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/630978/09/VII/7012 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie procedury przekazywania do sądów wniosków o udzielenie czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego z powodów szczególnie ważnych dla skazanego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/11006.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu likwidacji sądów rodzinnych i nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/624641/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach oraz w sprawie realizacji prawa osadzonych cudzoziemców do posług religijnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/111649/92/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa osób pozbawionych wolności do komunikowania się z obrońcą i pełnomocnikiem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/619689/09/VII/7006.6 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wypadków nadzwyczajnych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/7004.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/597667/08/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonowania izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz braku przepisów gwarantujących nieletnim przebywającym w tych placówkach, codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2010-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej, przewidującego wyodrębnienie w Kodeksie karnym wykonawczym kategorii skazanych/tymczasowo aresztowanych szczególnie chronionych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/627228/09/VII/7004.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia działań zabezpieczających prawa pozbawionych wolności rodziców oraz ich dzieci do kontaktów osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637247/09/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie "Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności."
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/624641/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności związanych z informowaniem cudzoziemców, osadzonych w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych, o przysługujących im prawach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637905/10/VII/7022.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/629291/09/VII/7022.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, wprowadzającej wymóg stosowania w łóżkach piętrowych zabezpieczeń przed upadkiem.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/628927/09/VII/7004 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na niewłaściwe warunki bytowe w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/619157/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązku systematycznego weryfikowania sprawności alkomatów stosowanych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/7014 RZ
Data sprawy:
2009-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614994/09/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/631621/09/VII/7022.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu opieki nad skazanymi i tymczasowo aresztowanymi - nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/598810/08/VII/701.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wprowadzenia regulacji prawnych zabezpieczających prawa skazanych przekazywanych do szpitali wolnościowych w stanie ciężkim.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/619180/09/VII/11006.4 RZ
Data sprawy:
2009-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa obowiązku udokumentowania stanu zdrowia nieletnich przygotowujących posiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614994/09/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wyników prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/602129/08/VII/7006.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603898/08/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614994/09/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przygotowania informatora dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodkow socjoterapii.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niedostosowania treści Karty Praw Pacjenta do sytuacji osób pozbawionych wolności.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/614993/09/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczących braku właściwej opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586245/08/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2009-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/597667/08/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2009-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby właściwego uregulowania zasad i warunków umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/532980/06/VII/7006 RZ
Data sprawy:
2009-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności, dotyczących zaginięcia ich rzeczy osobistych, oddanych do depozytu więziennego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2009-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599475/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2009-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działalności Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/599333/08/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2009-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw i wolności osób pozbawionych wolności, wnoszących skargi i pozwy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie możliwości realizacji przez rząd polski wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu zezwalającego na długotrwałe przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problemu wykonywania kar wobec osób, które z różnych przyczyn nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian Kodeksie karnym wykonawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/567136/07/VII/7022 RZ
Data sprawy:
2009-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie obowiązku skazanych poddawania się testom na obecność narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/607863/09/VII/7016 RZ
Data sprawy:
2009-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby otrzymywania przez Rzecznika informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w izbach wytrzeźwień.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bytowych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/591186/08/VII/715 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony praw osób zatrzymywanych lub doprowadzonych przez Policję.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599475/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2009-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działalności Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/586385/08/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Rzecznik wyraził stanowisko, że wszystkie pomieszczenia, w których przebywają osadzeni tzw. niebezpieczni, powinny być monitorowane w pełnym zakresie, zarówno dla zapewnienia ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu, ale także bezpieczeństwa tych osób. Niestety, dotychczas nie wprowadzono zmian legislacyjnych, co postulował Rzecznik, nie zmieniła się również praktyka. Brak właściwej kontroli ze strony Służby Więziennej, wobec niepełnego monitorowania cel, stwarza możliwości podejmowania przez osadzonych zachowań samobójczych (19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci trzeciej osoby oskarżonej w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika). Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zmian w praktyce stosowania monitoringu, a także pilne uregulowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych przez organa prokuratury, dotyczących wyjaśnienia okoliczności poruszających opinię publiczną zgonów w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/586385/08/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian w zakresie praktyki stosowania monitoringu w celach przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Rzecznik wyraził stanowisko, że wszystkie pomieszczenia, w których przebywają osadzeni tzw. niebezpieczni, powinny być monitorowane w pełnym zakresie, zarówno dla zapewnienia ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu, ale także bezpieczeństwa tych osób. Niestety, dotychczas nie wprowadzono zmian legislacyjnych, co postulował Rzecznik, nie zmieniła się również praktyka. Brak właściwej kontroli ze strony Służby Więziennej, wobec niepełnego monitorowania cel, stwarza możliwości podejmowania przez osadzonych zachowań samobójczych (19 stycznia 2009 r. media poinformowały o samobójczej śmierci trzeciej osoby oskarżonej w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika). Rzecznik zwrócił się z prośbą o spowodowanie zmian w praktyce stosowania monitoringu, a także pilne uregulowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Jednocześnie poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie długotrwałego prowadzenia postępowań przygotowawczych przez organa prokuratury, dotyczących wyjaśnienia okoliczności poruszających opinię publiczną zgonów w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/598810/08/VII/701.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie procedur związanych ze zwalnianiem z jednostek penitencjarnych ciężko chorych, nieprzytomnych skazanych, wobec których orzeczono przerwę w wykonaniu kary.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad poprawą skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczaniu nieletnich i małoletnich w placówkach, a w szczególności postanowień tymczasowych w sprawach nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad poprawą skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczaniu nieletnich i małoletnich w placówkach, a w szczególności postanowień tymczasowych w sprawach nieletnich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/602342/08/VII/2003 RZ
Data sprawy:
2008-11-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie sposobu obliczania rocznego okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, uprawniającego skazanego do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/594968/08/VII/701.4 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu oddawania krwi przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/545710/06/VII/702.4 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów związanych z konwojowaniem przez Policję osób na polecenie sądów i prokuratury.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586245/08/VII/702 RZ
Data sprawy:
2008-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydania przez rozporządzenia regulującego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/591186/08/VII/715 RZ
Data sprawy:
2008-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby podjęcia działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób zatrzymywanych przez Policję.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/566351/07/VII/708.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia respektowania przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących przepisów, dotyczących stosowania urządzeń telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2008-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu środków probacji i readaptacji skazanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/580256/08/VII/712 RZ
Data sprawy:
2008-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w interpretacji pojęcia "przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2008-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.07.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/586099/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przyczyn zgonu obywatela Rumunii w Areszcie Śledczym w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546726/06/VII/708 RZ
Data sprawy:
2008-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie udzielania osobom tymczasowo aresztowanym zezwoleń na widzenie z ich małoletnimi dziećmi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589042/08/VII/708 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości związanych z opóźnieniami w zwalnianiu z jednostek penitencjarnych osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2008-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieskuteczności wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych o umieszczeniu nieletnich w placówkach niepodlegających resortowi sprawiedliwości.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/583270/08/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeludnienia w zakładach karnych wizytowanych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości kwalifikowania nieletnich do publicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/573286/07/VII/706 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w rozpoznawaniu przez administrację jednostek penitencjarnych skarg osób pozbawionych wolności.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/586099/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w zakładach karnych aresztach śledczych na terenie kraju.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/586099/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586623/08/VII/715 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków zatrzymanym.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu więziennej służby zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/571581/07/VII/705 RZ
Data sprawy:
2008-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/554727/07/VII/704.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do dokumentacji medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawdziwych informacji o stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym monitorowania cel dla więźniów niebezpiecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/578855/08/VII/704 RZ
Data sprawy:
2008-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania dozoru kuratora sądowego wobec skazanych, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/494787/05/VII/708.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków odbywania kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2008-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/578635/08/VII/711 RZ
Data sprawy:
2008-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, niepalących, konwojowanych wspólnie z osobami palącymi.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/574205/07/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przypadku obciążenia osadzonego za wezwanie pogotowia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/580994/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy dotyczącej dozoru elektronicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2008-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby uporządkowania regulacji prawnych dotyczących stosowania kamer telewizji przemysłowej w celach mieszkalnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/572990/07/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia prywatnego przez stomatologa w jednym z zakładów karnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/426171/02/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie postępowania z paczkami i korespondencją osadzonych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/558009/07/VII/706 RZ
Data sprawy:
2007-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez Policję.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/571581/07/VII/705 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby ujednolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2007-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/564163/07/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2007-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka G., dotyczącej przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (sygn. akt SK 25/07).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/474868/04/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przestrzegania podstawowych praw dzieci oraz młodzieży do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki, ze względu na niewystarczającą ilość miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia.
