Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół do spraw Równego Traktowania

Ilość odnalezionych wyników: 365

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.543.238.2022
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praktyki zawróceń migrantów i uchodźców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.249.2021
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.7.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.10.2022
Data sprawy:
2022-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie mieszkalnictwa.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2022-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ustawowej regulacji asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
XI.811.1.2022
Data sprawy:
2022-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie wsparcia osób z niepełnosprawnościami opuszczających terytorium Ukrainy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2022-04-22
Opis sprawy:
Przedstawienie stanowiska procesowego dotyczącego zmiany treści zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.022.2.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
XI.022.2.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.543.104.2022
Data sprawy:
2022-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie nowelizacji specustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
XI.518.9.2022
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie ochrony praw grup szczególnie wrażliwych przybywających do Polski w związku z kryzysem w Ukrainie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywateli Iraku wraz z małoletnimi dziećmi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywatela Iraku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywatela Iraku.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
XI.543.104.2022
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.815.22.2022
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące projektu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.543.104.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.022.1.2022
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.811.1.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie konieczności udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, przekraczającym granicę polsko-ukraińską w związku z wojną w Ukrainie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchylenia rozporządzeń MEiN ograniczających naukę języka niemieckiego.
Adresat:
Komendant Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.23.2021
Data sprawy:
2022-02-28
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.6.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie zasad programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.54.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przygotowania Polski do ewentualnego przyjęcia migrantów w sytuacji konfliktu między Federacją Rosyjską a Ukrainą.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2018
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmian w zakresie definiowania przestępstwa zgwałcenia.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnych w sprawie dotyczącej zawracania cudzoziemców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.573.1.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie równego traktowania osób urodzonych z cechami biologicznymi więcej niż jednej płci.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
XI.573.1.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie równego traktowania osób urodzonych z cechami biologicznymi więcej niż jednej płci.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.534.1.2019
Data sprawy:
2022-01-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie unieważnienia transkrybowanego aktu urodzenia osoby małoletniej, w którym jako rodzice zostały wskazane dwie osoby tej samej płci.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.070.8.2020
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie założeń Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia środków przewidzianych w budżecie państwa, w części dotyczącej subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia środków przewidzianych w budżecie państwa, w części dotyczącej subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw osób starszych w Polsce.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.18.2019
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie formy prawnej negatywnego rozstrzygnięcia PFRON w zakresie dofinansowania do likwidacji barier.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie założeń do projektu ustawy dotyczącej uregulowania kwestii asystencji osobistej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie konieczności wdrożenia strategii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ze względu na płeć.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.800.5.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkołach artystycznych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania dotyczące luki płacowej i nierówności płci w Polsce.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie strategii rozwoju usług społecznych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niedostosowania wymogów dotyczących dźwigów osobowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.61.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące niezwłocznej realizacji zarządzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.A. i inni przeciwko Polsce.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.543.13.2018
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RPO w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.540.6.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.518.52.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniego wsparcia osób doświadczających przemocy domowej przez pracowników ochrony zdrowia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.9.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozporządzenia dotyczącego czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.071.7.2021
Data sprawy:
2021-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Krajowego Planu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu "Strategie rozwoju usług społecznych".
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.55.2021
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2021-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmian w zakresie definiowania przestępstwa zgwałcenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.501.7.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym z powództwa o ustalenie płci.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.815.34.2018
Data sprawy:
2021-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ograniczeń w dostępie do transportu miejskiego dla osób poruszających się na wózkach elektrycznych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.6.2021
Data sprawy:
2021-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego z matematyki osób z dyskalkulią.
Adresat:
Prokurator Regionalny
Sygnatura:
XI.518.66.2018
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania w sprawie treści zawartych w spocie wyborczym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów wycofania się Polski z Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie konwencji o prawach osób starszych.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
XI.501.4.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie problemów związanych ze spisem powszechnym.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zjawiska luki płacowej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.28.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług administracji publicznej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.505.27.2019
Data sprawy:
2021-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.542.5.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Komendanta Straży Granicznej o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca bez określonego terminu dobrowolnego powrotu oraz orzekającej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2021-03-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę dot. wprowadzania ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu dot. powstrzymania ideologii gender i "LGBT".
