Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)

Ilość odnalezionych wyników: 415

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.911.2022
Data sprawy:
2023-11-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy o kierujących pojazdami.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.831.2021
Data sprawy:
2023-08-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją naliczania kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.1.2023
Data sprawy:
2023-08-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie braku zgodności art. 2 ustawy zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7037.95.2022
Data sprawy:
2022-09-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.561.1.2022
Data sprawy:
2022-06-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 4 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.561.7.2019
Data sprawy:
2022-03-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7004.24.2021
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.888.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania karnego dokonanymi tzw. Tarczami antykryzysowymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7210.58.2017
Data sprawy:
2019-03-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.1.2018
Data sprawy:
2018-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.573.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów obrony oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postępowanie odwoławcze.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.595.2017
Data sprawy:
2017-11-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu obliczania wymiaru kary łącznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2017-09-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli operacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.266.2015
Data sprawy:
2017-05-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie oraz uzależnienie wydanie pojazdu umieszczonego na parkingu od okazania dowodu uiszczenia wspomnianej opłaty.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7013.55.2015
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją wskazanych załączników obwieszczenia Ministra Zdrowia z 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.55.2014
Data sprawy:
2017-02-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie objęcia prywatnych nieruchomości regulacjami prawnymi, ograniczającymi możność wykonywania uprawnień właścicielskich ze względu na ochronę środowiska.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.31.2016
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2016-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury profilowania bezrobotnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.645.2015
Data sprawy:
2016-12-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisu ustawy Kodeks cywilny w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do dochodzenia należności publicznoprawnych na drodze cywilnej w formie skargi pauliańskiej z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Kostytucyjny
Sygnatura:
VII.519.2.2016
Data sprawy:
2016-08-05
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o prokuraturze – odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów. (Sygn. akt. K 42/16)
Adresat:
Trybunał Kostytucyjny
Sygnatura:
VII.511.23.2016
Data sprawy:
2016-08-02
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016 r. (sygn. akt. K 39/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.8.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją w zakresie gospodarowania nieruchomościami prywatnymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.520.6.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.3.2014
Data sprawy:
2016-05-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie umożliwienia sędziom odwołania się od decyzji Ministra Sprawiedliwości odmawiającej przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.360.2016
Data sprawy:
2016-05-06
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie wykorzystania w procesie karnym dowodów zebranych nielegalnie - tzw. owoce zatrutego drzewa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.519.5.2016
Data sprawy:
2016-05-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przenoszenia prokuratorów na inne stanowiska służbowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.1.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.2824.2014
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zbrodni komunistycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7044.49.2015
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu zrzeszania się pracowników i prokuratorów IPN w związkach zawodowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.5.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy - Prawo o prokuraturze.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.936.2015
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie orzekania kary łącznej na podstawie przepisów intertemporalnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.510.2.2016
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o równym traktowaniu
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy medialnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.959.2015
Data sprawy:
2016-03-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o odpowiedzialności karnej za nieuczciwą reklamę.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.996.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.9.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w ustawie o służbie cywilnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1869.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku środka zaskarżenia na użycie środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
KMP.571.83.2014
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku środka zaskarżenia kontroli osobistych więźniów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.1.2016
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.2.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad orzekania środków zabezpieczających.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7018.2.2014
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.84.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania kontroli operacyjnej przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.43.2015
Data sprawy:
2015-11-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.702.2014
Data sprawy:
2015-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za obowiązkową wymianę prawa jazdy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.206.2015
Data sprawy:
2015-11-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu wznowienia postępowania.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VIII.517.1.2015
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.501.139.2015
Data sprawy:
2015-10-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury in vitro.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3862.2015
Data sprawy:
2015-10-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia skazanym prawa do skargi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7214.131.2014
Data sprawy:
2015-10-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.503.1.2015
Data sprawy:
2015-09-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania praw jazdy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.73.2014
Data sprawy:
2015-08-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2015
Data sprawy:
2015-07-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naruszania zasady autonomii budżetowej konstytucyjnych organów państwa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.711.4.2015
Data sprawy:
2015-07-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7030.4.2015
Data sprawy:
2015-05-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nauki w szkołach artystycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.501.7.2015
Data sprawy:
2015-05-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów pozbawiających osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.337.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7011.47.2014
Data sprawy:
2015-03-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.505.4.2014
Data sprawy:
2015-03-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o referendum ogólnokrajowym i ustawy o referendum lokalnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.802.1.2014
Data sprawy:
2015-01-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności pracowników za ujawnienie danych zastrzeżonych przez przedsiębiorcę.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7030.8.2014
