Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: przystąpienie do postępowania sądowego (PS)

Ilość odnalezionych wyników: 266

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.57.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wyłączenie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.388.2022
Data sprawy:
2022-05-25
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego skargę na postanowienie Dyrektora IAS odnośnie wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.77.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu emerytury oraz o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2022-04-22
Opis sprawy:
Przedstawienie stanowiska procesowego dotyczącego zmiany treści zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.762.2021
Data sprawy:
2022-04-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skarg kasacyjnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.18.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.14.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.127.2021
Data sprawy:
2022-03-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym przeciwko Spółce Mieszkaniowej o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.716.20.2021
Data sprawy:
2022-02-23
Opis sprawy:
Apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o wpis zmian redaktorów oraz zarządu spółki przez organ rejestrowy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2018
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.696.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej DIAS od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję DIAS w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.534.1.2019
Data sprawy:
2022-01-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie unieważnienia transkrybowanego aktu urodzenia osoby małoletniej, w którym jako rodzice zostały wskazane dwie osoby tej samej płci.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.520.2021
Data sprawy:
2021-12-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skargi Gminy o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.136.2020
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym i przedstawienie stanowiska po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.576.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie umieszczenia danych osoby nieletniej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.68.2019
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.463.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.1204.2017
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu emerytury.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7064.2.2021
Data sprawy:
2021-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.37.2021
Data sprawy:
2021-10-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7201.1.2021
Data sprawy:
2021-10-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zainicjowanym skargą kasacyjną organu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2021
Data sprawy:
2021-10-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.427.2021
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.91.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.90.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.416.2021
Data sprawy:
2021-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym, w związku z którym wydane zostało postanowienie o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-08-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na czynność Ministra Sprawiedliwości o wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika sądowego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.115.2021
Data sprawy:
2021-07-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie przeciwko konsumentowi o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.501.7.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym z powództwa o ustalenie płci.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.604.16.2021
Data sprawy:
2021-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie realizacji prawa do składania petycji.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.46.2021
Data sprawy:
2021-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniach.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.5600.4159.2020
Data sprawy:
2021-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję tego organu o stwierdzeniu nieważności decyzji o wpisie Reformowanego Kościoła Katolickiego do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.510.60.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu apelacyjnym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.510.34.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.510.33.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie z powództwa o zapłatę.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.156.2020
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.31.2021
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa gminy przeciwko syndykowi masy upadłości.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.3.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Wniosek o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego i orzeczenie o niezamieszczaniu danych nieletniej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.10.2020
Data sprawy:
2021-04-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.123.2020
Data sprawy:
2021-04-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.212.2017
Data sprawy:
2021-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie stwierdzenia, że zamieszczone w umowach kredytu postanowienia są niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.505.27.2019
Data sprawy:
2021-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.8.2020
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.55.2020
Data sprawy:
2021-03-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.197.2017
Data sprawy:
2021-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie umowy kredytu hipotecznego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.128.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skarg na postanowienie referendarza sądowego "w przedmiocie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym" dla Spółki.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.66.2021
Data sprawy:
2021-03-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie pełnienia funkcji Komornika Sądowego po ukończeniu 65. lub 67. roku życia.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
IV.511.102.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o rozwód.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.510.2019
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.39.2021
Data sprawy:
2021-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.564.7.2021
Data sprawy:
2021-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie działań policji wobec nieletniego biorącego udział w strajku klimatycznym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.53.2020
Data sprawy:
2021-01-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność w całości uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.68.2019
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na rozkaz personalny w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPW.7064.7.2020
Data sprawy:
2021-01-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.234.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.158.2020
Data sprawy:
2020-12-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie przyznania statusu konsumenta.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.253.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.501.2.2018
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie transkrypcji aktu urodzenia osoby transpłciowej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
XI.501.16.2020
Data sprawy:
2020-11-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie płci.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.32.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Aktywów Państwowych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2020-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie z powództwa przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.539.2020
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.397.2020
Data sprawy:
2020-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2016
Data sprawy:
2020-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2020
Data sprawy:
2020-10-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wpisanie danych nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.311.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.132.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.64.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.5.2020
Data sprawy:
2020-08-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych małoletniego w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.133.2018
Data sprawy:
2020-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.101.2020
Data sprawy:
2020-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie na rzecz Powoda odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia z powodu niezgodnego z prawem stwierdzenia przez pracodawcę wygaśnięcia umowy o pracę.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2017
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję w przedmiocie odmowy transkrypcji aktu urodzenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.801.8.2019
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.95.2020
Data sprawy:
2020-07-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o wznowienie postępowania
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPG.511.17.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.501.3.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.64.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.126.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału przed Sądem Apelacyjnym w sprawie nieuczciwego postanowienia umownego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.11.2020
Data sprawy:
2020-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmawiającą przedstawienia skarżącej do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.613.86.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie z zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.613.13.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.14.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
XI.501.3.2019
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie płci.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania Skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.167.2019
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczącym odwołania z delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.173.2019
Data sprawy:
2020-03-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.152.2019
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.440.2019
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.9.2020
Data sprawy:
2020-01-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie odszkodowania.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7041.1.2020
Data sprawy:
2020-01-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.5.2020
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.19.2019
Data sprawy:
2020-01-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.3.2020
Data sprawy:
2020-01-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.80.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o ustalenie treści stosunku pracy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.145.2019
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.102.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.104.2019
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącym odmowy przyznania stronie postępowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.207.2019
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.110.2019
Data sprawy:
2019-11-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.96.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.97.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.172.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.94.2019
Data sprawy:
2019-11-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.95.2019
Data sprawy:
2019-11-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2019-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.123.2019
Data sprawy:
2019-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.239.2019
Data sprawy:
2019-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o zapłatę.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7042.91.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.84.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.85.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.86.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o umieszczenie danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.7016.78.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w przedmiocie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.57.2019
Data sprawy:
2019-10-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu z drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7040.76.2019
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie na rzecz powoda wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7042.84.2019
Data sprawy:
2019-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.7.2019
Data sprawy:
2019-09-27
Opis sprawy:
zgromadzenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.120.2019
Data sprawy:
2019-09-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.6.2019
Data sprawy:
2019-09-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.51.2019
Data sprawy:
2019-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2019
Data sprawy:
2019-09-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.70.2019
Data sprawy:
2019-09-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej przez Kierownika MOPS o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
BPK.7060.41.2017
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.510.128.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia powodów.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.4.2019
Data sprawy:
2019-08-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7021.58.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie o rozwód.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.28.2019
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.134.2018
Data sprawy:
2019-07-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury i renty inwalidzkiej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.3.2019
Data sprawy:
2019-07-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.43.2018
Data sprawy:
2019-06-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7003.16.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.114.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.2.2019
Data sprawy:
2019-06-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.612.1.2016
Data sprawy:
2019-06-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie z wniosku Starosty o uchylenie uchwał walnego zebrania delegatów Stowarzyszenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.184.2018
Data sprawy:
2019-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.34.2015
Data sprawy:
2019-04-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1203.2017
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.1.2019
Data sprawy:
2019-04-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.17.2019
Data sprawy:
2019-04-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.295.2017
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2016
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na transkrypcję aktu urodzenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.698.2017
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.136.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oraz wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.136.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oraz wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1242.2017
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury i renty.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.4.2019
Data sprawy:
2019-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.5600.3.2019
Data sprawy:
2019-03-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.1.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o niezamieszczeniu danych nieletniej uczestniczki powstępowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1278.2017
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.24.2017
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu ze skargi w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.265.2018
Data sprawy:
2019-02-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2019-02-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję o odmownie nadania statusu uchodźcy i odmowie przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1413.2017
Data sprawy:
2019-02-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury oraz ponownym ustaleniu renty rodzinnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.74.2018
Data sprawy:
2019-02-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.7016.9.2019
Data sprawy:
2019-02-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o umieszczenie bez zgody w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1384.2017
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołań od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury oraz ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.341.2017
