Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Ilość odnalezionych wyników: 17

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.37.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.219.2020
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.477.2019
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.178.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.417.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.231.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.390.2019
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w części oddalającej apelację powoda w zakresie dotyczącym odsetek ustawowych za opóźnienie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.23.2017
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.61.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.71.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.123.2020
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7020.10.2018
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o ustalenie ojcostwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.45.2018
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.2.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.416.2018
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.536.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.545.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.