Data sprawy:
2015-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez dzieci członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.994.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.7.2014
Data sprawy:
2014-11-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. idealnego zbiegu wykroczenia z przestępstwem.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.512.101.2014
Data sprawy:
2014-11-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości opłaty egzekucyjnej oraz opłaty manipulacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.5601.1.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących uboju rytualnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1778.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszania postępowania karnego skarbowego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2014-10-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7016.108.2014
Data sprawy:
2014-09-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7050.2.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2014-08-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących kontrolę osobistą oraz przeszukiwanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.409.2014
Data sprawy:
2014-08-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o OFE.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
KMP.571.26.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków właściwych do utrzymania należytej higieny osobistej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.1442.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu Kodeksu wykroczeń pomijającego przesłankę „znikomej społecznej szkodliwości czynu” jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1093.2014
Data sprawy:
2014-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
I.531.18.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących postępowania konsularnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.565.14.2014
Data sprawy:
2014-03-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczania ustawowego uprawnienia niestosowania się do niektórych znaków drogowych przyznanego osobom niepełnosprawnym kierującym pojazdami samochodowymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
I.711.3.2014
Data sprawy:
2014-03-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów nakładających obowiązek składania oświadczeń majątkowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.5150.4.2014
Data sprawy:
2014-02-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie minimalnych stawek za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.326.2014
Data sprawy:
2014-02-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku gwarancji prawnych udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie dotyczące stosowania wobec niego środków przymusu innych niż zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
I.510.1.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakresu immunitetu parlamentarnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
697281
Data sprawy:
2013-12-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje drukowane bądź wydawane na dyskach oraz publikacje oferowane w formie cyfrowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/712621/12/III/910 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających pełnienie służby w warunkach uzasadniających podwyższenie podstawy wymiaru emerytury policyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/750252/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez dawne plany zagospodarowania przestrzennego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/683102/11/IV/402 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/726420/13/V/1006 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowych kryteriów dotyczących uchwał rad gmin regulujących dni i godziny otwarcia placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663459/10/V/604.4 RZ
Data sprawy:
2013-09-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/658549/10/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby egzaminu na prawo jazdy, pojazdu przystosowanego do posiadanej niepełnosprawności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722130/13/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pobierania opłat za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli zmiana została spowodowana działaniami organów władzy publicznej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/677078/11/V/627.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/724264/13/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie systemu izolacji nieletnich ze względu na bezpieczeństwo i porządek w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/667915/11/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kompetencji Ministra Zdrowia do tworzenia na podstawie rozporządzenia rejestrów medycznych zawierających dane osobowe.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/740433/13/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym pozbawieniem wolności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691690/11/III/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwalniania ze służby w Policji i Państwowej Straży Pożarnej z powodu stwierdzenia zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub AIDS, bez względu na stan zdrowia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722097/13/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykroczenia polegającego na demonstracyjnym okazywaniu w miejscu publicznym lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/723319/13/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/669911/11/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych potencjalnych dawców szpiku.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku regulacji prawnej umożliwiającej uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę prawną ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/731092/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-05-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku należytych gwarancji prawa do obrony dla osoby zatrzymanej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722821/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/688759/11/I/107 RZ
Data sprawy:
2013-04-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udziału władz publicznych w finansowaniu niepublicznych szkół wyższych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/729135/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-04-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem praw autorskich.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/700343/12/I/116.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia dostępu do dokumentów wytworzonych w ramach audytu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/728872/13/V/1018.5.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie działalności gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/714908/12/I/103.5 RZ
Data sprawy:
2013-03-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy - Prawo o zgromadzeniach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, nakładającej na sąd obowiązek zawieszenia postępowania w przypadku skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawisłej przed tym sądem, a także wówczas gdy inny sąd skierował pytanie prawne w analogicznej sprawie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia ustawowego zawartego w Prawie o ruchu drogowym, na podstawie którego Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi, przetwarza, udostępnia i usuwa dane i obrazy pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/717583/12/V/1502.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeprowadzania kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych lub aresztach w celu wydalenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/707447/12/I/114.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu Kodeksu wyborczego, uniemożliwiającego osobom niepełnosprawnym sprawowanie funkcji w organach władzy lokalnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/649645/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-11-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących karę pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/716418/12/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 14o par. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczącego tzw. "milczącej" interpretacji podatkowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/715862/12/V/607.3.