Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)

Ilość odnalezionych wyników: 195

Adresat:
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2022-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ustawowej regulacji asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.37.2022
Data sprawy:
2022-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.022.2.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
XI.022.2.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.543.104.2022
Data sprawy:
2022-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie nowelizacji specustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.270.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
XI.543.104.2022
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.815.22.2022
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące projektu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.543.104.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.022.1.2022
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
V.7202.5.2022
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.218.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie założeń do projektu ustawy dotyczącej uregulowania kwestii asystencji osobistej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.8.2021
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.565.23.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.14.2014
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7000.366.2021
Data sprawy:
2021-10-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.511.579.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie Polskiego Ładu.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.543.13.2018
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RPO w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.565.1.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.022.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.716.24.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2021-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2015
Data sprawy:
2021-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczących Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz do Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.35.2021
Data sprawy:
2021-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie autopoprawki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
III.7040.8.2021
Data sprawy:
2021-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.6060.6.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.48.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.512.178.2020
Data sprawy:
2020-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.534.50.2020
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
Adresat:
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
XI.070.7.2020
Data sprawy:
2020-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Sygnatura:
III.7043.76.2020
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP w sprawie projektu zmian w Kodeksie pracy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.5.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pouczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
III.7043.76.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektów rozporządzeń o wysokości opłat za egzaminy wstępne na aplikacje.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.510.14.2020
Data sprawy:
2020-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prac nad projektem tzw. Tarczy 3.0.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.858.2019
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie realizacji zasady prawa do sądu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.177.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prac nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prac nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie prac nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.176.2019
Data sprawy:
2019-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.501.136.2019
Data sprawy:
2019-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.3.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
II.510.759.2019
Data sprawy:
2019-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
II.510.930.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7200.16.2019
Data sprawy:
2019-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
Sygnatura:
IX.517.1623.2019
Data sprawy:
2019-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.38.2019
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.022.1.2019
Data sprawy:
2019-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o nieletnich.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.3.2019
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.5002.4.2018
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych metodą in vitro.
Adresat:
Przewodniczący senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczących senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.129.2019
Data sprawy:
2019-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie projektu ustawy - Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.19.2019
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie systemu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7067.1.2019
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.5600.13.2018
Data sprawy:
2018-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2018-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.7000.522.2018
Data sprawy:
2018-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
III.7044.100.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o Instytucie Europy Wschodniej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
Sygnatura:
VII.612.27.2018
Data sprawy:
2018-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
WZF.7044.15.2018
Data sprawy:
2018-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie wyeliminowania ograniczenia w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego rodziców korzystających z prawa do wcześniejszej emerytury w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1126.2018
Data sprawy:
2018-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.125.2018
Data sprawy:
2018-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
Sygnatura:
VII.7040.1.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie zmian w systemie oceny pracy nauczyciela
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.510.4.2016
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2018-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2018-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP
Sygnatura:
XI.815.5.2017
Data sprawy:
2018-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.815.5.2017
Data sprawy:
2018-03-06
Opis sprawy:
wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
II.510.992.2017
Data sprawy:
2017-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Adresat:
Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2017-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego Sejmu RP w sprawie planowanej likwidacji instytucji głosowania korespondencyjnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.561.8.2017
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie ograniczania dostępu do służby publicznej wobec sędziów, asesorów i ławników na skutek wprowadzenia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
II.518.7.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie instytucji obrony koniecznej, jej granic oraz konsekwencji jej przekroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2017-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie projektów ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektów ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Kancelaria Prezydenta RP
Sygnatura:
VII.510.45.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektów ustaw reformujących sądownictwo.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
VII.510.37.2017
Data sprawy:
2017-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.27.2017
Data sprawy:
2017-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.7100.8.2017
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektów aktów prawnych regulujących status przedsiębiorcy oraz swobodę działalności gospodarczej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.501.5.2017
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7040.82.2017
Data sprawy:
2017-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.168.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
XI.5001.1.2015
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie odstąpienia od nowelizacji przepisów dotyczących sprzeciwu w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.3.2017
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego dostępu do stanowiska asesora sądowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adresat:
Sejm Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
IX.517.4176.2016
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zawierające uwagi do ww. ustawy w zakresie działalności kantyn więziennych.
