Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Ilość odnalezionych wyników: 94

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.42.2019
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie Sądu Apelacyjnego w przedmiocie przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków pozyskanych przez komitet wyborczy partii politycznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.144.2022
Data sprawy:
2022-06-13
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego wydanego w sprawie z powództwa Gminy przeciwko mieszkańcom o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.7037.241.2020
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole przeciwko Miastu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.21.2018
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa przeciwko Spółce o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.89.2020
Data sprawy:
2022-04-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa przeciwko Spółce Akcyjnej o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.661.2021
Data sprawy:
2022-04-01
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu nakazowym w sprawie z powództwa Banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7203.15.2020
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko Przedsiębiorstwu o odszkodowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.92.2020
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.109.2021
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.227.2021
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym z powództwa Banku przeciwko pozwanym o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.54.2020
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o rozwód.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.549.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.523.2019
Data sprawy:
2022-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zniesienie współwłasności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.388.2020
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.480.2020
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.334.2021
Data sprawy:
2021-12-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.404.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.348.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.387.2018
Data sprawy:
2021-06-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności w całości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.70.2020
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie sporu z pracodawcą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.149.2018
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.399.2019
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.83.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.119.2019
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.90.2018
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego z powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie umowy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.358.2018
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.234.2019
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.18.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu nakazowym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.157.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w sprawie umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.256.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego w sprawie umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.134.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie postępowania dotyczącym umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.36.2018
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko przedsiębiorstwu o przywrócenie do pracy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.126.2018
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.423.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.106.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.59.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.135.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w części, tj. w zakresie, w którym Sąd oddalił powództwo.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.311.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.102.2019
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie nakazu zapłaty wydanego wobec osoby niepełnoletniej i niezamieszkującej danego lokalu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.16.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.435.2019
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w zakresie powództwa o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.250.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.95.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.28.2020
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o dział spadku i podział dorobku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.253.2018
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.60.2019
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu II instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia badań archeologicznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.121.2016
Data sprawy:
2021-02-21
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.433.2019
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.47.2020
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie w zakresie wysokości udziału nabytego przez zasiedzenie w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.43.2018
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.514.2018
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez przyjęcie, że okoliczności dotyczące zachowania poszkodowanego stanowiły podstawę do odmowy zasądzenia na rzecz powodów zadośćuczynienia za śmierć dziecka w wypadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.343.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o przysposobienie małoletnich.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7202.11.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego, wydanego w warunkach oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.451.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.512.21.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego, dotyczącego uzupełnienia oraz zatwierdzenia projektu planu podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.274.2020
Data sprawy:
2021-01-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego wydanego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7214.62.2019
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego wydanego w sprawie z powództwa Miasta o opróżnienie lokalu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.320.2020
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.123.2018
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.423.2020
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.294.2020
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.46.2019
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego częściowego zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.75.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.178.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.261.2020
Data sprawy:
2020-12-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.50.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa o stwierdzenie nieważności umowy, ewentualnie o uzgodnienie treści księgi wieczystej i eksmisję.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.295.2018
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.512.190.2018
Data sprawy:
2020-10-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego w części zasądzającej solidarnie zapłatę dochodzonego roszczenia na rzecz powoda.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.37.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.219.2020
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.477.2019
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.178.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.417.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.231.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.390.2019
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w części oddalającej apelację powoda w zakresie dotyczącym odsetek ustawowych za opóźnienie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.23.2017
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.61.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.71.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.123.2020
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7020.10.2018
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o ustalenie ojcostwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.45.2018
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.2.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.416.2018
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.536.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.545.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.472.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7212.26.2014
Data sprawy:
2019-02-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.394.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.794.2015
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.640.2014
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.184.2018
Data sprawy:
2018-11-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.288.2016
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.