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy o transporcie kolejowym w zakresie, w jakim nie określa horyzontu czasowego obowiązku dostosowania stacji, peronów kolejowych i taboru kolejowego do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/704778/12/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 przez policjanta - mężczyznę, w sytuacji gdy wychowuje dziecko wspólnie z kobietą niebędącą funkcjonariuszem policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/686330/11/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowych regulacji odnoszących się do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/668772/11/IV/507.1 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowej regulacji zasad rozliczeń wkładów mieszkaniowych zwracanych uprawnionym w sytuacji, gdy lokal nie może być zbyty w drodze przetargu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/699520/12/I/106.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie systemu oceniania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w szkołach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706476/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/671700/11/V/1018.6 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/669547/11/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691496/11/V/607.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących materię koncesji na rozpowszechnianie programów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701633/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Służby Celnej do pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680024/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546639/06/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów postępowania w przypadku wystąpienia z powództwem przez osobę uprawnioną do żądania ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/672825/11/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania systemu kar i nagród w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/690235/11/III/302.3.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wprowadzonych w 2012 roku przepisów dotyczących tzw. waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691183/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-12-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu korzystania przez organ dokonujący zatrzymania z uprawnienia do obecności podczas rozmowy zatrzymanego z adwokatem.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/683674/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów uprawniających Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia kontroli operacyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/483054/04/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-08-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu oraz postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662587/10/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu poszczególnych służb do danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/665402/11/III/1113 RZ
Data sprawy:
2011-07-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662364/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad porozumiewania się podejrzanego tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/666037/11/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-06-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania przez poszczególne służby w ramach kontroli operacyjnej środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/577154/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-06-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku regulacji dotyczącej możliwości dostępu do akt sprawy o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/625338/09/I/8.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia prawa członka Polskiego Związku Łowieckiego ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/630266/09/II/209 RZ
Data sprawy:
2011-06-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2011-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania od oskarżonego obowiązku poddania się badaniom.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571581/07/II/705 RZ
Data sprawy:
2011-03-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku wytycznych ustawowych dotyczących kryteriów ustalania maksymalnej wysokości opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/647252/10/III/906.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem "Inter Regio" na koszt urzędu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/666850/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-02-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ponownego ustalania prawa do emerytury lub renty.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631137/09/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. postępowań regulacyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/637905/10/VII/7022.2 RZ
Data sprawy:
2010-10-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji prawnych dotyczących warunków udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/628295/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-08-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/634333/09/V/1018.1.5 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631003/09/III/903.1.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/641848/10/I/110.10 RZ
Data sprawy:
2010-03-04
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631290/09/III/11015.2 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie utraty po osiągnięciu pełnoletności prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu posiadania własnego dziecka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/584481/08/III/3003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur żołnierzy i innych służb mundurowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/563719/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-18
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczonej kognicji sądów administracyjnych w sprawach inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ograniczenia prawa do słusznego odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599453/08/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-07
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów wyłączających nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/630197/09/I/1.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-07
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadawania statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. akt K 35/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/616747/09/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu art. 265 § 1 Kodeksu karnego rozumianego w ten sposób, że określone w nim przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji stanowiącej tajemnicę państwową, ma charakter powszechny (sygn. akt K 33/09 ).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/600307/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji przewidującej wygasanie stosunku pracy, przy reformie administracji publicznej (sygn.akt K 26/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599056/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia z mocy prawa stosunków pracy w związku z reorganizacją urzędów zajmujących się ochroną środowiska oraz inspekcją handlową (sygn. akt K 26/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/577368/07/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2009-09-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu art. 13 ust. 3 ustawy Prawo prasowe w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia do sądu na wydane przez prokuratora zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze (sygn. akt K 25/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/596082/08/I/6020.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-13
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 32% stawki podatku dochodowego (sygn. akt K 21/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/596434/08/III/1113 RZ
Data sprawy:
2009-06-29
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (sygn. akt U 3/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/585798/08/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-16
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu zezwalającego na wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie przez wydaniem decyzji potwierdzającej nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (sygn. akt K 20/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/517546/05/III/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczonego prawa wglądu obwinionego w akta, w toku postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Policji (sygn. akt K 16/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/606469/09/IX/9009 RZ