Adresat:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
Sygnatura:
IX.517.4176.2016
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zawierające uwagi do ww. ustawy w zakresie działalności kantyn więziennych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7214.73.2016
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiany Kodeksu cywilnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.47.2016
Data sprawy:
2016-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącego Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.5001.2.2016
Data sprawy:
2016-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/674713/11/I/16 RZ
Data sprawy:
2011-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie konieczności podjęcia działań na rzecz poprawy jakości tworzonego prawa.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/674564/11/V/1001 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie prac nad reformą samorządu terytorialnego oraz wzmocnieniem udziału mieszkańców w jego funkcjonowaniu.
Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZINNEJ OPIECE ZASTĘPCZEJ ORAZ RZĄDOWEGO
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2011-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie zmian przepisów proponowanych w rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641871/10/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości zawierające opinię o projekcie z dnia 7 maja 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian Kodeksie karnym wykonawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2009-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych prac nad wdrożeniem niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/600181/08/I/106.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/598265/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych za okres od 1 października 2003 do 31 sierpnia 2008 r.
Adresat:
RADA MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
SEJM PODKOMISJI STAŁEJ DS.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/560074/07/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami - przewodnikami, psami - terapeutami oraz psami asystującymi.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583174/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwag Rzecznika do projektu ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/576462/07/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu rozporządzenia określającego przypadki oraz warunki i sposoby użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2007-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2006-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez Państwo osobom fizycznym.
Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/522320/06/XI/1102 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Opis sprawy:
1. W sprawie instytucji mediacji w sprawach o rozwód i separację.
Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/522319/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Opis sprawy:
1. W sprawie stanowiska RPO w kwestii zgodności art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ze standardami ochrony praw dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2005-03-09
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2005-02-10
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu ustawy o dostępie do pomocy prawnej (kontynuacja wystąpienia z dnia 1.12.2004 r.,
Adresat:
SEJM KOMISJA USTAWODAWCZA
Sygnatura:
RPO/496024/05/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2005-02-03
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną realizację czynnego prawa wyborczego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-12-20
Opis sprawy:
1-2. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania nadpłat w podatku dochodowym przez polskich marynarzy pracujących na rzecz duńskiego armatora.
Adresat:
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-12-20
Opis sprawy:
1-2. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania nadpłat w podatku dochodowym przez polskich marynarzy pracujących na rzecz duńskiego armatora.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2004-12-01
Opis sprawy:
1. Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do przekazanego mu projektu założeń do ustawy o prawie ubogich.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-09-22
Opis sprawy:
1. W sprawie rozwiązań zawartych w projekcie zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących odzyskania podatku dochodowego zapłaconego w Polce przez polskich marynarzy, którzy osiągnęli wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej na rzecz duńskiego armatora.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/478288/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-09-16
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli graficznych audycji lub innych przekazów dla małoletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/483966/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2004-08-31
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/477116/04/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2004-06-16
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/469099/04/XIII/108.3 RZ
Data sprawy:
2004-03-29
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/466897/04/VI/614 RZ
Data sprawy:
2004-03-10
Opis sprawy:
1-2. W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.
Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/466897/04/VI/614 RZ
Data sprawy:
2004-03-10
Opis sprawy:
1-2. W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw.
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/458176/03/V/503 RZ
Data sprawy:
2004-02-17
Opis sprawy:
1. W sprawie zwolnienia od podatku kwot wypłaconych z tytułu odprawy mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/461149/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Opis sprawy:
1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty.
Adresat:
SEJM KOMISJA EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/461149/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Opis sprawy:
1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-12-18
Opis sprawy:
1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.
Adresat:
RADA MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/410920/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-12-12
Opis sprawy:
W sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników PGR.
Adresat:
KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA CYWILNEGO PRZY MINISTRZE SPARAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2003-12-11
Opis sprawy:
1. W sprawie ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/453781/03/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-23
Opis sprawy:
1. Uwagi do projektu ustawy o pomocy społecznej, w części dotyczącej opieki nad dzieckiem i rodziną (druk sejmowy nr 2012).
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/448473/03/V/503 RZ
Data sprawy:
2003-09-23
Opis sprawy:
1. W sprawie braku jednoznacznego uregulowania w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP statusu prawnego rozwiedzionego małżonka nie będącego osobą uprawnioną do kwatery.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.