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
XI.520.1.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa GUS w sprawie dodania polskiego języka migowego do listy języków uwzględnionych w Narodowym Spisie Powszechnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób z niepełnosprawnościami z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie działań na rzecz ochrony przed przemocą domową.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie edukacji osób starszych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2021-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby poprawy standardów ochrony przed przemocą seksualną.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie stanowiska rekomendacyjnego dotyczącego sposobu realizacji i jakości tłumaczenia na język migowy w utworach audiowizualnych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
XI.815.1.2021
Data sprawy:
2021-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązującego formularza o wsparcie tłumacza języka migowego dla osoby głuchej.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.3.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów związanych z edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w czasie pandemii.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.816.20.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji Ślązaków i Wilamowian.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów z realizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.9.2020
Data sprawy:
2021-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zawierające rekomendacje Rzecznika w zakresie ochrony przed dyskryminacją w Polsce.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.52.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska polskich władz wobec terminu "gender" stosowanego w dokumentach Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.540.10.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.801.10.2020
Data sprawy:
2020-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie braku powołania kobiet do senackiego zespołu doradców gospodarczych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.501.2.2018
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie transkrypcji aktu urodzenia osoby transpłciowej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.070.8.2020
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie jakości tłumaczenia na polski język migowy programów telewizyjnych w związku ze stanem epidemii.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
XI.501.16.2020
Data sprawy:
2020-11-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie płci.
Adresat:
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
XI.070.7.2020
Data sprawy:
2020-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.543.40.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie doniesień medialnych o zakupie rządowych limuzyn ze środków funduszu europejskiego.
Adresat:
Minister do spraw Unii Europejskiej
Sygnatura:
XI.815.52.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie sprzeciwu Polski wobec konkluzji Rady Unii Europejskiej w związku z użyciem w dokumencie sformułowania "gender".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.33.2019
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-10-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemki oraz jej małoletniego dziecka do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na odmowę nadania statusu uchodźcy i odmowę przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.225.2020
Data sprawy:
2020-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku zakazu tzw. praktyk konwersyjnych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2016
Data sprawy:
2020-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za obywatela polskiego.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie sytuacji prawnej dzieci par tej samej płci.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.518.53.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie Konwencji Stambulskiej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP w sprawie projektu zmian w Kodeksie pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tzw. luki płacowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2017
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję w przedmiocie odmowy transkrypcji aktu urodzenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.801.8.2019
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.1.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.32.2019
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy L. w sprawie podjęcia deklaracji - "Gmina L. wolna od ideologii LGBT"
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.540.99.2019
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnionego dostępu cudzoziemców do egzaminów z języka polskiego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.501.3.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.022.1.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie problemów, jakie napotykają osoby nieheteronormatywne i transpłciowe w obszarze ochrony zdrowia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie mowy nienawiści.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie dostępności debaty prezydenckiej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.22.2019
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności zniesienia ograniczenia co do wyboru szkoły przez osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Adresat:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sygnatura:
XI.7036.15.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.3.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób LGBTI na rynku pracy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.9.2020
Data sprawy:
2020-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na granicach.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapewnienia dostępności debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
XI.800.4.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego zmiany przepisów w celu "zapewnienia prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
XI.812.54.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
XI.501.3.2019
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie płci.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.13.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praw ofiar przemocy domowej w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem kwarantanny.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.13.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie praw ofiar przemocy domowej w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem kwarantanny.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.812.4.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.2.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikatów organów państwowych.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.530.1.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przywrócenia kontroli na przejściach granicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.812.1.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie praw osób głuchych w związku z zagrożeniem koronawirusem.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.17.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie osób korzystających z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.814.3.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie profanacji ukraińskich miejsc pamięci.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie odmów transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia małoletnich, w których jako rodziców wpisano osoby tej samej płci.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie odmów transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia małoletnich, w których jako rodziców wpisano osoby tej samej płci.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Stanowiska Rady Powiatu R. w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.1.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Sejmiku Województwa L. w sprawie wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.5.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w O. "w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii LGBT w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie gminy".