Data sprawy:
2009-04-15
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych (sygn. akt K 15/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/592983/08/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-11
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania sądowego w sprawach wyborczych (sygn. akt K 7/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572961/07/III/811 RZ
Data sprawy:
2009-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalających na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej (sygn. akt K 2/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/598261/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych (sygn. akt K 1/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/605846/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (sygn. akt U 1/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/597200/08/VI/6020.2.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących zwolnienie niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas fiskalnych (sygn. akt K 36/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/604624/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-12-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności dekretów wydanych przez Radę Państwa w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego (sygn. akt K 35/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/590645/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnienia z tajemnicy statystycznej (sygn. akt K 33/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572159/07/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2008-10-20
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do żołnierzy oraz funkcjonariuszy ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (sygn. akt K 31/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/595164/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-09-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu art. 55 ustawy o IPN penalizującego tzw. przestępstwo negacjonizmu (kłamstwo oświęcimskie) (sygn.akt K 29/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/598118/08/III/8004 RZ
Data sprawy:
2008-09-12
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych (sygn. akt K 28/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/514676/05/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz osób innych niż dzieci (sygn. akt K 27/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/591811/08/I/117 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych (sygn. akt K 26/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej (sygn. akt K 24/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/555284/07/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości (sygn.akt K 23/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/559982/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sankcji za tzw. kłamstwo lustracyjne osób wykonujących zawody prawnicze (sygn. akt K 19/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/583102/08/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (sygn. akt U 7/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/579010/08/IX/912 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez pracowników ochrony (sygn. akt U 5/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/580197/08/II/2003 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej sędziów orzekających w sprawach karnych podczas stanu wojennego (sygn. akt K 10/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/447235/03/IV/4002 RZ
Data sprawy:
2008-02-13
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. akt K 8/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/519862/05/III/11009 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn. akt K 6/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571782/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów ustawy o IPN, zgodnie z którymi osoby zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta IPN i dziennikarze mają obowiązek przedstawienia rekomendacji odpowiednio pracownika naukowego bądź redakcji (sygn. akt K 5/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/564591/07/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (sygn. akt K 64/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/556515/07/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów w Karcie Nauczyciela pozbawiających nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę (sygn. akt K 65/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/8004 RZ
Data sprawy:
2007-11-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (sygn. akt K 63/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/565488/07/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-12
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów zobowiązujących budżet państwa do finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników (sygn. akt K 58/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572279/07/III/3016 RZ
Data sprawy:
2007-10-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenia uprawnień do otrzymywania świadczeń pieniężnych za pracę przymusową (sygn. akt K 49/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/552320/07/III/814 RZ
Data sprawy:
2007-10-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pracowników samorządowych (sygn. akt K 48/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/568352/07/VI/610 RZ
Data sprawy:
2007-10-19
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (sygn. akt K 46/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548840/07/II/213 RZ
Data sprawy:
2007-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego (sygn. akt K 42/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/554612/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2007-09-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad publikowania przez redaktora naczelnego sprostowania lub odpowiedzi (sygn. akt K 41/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/554470/07/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2007-08-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku sądowej kontroli postanowienia prokuratora dotyczącego przeszukania i zatrzymania rzeczy, wydanego w postępowaniu przygotowawczym (sygn. akt K 38/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/565914/07/VI/607.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-10
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjnego ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika (sygn. akt K 37/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518983/05/III/8010 RZ
Data sprawy:
2007-07-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec pracownika mianowanego NIK oraz w sprawie możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym NIK - kobietą (sygn. akt K 33/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/550274/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia możliwości odwołania się do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków funduszy europejskich (sygn. akt K 32/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/559114/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w sprawie braku wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów (sygn. akt K 31/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/556890/07/VI/610.1.5 RZ
Data sprawy:
2007-06-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymogów dotyczących instruktorów jazdy (sygn. akt K 30/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/551675/07/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2007-06-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i prowadnic (sygn. akt U 5/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548443/07/III/8013 RZ
Data sprawy:
2007-05-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przekazywania przez NFZ środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (sygn. akt K 28/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548579/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-04-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży (sygn. akt K 24/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/552925/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji (sygn. akt K 26/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/533987/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2007-04-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (sygn. akt K 21/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/361796/00/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2007-04-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania tzw. ratowniczych prac archeologicznych (sygn. akt K 20/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/526397/06/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwrotu nadwyżki podatku VAT (sygn. akt K 16/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513931/05/I/116 RZ