Adresat:
SEJM KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środów Przekazu w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie od Ministra Kultury w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/442894/03/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2003-07-21
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną realizację czynnego prawa wyborczego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/365780/01/II/210.2 RZ
Data sprawy:
2003-07-18
Opis sprawy:
1. Uwagi RPO do projektu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/407573/02/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2003-05-13
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/424762/02/VI/623 RZ
Data sprawy:
2003-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia zawartego w ustawie o transporcie drogowym do określenia aktem podustawowym wymiaru kary pieniężnej za czyny niedozwolone w transporcie drogowym.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
SEJM PODKOMISJA D/S DZIECI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji ds. Dzieci i Młodzieży w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
SEJMOWA KOMISJA EDUKACJI NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/416884/02/VIII/805.5 RZ
Data sprawy:
2003-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie wymiaru urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/431341/03/I/109 RZ
Data sprawy:
2003-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie poprawki zgłoszonej podczas prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/420073/02/VI/607.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie doprecyzowania upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2002-12-11
Opis sprawy:
1. Uwagi do projektu nowelizacji ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.
Adresat:
SEJM KOMISJA ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/414233/02/I/1018 RZ
Data sprawy:
2002-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie uwag RPO do projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/371539/01/IX/913 RZ
Data sprawy:
2002-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie zgodności projektu ustawy o transporcie kolejowym w zakresie uregulowań dotyczących straży ochrony kolei.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/414233/02/I/1018 RZ
Data sprawy:
2002-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie zagrożeń związanych z trybem prac nad projektem ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/414233/02/I/1018 RZ
Data sprawy:
2002-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożeń związanych z trybem prac nad projektem ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/423245/02/III/322 RZ
Data sprawy:
2002-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie uwag do rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/422148/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie propozycji skreślenia art.393/4 par.2 Kpc zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, pozbawiających RPO prawa do wnoszenia kasacji w sprawach cywilnych po upływie miesięcznego terminu od dnia doręczenia orzeczenia stronie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/407573/02/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie propozycji zmian ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/417488/02/X/1008 RZ
Data sprawy:
2002-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dopuszczalności określenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu liczby szkół ponadgimnazjalnych, do których absolwenci mogliby składać podania o przyjęcie w ramach prowadzonej rekrutacji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/415775/02/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2002-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie założeń do projektu ustawy o sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz sprawowania nadzoru nad samorządami zawodowymi.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/411642/02/VI/604.7 RZ
Data sprawy:
2002-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uwag do projektu ustawy o konsorcjach konsumenckich.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/414233/02/I/1018 RZ
Data sprawy:
2002-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/411642/02/VI/604.7 RZ
Data sprawy:
2002-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uwag Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy o konsorcjach konsumenckich.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/302777/99/II/211 RZ
Data sprawy:
2002-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie propozycji nowych uregulowań oraz zmian w obowiązujących przepisach Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/365780/01/II/205 RZ
Data sprawy:
2002-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu ustawy o środkach prawnych przeciwko naruszaniu prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/306646/99/XIII/1018.6 RZ
Data sprawy:
2002-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie uwag RPO do projektu nowelizacji ustawy z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/402814/02/VIII/804 RZ
Data sprawy:
2002-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy zmieniającej Kodeks pracy.
Adresat:
SEJM KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/372103/01/III/308 RZ
Data sprawy:
2002-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/400080/02/X/1001 RZ
Data sprawy:
2002-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie poprawki Senatu dotyczącej skrócenia kadencji aktualnie urzędujących organów stanowiących samorządu terytorialnego.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/302777/99/II/211 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Reformy Prawa Karnego w sprawie propozycji nowych uregulowań oraz zmian w obowiązujących przepisach Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w związku z pracami legislacyjnymi nad nowelizacją prawa karnego.
Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/345379/00/VI/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2001-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie rozwiązań przyjętych w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 27.07.2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/385960/01/IV/120.1 RZ
Data sprawy:
2001-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/376577/01/II/214 RZ
Data sprawy:
2001-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Ofiar Przestępstw.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu przepisów dotyczących statusu rad rodziców oraz rad oświatowych.
Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu przepisów dotyczących statusu rad rodziców oraz rad oświatowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/355228/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2001-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/355228/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie uwag do rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/352226/00/VI/620 RZ
Data sprawy:
2000-08-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie uwag RPO do poselskiego projektu o zmianie ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.