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.813.14.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauczania języka niemieckiego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina S. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina I. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina K. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina L. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.33.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.811.2.2018
Data sprawy:
2019-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.36.2019
Data sprawy:
2019-11-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie przyznania ochrony międzynarodowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.5.2019
Data sprawy:
2019-10-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie odmowy dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.7.2019
Data sprawy:
2019-09-27
Opis sprawy:
zgromadzenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.6.2019
Data sprawy:
2019-09-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.12.2017
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.4.2019
Data sprawy:
2019-08-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.17.2016
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie problemów z realizacją ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
XI.518.33.2019
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie potrzeby wspierania aktywności sportowej kobiet.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.22.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ograniczenia możliwości swobodnego wyboru szkoły ponadpodstawowej przez osoby objęte kształceniem specjalnym.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
XI.815.4.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie implementacji Europejskiego Aktu o Dostępności.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.815.29.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uniwersalnego projektowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności opracowania skutecznego systemu przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.3.2019
Data sprawy:
2019-07-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2019-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.815.12.2019
Data sprawy:
2019-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dostępności polskich produkcji filmowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.2.2019
Data sprawy:
2019-06-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.801.14.2016
Data sprawy:
2019-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań wspierających odpowiedni udział kobiet w procesach decyzyjnych i zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
XI.801.2.2019
Data sprawy:
2019-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie braku równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.816.3.2015
Data sprawy:
2019-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nauczania mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagwarantowania praw osobom starszym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2019-04-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Rady ds. Uchodźców o odmownie nadania statusu uchodźcy i odmowie przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.1.2019
Data sprawy:
2019-04-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2016
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na transkrypcję aktu urodzenia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.3.2019
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej dzieci ze związków osób tej samej płci.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2019-02-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję o odmownie nadania statusu uchodźcy i odmowie przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.19.2019
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie systemu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rekomendacji Komitetu do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.46.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie porozumienia Global Compact.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
XI.815.25.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie braku dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego w jednostkach administracji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.613.8.2018
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie decyzji Prezydenta Miasta o zakazie organizacji zgromadzenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2016
Data sprawy:
2018-10-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy transkrypcji aktu urodzenia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.13.2018
Data sprawy:
2018-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściu granicznym w Terespolu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.7061.10.2018
Data sprawy:
2018-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozwiązań dotyczących systemu orzekania o niepełnosprawności.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.5601.4.2016
Data sprawy:
2018-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie dostępności lekcji etyki i lekcji religii mniejszościowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.10.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące przewlekłości postępowań w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.38.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konsekwencji obowiązku zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.12.2017
Data sprawy:
2018-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji nauczania indywidualnego.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
XI.812.4.2018
Data sprawy:
2018-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wsparcia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.1.2018
Data sprawy:
2018-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej dotyczącej odmowy potwierdzenia obywatelstwa.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.27.2018
Data sprawy:
2018-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby wdrożenia przez Policję skutecznych mechanizmów reagowania na treści i symbole rasistowskie oraz faszystowskie, pojawiające się podczas zgromadzeń publicznych.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
XI.7061.10.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie potrzeby ustanowienia nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.811.2.2018
Data sprawy:
2018-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.13.2018
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściu granicznym w Terespolu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające propozycje rozwiązań służących ograniczeniu zjawiska mowy nienawiści w internecie.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające propozycje rozwiązań służących ograniczeniu zjawiska mowy nienawiści w internecie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP
Sygnatura:
XI.815.5.2017
Data sprawy:
2018-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.815.5.2017
Data sprawy:
2018-03-06
Opis sprawy:
wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.5.2018
Data sprawy:
2018-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nasilania się i radykalizowania postaw rasistowskich i ksenofobicznych w Polsce.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
XI.518.5.2018
Data sprawy:
2018-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nasilania się i radykalizowania postaw rasistowskich i ksenofobicznych w Polsce.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.815.6.2018
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu wykroczeń.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.801.5.2017
Data sprawy:
2018-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie definicji „młodego naukowca”.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.12.2016
Data sprawy:
2018-01-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania ochrony międzynarodowej cudzoziemcowi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.501.3.2015
Data sprawy:
2017-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pochówku osoby zmarłej wymienionych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań na rzecz ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.26.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zasad stosowania paralizatorów przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.41.2017
Data sprawy:
2017-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych rodziców.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.501.8.2015
Data sprawy:
2017-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej obowiązku zamieszczenia symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2017-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uzupełnienia podstawy programowej o tematykę praw człowieka i równego traktowania.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.420.1.2016
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań sprzyjających łączeniu przez kobiety i mężczyzn ról rodzinnych i zawodowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.39.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.411.2.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.411.2.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.9.2016
Data sprawy:
2017-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań mających na celu zniwelowanie zjawiska luki płacowej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie wsparcia dla osób starszych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.12.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia MEN zakładającego likwidację nauczania indywidualnego dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.45.2015
Data sprawy:
2017-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.816.8.2017
Data sprawy:
2017-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.17.2016
Data sprawy:
2017-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie problemów związanych z realizacją ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.15.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie unieważnienia przez Radę Ministrów Polityki migracyjnej Polski.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.815.34.2016
Data sprawy:
2017-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niedostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidomych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.15.2016
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie realizacji prawa do równego traktowania ze względu na płeć w zakresie dostępu do edukacji zawodowej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.19.2016
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściach granicznych w Terespolu i w Medyce.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
XI.7215.1.2017
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozwiązań architektonicznych, jakie zakłada program Mieszkanie Plus.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
XI.5001.1.2015
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie odstąpienia od nowelizacji przepisów dotyczących sprzeciwu w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.70.2016
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ataków na tle rasowym, narodowym, etnicznym lub wyznaniowym na mieszkających w Polsce cudzoziemców.
Adresat:
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2017-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie uruchomienia bezpłatnego telefonu dla ofiar przemocy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.7010.1.2016
Data sprawy:
2016-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie linii alarmowej dla osób głuchych.
Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.518.71.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wyemitowania na antenie TVP Info antymigranckiego spotu.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie wypowiedzenia Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.815.29.2016
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie finansowania organizacji świadczących pomoc kobietom – ofiarom przemocy.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.70.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ataków na tle rasowym, narodowym, etnicznym lub wyznaniowym na mieszkających w Polsce cudzoziemców.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.19.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego
Sygnatura:
XI.815.47.2016
Data sprawy:
2016-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie dyrektywy horyzontalnej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.5601.4.2016
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia równego traktowania w obszarze edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uruchomienia telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą domową.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.47.2015
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.501.1.2015
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych w sprawie respektowania praw osób głuchych i głuchoniewidomych przez administrację publiczną.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.420.1.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego traktowania rodziców na rynku pracy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.520.1.2016
Data sprawy:
2016-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie umieszczania symbolu niepełnosprawności oraz oznaczeń specjalizacji lekarzy w orzeczeniach o niepełnosprawności.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
XI.813.17.2016
Data sprawy:
2016-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższych.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Sygnatura:
XI.813.17.2016
Data sprawy:
2016-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie przypadków dyskryminacji na uczelniach wyższych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.30.2016
Data sprawy:
2016-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2016-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia oraz odmowy potwierdzenia obywatelstwa polskiego dzieci ze związków osób tej samej płci.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.533.2.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu cudzoziemców do informacji niejawnych w toku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.299.2015
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kompetencji komornika w zakresie wzywania do stawiennictwa stron postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.815.2.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia dostępu do oferowanych publicznie usług osobom nieheteroseksualnym
Adresat:
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Sygnatura:
XI.815.25.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu -Kancelaria Sejmu w sprawie uwag do projektu ustawy o składce audiowizualnej.
Adresat:
Szef Służby Cywilnej w Kancelarii Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.800.6.2015
Data sprawy:
2016-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w Kancelarii Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji w zakresie kształcenia ze względu na wiek.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.816.12.2016
Data sprawy:
2016-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancji (XI.816.12.2016 z 30 czerwca 2016 r.)
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.12.2016
Data sprawy:
2016-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancji (XI.816.12.2016 z 30 czerwca 2016 r.)