Data sprawy:
2007-02-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udzielania przez sądy zabezpieczenia powództwa polegającego na zakazie publikacji w sprawach o ochronę dóbr osobistych z udziałem prasy, co stanowi nieproporcjonalne ograniczenie konstytucyjnej zasady wolności wypowiedzi (sygn. akt K 13/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/530914/06/V/503 RZ
Data sprawy:
2007-01-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie problemów właścicieli budynków z odzyskaniem lokali mieszkalnych zasiedlonych przez policjantów (sygn. akt K 7/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/545868/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej za publiczne pomawianie Narodu Polskiego o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie (sygn. akt K 5/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513178/05/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2007-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień straży gminnej (miejskiej) do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego (sygn. akt U 1/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/542481/06/VII/7008.2 RZ
Data sprawy:
2007-01-03
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie widzeń z tymczasowo aresztowanymi (sygn. akt K 1/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540881/06/II/2007 RZ
Data sprawy:
2006-10-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia prokuratora (sygn. akt K 34/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/542175/06/X/111 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednorazowych pożyczek od państwa dla zakładów pracy chronionej (sygn. akt U 7/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/528692/06/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (sygn. akt U 6/06)
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/541272/06/XI/1107.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. amnestii maturalnej (sygn. akt U 5/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518786/05/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej osoby uczącej się, która uzyskała wyrok sądu orzekający alimenty po osiągnięciu pełnoletności (sygn. akt K 32/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/522854/06/VI/6010 RZ
Data sprawy:
2006-08-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie monopolu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (sygn. akt K 29/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/476912/04/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2006-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku podstaw prawnych do żądania odszkodowania za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego (sygn. akt K 28/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/502028/05/V/505 RZ
Data sprawy:
2006-06-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości skutecznego wykonania wyroków orzekających eksmisję, w tym wobec osób znęcających się nad rodziną - art. 1046 § 4 Kpc (sygn. akt K 19/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518696/05/V/500 RZ
Data sprawy:
2006-06-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbyt krótkiego terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego w sprawach podatkowych (sygn. akt K 17/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/533079/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących za granicą (sygn. akt K 18/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/498410/05/V/503 RZ
Data sprawy:
2006-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (sygn. akt U 3/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513011/05/VI/607.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprecyzyjnego przepisu dotyczącego obowiązkowych wpłat od podmiotów związanych z produkcją i dystrybucją filmów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (sygn. akt K 12/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/489470/04/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania przychodów z kontraktów menedżerskich (sygn. akt K 11/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/482611/04/I/101 RZ
Data sprawy:
2006-02-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pisowni nazwisk przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego (sygn. akt U 1/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/521468/05/I/105.2
Data sprawy:
2006-01-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy medialnej (sygn.akt K 4/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/7002.2 RZ
Data sprawy:
2005-12-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/508405/05/VI/620.4 RZ
Data sprawy:
2005-11-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obejścia prawa podatkowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/498998/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-11-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego sprawie niejasności dotyczących opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu oraz wynagrodzenia biegłych sądowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/414315/02/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2005-10-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprawidłowej procedury wypłaty rent dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/508366/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2005-10-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących sum depozytowych przechowywanych przez sądy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/494861/05/VIII/820 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513948/05/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/511174/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453775/03/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2005-10-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowanie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/512818/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2005-09-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia sankcji karnej za przestępstwo określone w art.148 § 2 Kodeksu karnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/497234/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/509153/05/V/507.3 RZ
Data sprawy:
2005-08-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwyżek czynszów i innych opłat za używanie lokali.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/475245/04/V/503 RZ
Data sprawy:
2005-08-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zamieszkiwanych przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/474765/04/III/322 RZ
Data sprawy:
2005-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania dochodu przy ubieganiu się o świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej przez osoby rozliczające się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/491629/04/XI/1103.4 RZ
Data sprawy:
2005-07-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia osoby ubezwłasnowolnionej do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/510422/05/VI/601 RZ
Data sprawy:
2005-07-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/505746/05/I/105.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/460547/04/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, oddanych na cele mieszkaniowe.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/503543/05/V/503 RZ
Data sprawy:
2005-05-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niższego ekwiwalentu mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/504849/05/VIII/817 RZ
Data sprawy:
2005-05-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do zasiłków przedemerytalnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453009/03/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń ważności karty drogowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/495925/05/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485465/04/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2005-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/481342/04/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-10