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.379.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.235.2018
Data sprawy:
2019-01-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad mężem.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.82.2018
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia/nieprzedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1547.2017
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1489.2017
Data sprawy:
2018-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.43.2018
Data sprawy:
2018-12-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.7200.17.2018
Data sprawy:
2018-11-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Środowiska oraz Skarbowi Państwa – Ministrowi Energii o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.484.2016
Data sprawy:
2018-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od niezapłaconego w terminie zobowiązania podatkowego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.8.2016
Data sprawy:
2018-11-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.169.2018
Data sprawy:
2018-10-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.8.2018
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2016
Data sprawy:
2018-10-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy transkrypcji aktu urodzenia.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
BPW.7060.21.2017
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym o przeliczenie emerytury.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.36.2018
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.48.2017
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.612.42.2017
Data sprawy:
2018-08-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7211.108.2018
Data sprawy:
2018-08-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy odmawiającą wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.30.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie niewpuszczenia na posiedzenie Sejmu RP.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.35.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.23.2017
Data sprawy:
2018-08-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.119.2017
Data sprawy:
2018-07-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2018
Data sprawy:
2018-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej dotyczącej odmowy potwierdzenia obywatelstwa.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7010.15.2018
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.99.2017
Data sprawy:
2018-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.19.2018
Data sprawy:
2018-05-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.534.2015
Data sprawy:
2018-05-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.246.2015
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia przez prywatną nieruchomość linii elektroenergetycznej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.561.15.2018
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.194.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.211.2017
Data sprawy:
2017-09-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie zastosowania przez Bank abuzywnych klauzul waloryzacyjnych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.278.2016
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącym skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (sygn. akt II FSK 2798/16).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/752462/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, w której przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczącekwestii obowiązywania przepisów o planowaniu przestrzennym.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/607332/09/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, w której przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące problemu sądowej kontroli orzeczenia regulacyjnego Komisji Majątkowej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/751142/13/IV/404 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/740265/13/I/106.10 RZ
Data sprawy:
2013-09-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy dotyczące obowiązku gminy zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/701434/12/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Adresat:
SĄD APELACYJNY
Sygnatura:
RPO/727839/13/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w W.
Adresat:
SĄD REJONOWY
Sygnatura:
RPO/709016/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w W. o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/698702/12/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu ze skargi kasacyjnej W.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku skarżącego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/723230/13/III/323.3 RZ
Data sprawy:
2013-01-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku ze skierowanym przez Prokuratora Generalnego wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej, czy od decyzji ostatecznej ZUS w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "R." Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "F." S.A. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "H." Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "I." Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
SĄD REJONOWY SZCZECIN PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD
Sygnatura:
RPO/716560/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-11-16
Opis sprawy:
Pozew do Sądu Rejonowego w S. o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek bezprawnego pozbawienia wolności.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/709292/12/III/303 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącymi pojęcia pracownika wykonującego pracę w szczególnym charakterze.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z wątpliwościami dotyczącymi samodzielnego dysponowania przez spółdzielnię mieszkaniową nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Adresat:
SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO
Sygnatura:
RPO/689086/11/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2011-11-28
Opis sprawy:
Apelacja Rzecznika Praw Obywatelskich od postanowienia Sądu Okręgowego w W. dotyczącego rejestracji kolejnych symboli "Narodowego Odrodzenia Polski".
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC
Sygnatura:
RPO/674162/11/V/1006.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowymw W. w sprawie z wniosku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie, czy może być zawarte małżeństwo.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi obywatela Armenii na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi cudzoziemki, córki obywateli Armenii zamieszkałej w Polsce od 1994 r., na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP jej matki wraz z czwórką dzieci.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi cudzoziemca, syna obywateli Armenii zamieszkałego w Polsce od 1994 r., na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi obywatelki Armenii na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/649770/10/IV/404 RZ
Data sprawy:
2010-11-17
Opis sprawy:
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/602307/08/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-13
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. wydanego ze skargi przedsiębiorcy na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/600119/08/V/5008.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-09
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Sądem Okręgowym z powództwa Anny i Sławomira P. przeciwko Gminie Miejskiej w G. o ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/627055/09/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczącym wykładni art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym regulującego kwestię obowiązku uiszczenia tzw. opłaty planistycznej przez darczyńcę.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/627054/09/V/5004.5 RZ
Data sprawy:
2009-09-17
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Tadeusza L. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613927/09/IV/4003.8 RZ
Data sprawy:
2009-07-03
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w celu wyjaśnienia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, a dotyczącego osoby uprawnionej do odszkodowania i złożenia wniosku, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613680/09/III/11008.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-17
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Arlety R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz córki.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613928/09/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2009-06-05