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.4.2015
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej imigrantów romskich w Polsce.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.613.1.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zabezpieczenia przebiegu marszów równości.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.7036.24.2015
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.517.1.2015
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie osób przebywających w domach pomocy społecznej wbrew własnej woli.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.518.38.2016
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią wobec studiujących w Polsce cudzoziemców.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.7033.2.2015
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.7033.2.2015
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
XI.7033.2.2015
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sygnatura:
XI.7033.2.2015
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Wojewoda Małopolski
Sygnatura:
XI.816.13.2015
Data sprawy:
2016-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie mediacji prowadzonej w sprawie przeniesienia kilku rodzin romskich z Limanowej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.19.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.5601.4.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do nauczania religii lub etyki dla wszystkich uczniów.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.17.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.816.12.2016
Data sprawy:
2016-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancji.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.816.12.2016
Data sprawy:
2016-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praw osób starszych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.510.2.2016
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o równym traktowaniu
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.420.1.2016
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego traktowania rodziców na rynku pracy.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.150.2015
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną.
Adresat:
Wojewoda Małopolski
Sygnatura:
XI.816.13.2015
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie sytuacji rodzin romskich w Limanowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.9.2016
Data sprawy:
2016-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.15.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.8.2016
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie relokacji cudzoziemców do Polski.
Adresat:
Wojewoda Małopolski
Sygnatura:
XI.816.13.2015
Data sprawy:
2016-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie sytuacji rodzin romskich w Limanowej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.813.1.2016
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.816.10.2015
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw osób szczególnie narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami.
Adresat:
Prezydent Poznania
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Poznania w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Wrocławia
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Wrocławia w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Gdańska
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Gdańska w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Krakowa
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Krakowa w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
XI.564.2.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kampanii społecznej promującej zasadę równego traktowania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.4.2016
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.816.4.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej.
Adresat:
Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego
Sygnatura:
XI.816.4.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie poprawy warunków socjalno-bytowych lokalnej społeczności romskiej.
Adresat:
Wójt Gminy Limanowa
Sygnatura:
XI.816.4.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wójta Gminy Limanowa w sprawie poprawy warunków socjalno-bytowych lokalnej społeczności romskiej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie całodobowego telefonu dla ofiar przemocy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.47.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez miasto Zakopane.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.501.1.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemów osób głuchych i głuchoniewidomych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.7033.2.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dostępności edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.156.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji.
Adresat:
Prezydent Wrocławia
Sygnatura:
VIII.519.6.2015
Data sprawy:
2015-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Wrocławia w sprawie demonstracji przeciwko uchodźcom.
Adresat:
Komendant Miejski Policji we Wrocławiu
Sygnatura:
VIII.519.6.2015
Data sprawy:
2015-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w sprawie demonstracji przeciwko uchodźcom.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VIII.517.1.2015
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VIII.816.2.2014
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony ofiar przestępstw z nienawiści.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VIII.816.4.2014
Data sprawy:
2015-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia uruchomienia całodobowego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy.
Adresat:
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Sygnatura:
VIII.816.3.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie usuwania nienawistnych napisów z przestrzeni publicznej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VIII.518.33.2015
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przebiegu demonstracji organizowanych przez przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
VIII.518.34.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie reagowania na przejawy mowy nienawiści.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VIII.816.4.2014
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia prac nad uruchomieniem całodobowego telefonu pomocowego dla kobiet – ofiar przemocy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VIII.7061.88.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niedofinansowania warsztatów terapii zajęciowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VIII.517.1.2015
Data sprawy:
2015-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie osób z niepełnosprawnościami, przebywających w domach pomocy społecznej wbrew własnej woli.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VIII.7030.1.2014
Data sprawy:
2015-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku pełnego dostępu do nauki w szkołach wyższych cudzoziemców będących małżonkami obywateli polskich i posiadających zezwolenie na pobyt czasowy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VIII.811.4.2014
Data sprawy:
2015-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przez osoby, które utraciły wzrok w jednym oku.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VIII.7033.1.2014
Data sprawy:
2015-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie możliwości pobierania na drugim kierunku studiów stypendium specjalnego przez studentów z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VIII.7036.1.2015
Data sprawy:
2015-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie błędów w kalkulacji kwoty subwencji oświatowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VIII.816.2.2014
Data sprawy:
2014-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VIII.501.4.2014
Data sprawy:
2014-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powoływania rad rodziców w szkołach i placówkach, które nie są prowadzone przez samorządy.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/432950/03/XV/1501.4 RZ
Data sprawy:
2003-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ukraińskich podróżnych na dworcach komunikacyjnych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/430673/03/XV/1503 RZ
Data sprawy:
2003-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania statusu prawnego Czeczenów w Polsce.