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczeń praw wyborczych w wyborach samorządowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/476084/04/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-02-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń dla podatników VAT możliwości zwrotu różnicy oraz obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/496839/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-02-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/471539/04/IV/413 RZ
Data sprawy:
2005-01-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wynagrodzenia współtwórców utworu audiowizualnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/480495/04/VIII/806.3 RZ
Data sprawy:
2005-01-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia niektórych pracowników samorządowych prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/465983/04/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2004-12-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485907/04/X/108
Data sprawy:
2004-11-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/420078/02/VIII/806.3.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/480404/04/IV/413 RZ
Data sprawy:
2004-10-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu ustalania tabel wynagrodzeń dla twórców.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/446016/03/V/513 RZ
Data sprawy:
2004-10-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie trybu egzekwowania opłat za nielegalny pobór paliw lub energii.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428205/03/VI/623 RZ
Data sprawy:
2004-10-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/445475/03/IV/401
Data sprawy:
2004-09-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości sądowej kontroli postanowienia prokuratora o wynagrodzeniu biegłego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453556/03/VI/611.2.1 RZ
Data sprawy:
2004-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasady natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji podatkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/214968/96/II/208 RZ
Data sprawy:
2004-07-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli operacyjnej i gromadzenia danych osobowych przez Policję.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/468440/04/I/112 RZ
Data sprawy:
2004-07-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu do dokumentów i zbiorów danych z zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/474188/04/VIII/814 RZ
Data sprawy:
2004-05-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów określających wymagane kwalifikacje dla pracowników samorządowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/417214/02/VI/623 RZ
Data sprawy:
2004-05-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku w obowiązujących przepisach kryteriów wyboru przez starostę firm zajmujących się holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingów strzeżonych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/473834/04/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2004-05-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów blokujących inwestycje na terenach górniczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/467997/04/VII/709 RZ
Data sprawy:
2004-05-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie funduszu pomocy postpenitencjarnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/467689/04/III/1108.2 RZ
Data sprawy:
2004-04-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/406448/02/II/206 RZ
Data sprawy:
2004-03-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opublikowania w prasie sprostowania lub odpowiedzi.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/451020/03/VI/605.2 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli skarbowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/395725/01/V/503 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnień ustawowych w ustawie o Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/455110/03/VI/609 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia alpinistów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/420526/02/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2004-01-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia przyznającego kuratorowi oświaty uprawnienie do ustalenia, czy nauczyciel ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2004-01-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnień funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/448325/03/VI/620.8 RZ
Data sprawy:
2003-12-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o biopaliwach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428215/03/V/504 RZ
Data sprawy:
2003-11-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń związanych z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453630/03/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2003-10-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/448212/03/III/302 RZ
Data sprawy:
2003-09-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów naruszających zasadę niedziałania prawa wstecz, dotyczących rozliczania przychodów emerytów i rencistów w 1999 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/430895/03/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2003-08-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia aktem podustawowym prawa podatników VAT do obniżenia podatku należnego oraz w sprawie przepisu ustawy o VAT przerzucającego obowiązek kontroli z organu podatkowego na podatnika (nabywcę).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/419629/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-08-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej przejmowania na rzecz Skarbu Państwa nie podjętych depozytów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/433057/03/X/1001 RZ
Data sprawy:
2003-07-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antykorupcyjnych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne w organach samorządowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/401381/02/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2003-07-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie apelacji w postępowaniu uproszczonym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/400304/02/III/317 RZ
Data sprawy:
2003-05-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/433534/03/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2003-03-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia uprawnienia do wspólnego rozliczenia należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem wspólnego zeznania podatkowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/421066/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podręczników i egzaminów szkolnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/423846/02/VI/620 RZ
Data sprawy:
2003-02-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprzeczności z Konstytucją zmian wprowadzonych w ustawie-Ordynacja podatkowa i ustawie o NSA odnośnie postępowania podatkowego oraz postępowania sądowego z zakresu podatków.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/410665/02/V/503 RZ
Data sprawy:
2003-02-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dodatkowych, nieprzewidzianych ustawą o Policji przesłanek, od których spełnienia rozporządzenie MSWiA uzależnia przydział lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/427779/03/V/507 RZ
Data sprawy:
2003-01-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania w rozporządzeniu kwestii ustalania i pobierania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/423661/02/IV/413 RZ
Data sprawy:
2002-12-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego (vacatio legis) dla regulacji eliminującej licencję ustawową na rzecz operatorów sieci kablowych i wprowadzającej wymóg zawierania umów przez operatorów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/411768/02/VIII/816.1 RZ
Data sprawy:
2002-12-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uregulowania kwestii maksymalnych terminów załatwienia sprawy orzekania o niepełnosprawności w akcie wykonawczym do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/425313/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2002-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty, do uregulowania w drodze rozporządzenia problematyki kryteriów i warunków udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/398709/02/VI/601.1 RZ
Data sprawy:
2002-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naruszania praw akcjonariuszy mniejszościowych podczas przymusowego wykupu akcji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/397191/02/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2002-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją wprowadzenia limitu miejsc dla kandydatów na aplikację notarialną i rzecznikowską.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/411483/02/VIII/817.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nabywania prawa do świadczenia przedemerytalnego przez pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/288842/98/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2002-11-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekroczenia granic upoważnienia ustawowego przez par.36 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.07.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, przez wprowadzenie obowiązku ujawniania w wyciągach z operatów informacji nie przewidzianych w art.158 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/262273/97/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2002-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjnego uregulowania kwestii wydawania zezwoleń na wyjazd żołnierzy za granicę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/401125/02/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2002-10-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia przez przepisy rozporządzenia niektórych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny z podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413923/02/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2002-09-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierównego traktowania państwowych i niepaństwowych szkół wyższych w zakresie zasad, trybu i form udzielania zamówień publicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390047/01/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenie kręgu ustawowo uprawnionych partii politycznych do przestawiania stanowiska w węzłowych sprawach publicznych, za pośrednictwem publicznego radia i telewizji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/376474/01/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2002-07-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia uprawnień zabużan do rekompensat za pozostawione mienie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/352031/00/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2002-06-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wprowadzania i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/409174/02/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2002-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia w drodze ustawy o referendum lokalnym zakresu przedmiotowego referendum.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/402800/02/VIII/811 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obejmowania wysokich stanowisk w służbie cywilnej przez osoby spoza korpusu służby cywilnej z zaniechaniem procedur konkursowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/399949/02/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2002-06-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa w drodze aktu o charakterze podustawowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/397760/02/V/500 RZ
Data sprawy:
2002-04-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostosowania przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej do standardów zawartych w art.77 ust.1 Konstytucji RP.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/405812/02/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-04-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konieczności uzyskania zgody matki na uznanie dziecka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/387026/01/V/503 RZ
Data sprawy:
2002-04-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty równoważników mieszkaniowych na rzecz osób uprawnionych na mocy postanowień ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/379901/01/I/101 RZ
Data sprawy:
2002-03-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pobierania zróżnicowanych opłat paszportowych od uczniów i studentów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/366574/01/IX/902.18 RZ
Data sprawy:
2002-01-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla żołnierzy z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/345379/00/VI/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2001-12-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie - Prawo farmaceutyczne, ograniczających prawo wolności gospodarczej, prawo własności oraz prawo dziedziczenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/392969/01/IV/410 RZ
Data sprawy:
2001-12-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie blankietowego charakteru upoważnienia zawartego w ustawie - Prawo o notariacie, do wydania aktu wykonawczego w sprawie taksy notarialnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/393863/01/V/509.1 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz w sprawie prawa do lokalu socjalnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/380352/01/III/303.4.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania zakresu świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługujących pracownikom i osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/385357/01/I/107 RZ
Data sprawy:
2001-11-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia niepełnosprawnych sportowców z kręgu medalistów olimpijskich otrzymujących świadczenia pieniężne z budżetu państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/384399/01/I/122.1 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy materialnej dla studentów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/345119/00/IX/1501.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wymogów uprawniających cudzoziemców do otrzymania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390208/01/V/112 RZ
Data sprawy:
2001-10-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie immunitetu parlamentarnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/365976/01/V/503 RZ
Data sprawy:
2001-10-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie trybu egzekwowania należności z tytułu czynszu i opłat wynikających z zajmowania kwatery lub lokalu mieszkalnego WAM.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/364267/01/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2001-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją określania przedmiotów i wysokości stawki podatku od towarów i usług.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/320088/99/V/503 RZ
Data sprawy:
2001-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przydzielania kwater żołnierzom zawodowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/382792/01/V/513 RZ
Data sprawy:
2001-07-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów procesu w postępowaniu przed sądem antymonopolowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/373590/01/V/503 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieobjęcia niektórych najemców mieszkań przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/295208/98/X/1004.1 RZ
Data sprawy:
2001-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wadliwości przepisów meldunkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/361441/00/VI/614 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie respektowania konstytucyjnej zasady domniemania niewinności w życiu politycznym i gospodarczym, w państwie prawnym, w związku z treścią przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/370093/01/V/516.2 RZ
Data sprawy:
2001-04-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypłaty premii gwarancyjnych od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/364522/01/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2001-04-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 25 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/299199/99/III/303 RZ
Data sprawy:
2001-03-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/363572/01/I/112 RZ
Data sprawy:
2001-02-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury lustracyjnej - zakres podmiotowy i tryb odwoławczy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/358247/00/VI/609.1 RZ
Data sprawy:
2001-01-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłaty karnej za brak udokumentowanego zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia - tryb egzekucji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/359645/00/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2001-01-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych - kryterium dochodowe.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/300438/99/I/108.1 RZ