Adresat:
SENAT RP KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548579/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-04-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży (sygn. akt K 24/07).
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2007-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546726/06/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-04-12
Opis sprawy:
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/554706/07/VII/712 RZ
Data sprawy:
2007-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań podejmowanych wobec osób nie powracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/554706/07/VII/712 RZ
Data sprawy:
2007-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań podejmowanych wobec osób nie powracających do zakładów karnych z udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/543561/06/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2007-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przepisu regulaminu zakładu karnego wprowadzającego zakaz posiadania w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/548579/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konwojowania osób przez Policję.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/548579/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-02-19
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w ciąży oraz matek z małymi dziećmi.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/322798/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2007-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania więźniów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/548579/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-01-15
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie uniemożliwienia przedstawicielom RPO rozmowy z Panią Marią S., byłą główną księgową spółek Marka Dochnala, na temat okoliczności zatrzymania jej przez policję i warunków pobytu w zakładzie karnym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/542481/06/VII/7008.2 RZ
Data sprawy:
2007-01-03
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie widzeń z tymczasowo aresztowanymi (sygn. akt K 1/07).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546726/06/VII/708 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie widzeń osób tymczasowo aresztowanych z małoletnimi dziećmi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2006-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2006-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/538022/06/VII/702 RZ
Data sprawy:
2006-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych w zakładach karnych typu półotwartego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/542481/06/VII/708.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku kryteriów odmowy udzielenia osobie tymczasowo aresztowanej zgody na widzenie z rodziną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2006-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w sprawowaniu przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2006-06-21
Opis sprawy:
1. w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/432948/03/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2006-06-06
Opis sprawy:
1. w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w Zakładzie Karnym w Zabrzu oraz w Areszcie Śledczym w Sosnowcu.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2006-03-08
Opis sprawy:
1. W sprawie udzielenia informacji na temat liczby skarg osób pozbawionych wolności na skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2006-01-10
Opis sprawy:
1. W sprawie kary dyscyplinarnej przewidzianej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517731/05/VII/712 RZ
Data sprawy:
2005-12-22
Opis sprawy:
1. W sprawie informacji o wykonywaniu kar i środków o charakterze nieizolacyjnym oraz realizacji w tym przedmiocie zadań przez sądowych kuratorów dla dorosłych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/7002.2 RZ
Data sprawy:
2005-12-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/486104/04/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-06
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczeń w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2005-11-29
Opis sprawy:
1. W sprawie leczenia i terapii zaburzeń u sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2005-10-11
Opis sprawy:
1. W sprawie leczenia i terapii zaburzeń u sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/486104/04/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-23
Opis sprawy:
1. w sprawie ograniczeń w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/510610/05/VII/711 RZ
Data sprawy:
2005-09-08
Opis sprawy:
1. W sprawie transportowania kobiet karmiących do innych zakładów lub aresztów śledczych w celu wzięcia udziału w czynnościach procesowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/490905/04/VII/715 RZ
Data sprawy:
2005-08-09
Opis sprawy:
1. W sprawie pobierania niejednolitych opłat z tytułu zatrzymania do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/505979/05/VII/711 RZ
Data sprawy:
2005-08-09
Opis sprawy:
1. W sprawie naruszeń praw osób konwojowanych etapowo.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/480974/04/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-29
Opis sprawy:
1. W sprawie postępowania z korespondencją tymczasowo aresztowanych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/492441/04/VII/716 RZ
Data sprawy:
2004-12-30
Opis sprawy:
1-2. W sprawie izb wytrzeźwień.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/488324/04/VII/706.2 RZ
Data sprawy:
2004-12-21
Opis sprawy:
1. W sprawie postępowań karnych przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej o pobicie więźniów po buntach w jednostkach penitencjarnych w 1989 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/385002/01/VII/711 RZ
Data sprawy:
2004-12-21
Opis sprawy:
1. W sprawie korespondencji kierowanej przez sądy do osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SENAT KOMISJA USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI
Sygnatura:
RPO/437520/03/VII/717 RZ
Data sprawy:
2004-12-21
Opis sprawy:
1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/437520/03/VII/717 RZ
Data sprawy:
2004-12-21
Opis sprawy:
1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/437520/03/VII/717 RZ
Data sprawy:
2004-12-21
Opis sprawy:
1-3. W sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym dla zakładów zatrudniających skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481054/04/VII/704.3 RZ
Data sprawy:
2004-11-04
Opis sprawy:
1-2. W sprawie widzeń skazanych z członkami rodziny.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/481054/04/VII/704.3 RZ
Data sprawy:
2004-11-03
Opis sprawy:
1-2. W sprawie widzeń skazanych z członkami rodziny.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/468621/04/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-13
Opis sprawy:
1. W sprawie uczestniczenia osób pozbawionych wolności w pogrzebie osoby najbliższej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/480974/04/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2004-08-17
Opis sprawy:
1. W sprawie postępowania z korespondencją urzędową tymczasowo aresztowanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393877/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2004-07-20
Opis sprawy:
1. W sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych - polemika ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393877/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2004-05-25
Opis sprawy:
1. W sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/467997/04/VII/709 RZ
Data sprawy:
2004-05-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie funduszu pomocy postpenitencjarnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/322798/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2004-04-07
Opis sprawy:
1. W sprawie braku poprawy stanu zatrudnienia więźniów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/230517/96/VII/701 RZ
Data sprawy:
2004-04-07
Opis sprawy:
1. W sprawie leczenia sprawców przestępstw seksualnych.
Adresat:
SENAT KOMISJA USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI
Sygnatura:
RPO/316163/99/VII/706.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-24
Opis sprawy:
1-2. W sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/316163/99/VII/706.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Opis sprawy:
1-2. W sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/437520/03/VII/717 RZ
Data sprawy:
2004-02-04
Opis sprawy:
1. W sprawie sposobu wykonania kar nieizolacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/336897/00/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Opis sprawy:
1. W sprawie korespondencji skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2004-01-06
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby wydania rozporządzenia o izbach wytrzeźwień.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/458401/03/VII/713 RZ
Data sprawy:
2003-12-18
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby rozszerzenia zatrudnienia kapelanów więziennych na etatach więziennictwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/437520/03/VII/717 RZ
Data sprawy:
2003-12-09
Opis sprawy:
1. W sprawie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalną grzywnę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/437520/03/VII/717 RZ
Data sprawy:
2003-12-03
Opis sprawy:
1. W sprawie nieprawidłowości w sposobie sprawowania przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby wobec skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/452786/03/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2003-11-12
Opis sprawy:
1-2. W sprawie postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osadzonych zaliczonych do kategorii niebezpiecznych.