Adresat:
WOJEWODA LUBUSKI
Sygnatura:
RPO/425830/02/XV/1501 RZ
Data sprawy:
2003-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Lubuskiego w sprawie możliwości utworzenia nowych ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców na bazie zlikwidowanych jednostek wojskowych na terenie województwa lubuskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/425830/02/XV/1501 RZ
Data sprawy:
2003-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości utworzenia nowych ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców na bazie zlikwidowanych jednostek wojskowych na terenie województwa lubuskiego.
Adresat:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Sygnatura:
RPO/405033/02/XV/1506.3 RZ
Data sprawy:
2002-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deklarowania w ramach narodowego spisu powszechnego przynależności narodowej i języka używanego w rodzinie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/402628/02/XV/1504 RZ
Data sprawy:
2002-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów regulujących sytuację prawną repatriantów i ich najbliższych rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/404960/02/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2002-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nie rozwiązanego konflitu na tle usytuowania strażnicy Straży Granicznej w Puńsku.
Adresat:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Sygnatura:
RPO/405033/02/XV/1506.3 RZ
Data sprawy:
2002-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie deklarowania w ramach narodowego spisu powszechnego przynależności narodowej części mniejszości białoruskiej i tatarskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/389023/01/XV/1506.2 RZ
Data sprawy:
2002-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie inicjatywy utworzenia świetlicy - ośrodka środowiskowego w osiedlu romskim w Maszkowicach.
Adresat:
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/376982/01/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2001-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie sytuacji na przejściach na granicy państwowej między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/389023/01/XV/1506.2 RZ
Data sprawy:
2001-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci romskich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/389023/01/XV/1506.2 RZ
Data sprawy:
2001-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie inicjatyw na rzecz edukacji dzieci romskich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/384018/01/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2001-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji dzieci i młodzieży należących do mniejszości ukraińskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/380895/01/XV/1506.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji obywateli polskich narodowości romskiej w dziedzinie edukacji.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/363816/01/XV/1501.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-11
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/376982/01/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na przejściach na granicy państwowej między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/376982/01/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie sytuacji na przejściach na granicy państwowej między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/376982/01/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji na przejściach na granicy państwowej między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/374121/01/XV/1504.1 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulacji prawnych dotyczących repatriacji.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/355228/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2001-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/348526/00/XV/1506.1 RZ
Data sprawy:
2000-11-07
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczonego dostępu wiernych obrządku grecko-katolickiego pełniących zasadniczą służbę wojskową do posługi duszpasterskiej w czasie służby.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/355228/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie uwag do rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/352789/00/XV/1502.2 RZ
Data sprawy:
2000-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekraczania dopuszczalnego czasu zatrzymania cudzoziemców w procedurze wydalenia z terytorium Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/352789/00/XV/1502.2 RZ
Data sprawy:
2000-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przekraczania dopuszczalnego czasu zatrzymania cudzoziemców w procedurze wydalenia z terytorium Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/341265/00/XV/1506.1 RZ
Data sprawy:
2000-09-06
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad finansowania szkół z ukraińskim językiem nauczania.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
GŁÓWNY URZĄD CEŁ
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/343104/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych obywatela Jugosławii w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/345422/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-23
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych osobowych obywatelki Rumunii w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/345411/00/XV/1507 RZ
Data sprawy:
2000-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie sytuacji na przejściach granicznych między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/348526/00/XV/1506.1 RZ
Data sprawy:
2000-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczonego dostępu wiernych obrządku grecko-katolickiego pełniących zasadniczą służbę wojskową do posługi duszpasterskiej w czasie służby.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/341265/00/XV/1506.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania szkół z ukraińskim językiem nauczania.