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego problematyki przetargów na wynajem (wydzierżawienie) nieruchomości gminnych (art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/580870/08/I/116 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Jacka M. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 listopada 2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/595218/08/I/106.2 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Opis sprawy:
zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi Piotra C. na decyzję Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nieprzyjęciu Piotra C. na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2008/2009.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/601906/08/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2008-11-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej (sygn. akt I OPS 5/08).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/595218/08/I/106.2 RZ
Data sprawy:
2008-11-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi Piotra C. na decyzję Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nieprzyjęciu Piotra C. na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek lekarski Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2008/2009.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/586736/08/IV/4004 RZ
Data sprawy:
2008-05-29
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27.11.2007 r. uchylającego zaskarżoną decyzję Ministra Budownictwa z dnia 29.05.2007 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 13.03.2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odszkodowawczego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Anny W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2007 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/526764/06/IV/1103.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Michaliną i Marią D.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/581590/08/IV/404 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/580114/08/V/510 RZ
Data sprawy:
2008-03-28
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Zdzisława S. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/545758/06/IV/1103 RZ
Data sprawy:
2008-02-05
Opis sprawy:
przystąpienie do postępowania przed Sądem Okręgowym w K. z powództwa Prokuratora Okręgowego w K. przeciwko Zbigniewowi K. o unieważnienie pełnomocnictwa.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/571202/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Joanny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta P. o odmowie przyznania Joannie K. zaliczki alimentacyjnej na dzieci.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/579670/08/VI/618 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Marcina P. na czynność Starosty W. w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/571384/07/IV/4006.2 RZ
Data sprawy:
2008-01-07
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Danieli W., Kazimiery Ł., Doroty W., Marioli Ł. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 4.08.2007 r. utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 9.07.2007 r. zwracające wspólny wniosek skarżących z dnia 23.05.2007 r. o przyznanie na zasadzie art. 160 k.p.a. odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niezgodnego z prawem upaństwowienia przedsiębiorstwa.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/529523/06/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Małgorzaty K. w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/503394/05/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/549608/07/III/1113 RZ
Data sprawy:
2007-03-12
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Joanny O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków na dzieci.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH ZA POŚREDNICTWEM SĄDU REJONOWEGO W SIEDLCACH
Sygnatura:
RPO/534763/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2006-12-20
Opis sprawy:
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Okręgowego apelację od wyroku Sądu Rejonowego oddalającego odwołanie od decyzji KRUS odmawiającej Krystynie S. prawa do zasiłku pogrzebowego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/536636/06/III/11008.4 RZ
Data sprawy:
2006-12-06
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Ewy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/536242/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-03
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Andrzeja G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uniważnienia wyniku konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej (sygn. akt I OPS 4/06).
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY- ŻOLIBORZA
Sygnatura:
RPO/487332/04/VI/604.3 RZ
Data sprawy:
2006-09-05
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym - Wydział Cywilny w sprawie dotyczącej ochrony praw konsumenta w przypadku ujawnienia się wady rzeczy sprzedanej.
Adresat:
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/533883/06/I/106.1 RZ
Data sprawy:
2006-07-17
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odowłanego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/532925/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-06-13
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/527918/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-05-24
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Reginy H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą Reginie H. zaliczki alimentacyjnej na córkę.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/354779/00/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-18
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 2/06, na skutek przedstawienia przez Naczelny Sąd Administracyjny składowi siedmiu sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: czy § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1.03.1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej daje podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy zespół pałacowo-parkowy wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił argumenty przemawiające za stanowiskiem, aby o tym, czy nieruchomość podlegała reformie rolnej rozstrzygano wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej. Droga administracyjna jest korzystniejsza dla obywateli, prostsza, tańsza i łatwiejsza dowodowo.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/528629/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym z powództwa Adriana W. o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/529673/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/498916/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-03-20
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym w sprawie odwoławczej od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/514445/05/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Janiny R. na decyzję Ministra Infrastruktury utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego odmawiającą stwierdzenia posiadania przez Janinę R. uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/487223/04/XX/812 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu ze skargi Michała Ł. na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2005 r. w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/521587/05/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-01-13
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy ze skargi Anny U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta, odmawiającą Annie U. zaliczki alimentacyjnej na dzieci.
Adresat:
SĄD REJONOWY
Sygnatura:
RPO/502436/05/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-09
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z powództwa Leszka M. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/518893/05/I/105 RZ
Data sprawy:
2005-11-29
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Komitetu Organizacyjnego Dni Równości i Tolerancji na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.11.2005 r. w przedmiocie zakazu zorganizowania Marszu Równości w Poznaniu.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/455687/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2005-08-01
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta B.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/502070/05/V/500 RZ
Data sprawy:
2005-04-07
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy zatwierdzenia przez radę gminy taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/501817/05/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-06
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej C. w przedmiocie nadania nazw ulicom.
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA NOWEJ HUTY
Sygnatura:
RPO/480756/04/X/108.13
Data sprawy:
2005-01-14
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z odwołania Anny L. od decyzji Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odmowy refundacji laserowej korekty wady wzroku.