Adresat:
MIĘDZYNARODOWA KOMISJA PRAWNIKÓW SEKCJA POLSKA ZARZĄD GŁÓWNY
Sygnatura:
RPO/452786/03/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2003-11-12
Opis sprawy:
1-2. W sprawie postępowania funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osadzonych zaliczonych do kategorii niebezpiecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/385002/01/VII/711 RZ
Data sprawy:
2003-11-05
Opis sprawy:
1. W sprawie korespondencji kierowanej przez sądy do osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/448914/03/VII/714 RZ
Data sprawy:
2003-10-29
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratorów zawodowych - prośba o ponowne zajęcie stanowiska.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/448914/03/VII/714 RZ
Data sprawy:
2003-08-14
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/421296/02/VII/704.3 RZ
Data sprawy:
2003-06-12
Opis sprawy:
1. W sprawie korespondencji prowadzonej przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/432948/03/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2003-04-24
Opis sprawy:
1. W sprawie warunków bytowych w Zakładzie Karnym w Zabrzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/421296/02/VII/704.3 RZ
Data sprawy:
2003-04-15
Opis sprawy:
1. W sprawie dostosowania przepisów dotyczących prowadzenia korespondencji przez osoby pozbawione wolności, nie posiadające środków pieniężnych, do możliwości finansowych administracji penitencjarnej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/423495/02/VII/711 RZ
Data sprawy:
2003-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom tymczasowo aresztowanym, przebywającym w pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2003-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości oraz rozporządzenia regulującego sytuację prawną osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2003-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby podjęcia skuteczniejszych działań w celu ograniczenia przeludnienia aresztów śledczych i zakładów karnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/425291/02/VII/704.1 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zaniechania umieszczania na korespondencji osób tymczasowo aresztowanych informacji wskazujących na przebywanie nadawcy korespondencji w areszcie śledczym.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagrożeń dla polityki karnej państwa wynikających z niedofinansowania więziennictwa.
Adresat:
SEJM KOMISJA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie zagrożeń dla polityki karnej państwa wynikających z niedofinansowania więziennictwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2002-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2002-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/414433/02/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2002-10-17
Opis sprawy:
1-2. W sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/409598/02/VII/706.5 RZ
Data sprawy:
2002-09-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia przez więziennictwo zakazu skierowania osadzonego do nauczania w szkole takiego samego typu jaką ukończył.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/412696/02/VII/708 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aresztu Śledczego w W.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/409598/02/VII/706.5 RZ
Data sprawy:
2002-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzania przez więziennictwo zakazu skierowania osadzonego do nauczania w szkole takiego samego typu jaką już ukończył.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/396086/01/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2002-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony prawa osób niepalących - pozbawionych wolności - do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur oraz transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/414433/02/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/414433/02/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania systemów odbywania kary, a w szczególności systemu programowego oddziaływania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/412696/02/VII/708 RZ
Data sprawy:
2002-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie odmowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej udostępnienia protokołu z kontroli przeprowadzonej w jednym z aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/396086/01/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony prawa osób pozbawionych wolności - niepalących, do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur lub transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/396086/01/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony prawa osób pozbawionych wolności - niepalących, do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego podczas konwojowania do sądów i prokuratur lub transportowania do zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2002-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieopublikowania sprawozdania Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z lustracji wybranych miejsc przymusowego pozbawienia wolności przeprowadzonej w Polsce w 2000 r.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/390902/01/VII/715 RZ
Data sprawy:
2002-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/390902/01/VII/715 RZ
Data sprawy:
2002-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie czasowego umieszczania osób tymczasowo aresztowanych w pomieszczeniach policyjnych izb zatrzymań, z naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/394933/01/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2002-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia więźniom wymagającym świadczeń zdrowotnych stałego dostępu do bezpłatnych leków.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/395646/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2002-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów związanych z postępowaniem w warunkach więziennych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/389394/01/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2002-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie sposobu prowadzenia postępowań karnych z udziałem osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/389478/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez organy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/274907/98/VII/717 RZ
Data sprawy:
2001-12-05
Opis sprawy:
1-2. W sprawie reformy kurateli sądowej oraz usprawnienia wykonywania kar nieizolacyjnych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/274907/98/VII/717 RZ
Data sprawy:
2001-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie reformy kurateli sądowej oraz usprawnienia wykonywania kar nieizolacyjnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/393877/01/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osób pozbawionych wolności do informacji o prawach pacjenta oraz zapewnienia tym osobom prywatności i ochrony danych osobowych w czasie korzystania z opieki lekarskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2001-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2001-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby pilnego wydania nowego rozporządzenia dotyczącego izb wytrzeźwień, na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2001-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/378921/01/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2001-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/378921/01/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności spowodowanych przeludnieniem w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/379761/01/VII/713 RZ
Data sprawy:
2001-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeciwdziałania przemocy wśród więźniów i zwalczania objawów patologii społecznej w tym środowisku.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/274907/98/VII/717 RZ
Data sprawy:
2001-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i możliwości wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznej użytecznej w zamian za nieściągalną grzywnę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/332488/00/VII/709 RZ
Data sprawy:
2001-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz pracy kuratorów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/353935/00/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2001-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/283164/98/VII/715 RZ
Data sprawy:
2001-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z 1990 r. o Policji, w zakresie właściwego uregulowania sytuacji prawnej osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/363845/01/VII/713 RZ
Data sprawy:
2001-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/332488/00/VII/709 RZ
Data sprawy:
2001-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedostatków w funkcjonowaniu kurateli sądowej dla dorosłych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/241886/97/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedlwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wydania rozporządzeń przewidzianych w art. 250 par. 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/241886/97/VII/701 RZ
Data sprawy:
2001-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzeń przewidzianych w art. 250 par. 1 i 2 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/355931/00/VII/702.5 RZ
Data sprawy:
2000-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby jasnego uregulowania sposobów dostępu osób pozbawionych wolności do wyrobów tytoniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/320754/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie spowodowania zwiększenia obsady etatowej w Służbie Więziennej na stanowiskach psychologów, psychiatrów i wychowawców oraz ich właściwego szkolenia zawodowego dla skuteczniejszej realizacji zadań resocjalizacyjnych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/322798/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stworzenia systemu pracy skazanych na rzecz zakładów karnych w oparciu o zlecenia rządowe, dające środki do wytworzenia produktów potrzebnych do funkcjonowania jednostek penitencjarnych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie kontroli nad umieszczaniem w izbach wytrzeźwień i środkami stosowanymi wobec osób tam zatrzymanych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/322799/99/VII/704 RZ
Data sprawy:
2000-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego CZSW w sprawie sytuacji cudzoziemców osadzonych w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/316164/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów regulujących sytuację tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach określonych w art. 88 par. 3 Kkw.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/179236/95/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej nowelizacji ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kierunku określenia trybu sądowej kontroli decyzji o umieszczeniu w izbie wytrzeźwień.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/328043/99/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2000-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydania rozporządzenia ustalającego wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających i określenia ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/328043/99/VII/701.1 RZ
Data sprawy:
2000-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia ustalającego wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających i określenia ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/252900/97/VII/712 RZ
Data sprawy:
2000-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania kurateli sądowej dla dorosłych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/322798/99/VII/713 RZ
Data sprawy:
2000-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu realizacji przez osoby odbywające kary pozbawienia wolności ciążących na nich zobowiązań finansowych (alimentów, grzywien i in.).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/302912/99/VII/712 RZ
Data sprawy:
1999-09-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepis art. 161 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, dotyczące początku biegu okresu do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/286910/98/VII/712 RZ
Data sprawy:
1998-09-15
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepis art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, dotyczące zakresu stosowania przy orzekaniu w sprawach o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności przepisu art. 4 par. 1 Kodeksu karnego z 1997 r., nakazującego stosowanie ustawy obowiązującej poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/212480/96/VII/713 RZ
Data sprawy:
1996-03-28
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości obniżenia skazanemu za jego zgodą wynagrodzenia za pracę.