Data sprawy:
2000-12-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, pracę nakładczą, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/353463/00/V/503 RZ
Data sprawy:
2000-10-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeniesienia własności mieszkania zakładowego na wniosek lokatora - termin roszczenia i waloryzacja ceny mieszkania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/322693/99/I/103 RZ
Data sprawy:
2000-08-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotowe prawa do zrzeszania się w partiach politycznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/347242/00/V/503 RZ
Data sprawy:
2000-07-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej osób małoletnich.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/333020/00/V/500.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygania przez służby ochrony państwa o dostępie do informacji niejawnych prezesów sądów i trybunałów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/244276/97/IV/400 RZ
Data sprawy:
2000-05-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wynagrodzenia biegłych sądowych - emerytowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/338562/00/V/505 RZ
Data sprawy:
2000-04-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie eksmisji bez wskazania lokalu do przekwaterowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/304022/99/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2000-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/337290/00/V/503 RZ
Data sprawy:
2000-03-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pierwszeństwa w wypłacie ekwiwalentu za rezygnację z kwatery przez żołnierzy zawodowych i jego wysokości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/299231/99/III/303 RZ
Data sprawy:
2000-03-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku ubezpieczenia pracujących emerytów i rencistów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/287500/98/VI/619 RZ
Data sprawy:
2000-02-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia lombardów ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321939/99/III/303 RZ
Data sprawy:
1999-12-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury dla osób, które były objęte ubezpieczeniami z tytułu innego niż stosunek pracy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/301649/99/V/513 RZ
Data sprawy:
1999-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń własności przy budowie sieci ciepłowniczo - energetycznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/327888/99/VIII/810 RZ
Data sprawy:
1999-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wieku emerytalny kobiet - pracowników urzędów państwowych i samorządowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/314171/99/V/501.3 RZ
Data sprawy:
1999-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/324372/99/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
1999-09-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klasyfikacji GUS przy podatku od towarów i usług.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/319969/99/IV/400 RZ
Data sprawy:
1999-09-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawowego dziedziczenie gospodarstw rolnych i wkładów w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/306972/99/VIII/812 RZ
Data sprawy:
1999-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierówności płci przy określaniu wieku emerytalnego nauczycieli.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321816/99/V/500 RZ
Data sprawy:
1999-09-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skutków utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny przed wydaniem orzeczenia przez TK w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/320395/99/VI/609 RZ
Data sprawy:
1999-08-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - egzekucja należności cywilnoprawnych w trybie administracyjnym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/262956/97/VI/623.2 RZ
Data sprawy:
1999-08-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania zawodu przez dotychczasowych instruktorów nauki jazdy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/316183/99/V/500.2 RZ
Data sprawy:
1999-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do sądu w postępowaniu o ochronie informacji niejawnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/302845/99/VI/605.2 RZ
Data sprawy:
1999-06-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pokrywania kosztów kontroli skarbowej przez kontrolowanego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/301752/99/III/303 RZ
Data sprawy:
1999-06-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa do wcześniejszej emerytury z tyłu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/298364/99/V/507.5 RZ
Data sprawy:
1999-06-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą dla ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/308606/99/I/109.1 RZ
Data sprawy:
1999-04-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - zajmowanie stanowiska kierownika apteki przez kobiety w wieku emerytalnym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/294641/98/V/513 RZ
Data sprawy:
1999-04-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami za gaz i energię.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/302671/99/VI/614.2 RZ
Data sprawy:
1999-03-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/299961/99/V/516.1 RZ
Data sprawy:
1999-02-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie normatywnego charakteru obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie wysokości normatywów spłat kredytu mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/279796/98/III/309 RZ
Data sprawy:
1998-12-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/289980/98/VI/610.1.2 RZ
Data sprawy:
1998-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/271131/98/III/308 RZ
Data sprawy:
1998-11-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rolniczej renty inwalidzkiej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/254386/97/V/503 RZ
Data sprawy:
1998-10-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przymusowego przekwaterowania najemcy na podstawie zarządzenia dyrektora oddziału terenowego WAM bez wyroku sądowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/273622/98/VI/610.1.4 RZ
Data sprawy:
1998-09-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależnienia otrzymania koncesji przewozowej od niekaralności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/249817/97/I/106.2 RZ
Data sprawy:
1998-09-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do sądu w sprawach dyscyplinarnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/275035/98/VI/620 RZ
Data sprawy:
1998-08-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączności ustawy w kwestiach podatkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/253237/97/V/503 RZ
Data sprawy:
1998-08-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy sprzedaży kwater stałych żołnierzom.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/261387/97/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
1998-08-10
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ulgi w podatku dochodowym na kształcenie osób, które ukończyły 35 lat.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/278500/98/I/112 RZ
Data sprawy:
1998-08-10
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych żołnierzy zawodowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/271400/98/V/516.1 RZ
Data sprawy:
1998-07-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie normatywnego charakteru obwieszczenia Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie wysokości normatywów spłat kredytu mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/222159/96/V/511 RZ
Data sprawy:
1998-06-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dziedziczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/275847/98/VI/620 RZ
Data sprawy:
1998-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/269498/98/IV/408.5 RZ
Data sprawy:
1998-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli sądowej rozstrzygnięć organów Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/268621/98/VI/623 RZ
Data sprawy:
1998-03-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyrejestrowania pojazdu ze względu na nieeksploatację.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/269501/98/VI/601 RZ
Data sprawy:
1998-03-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sądowej kontroli decyzji zezwalającej na tzw. obrót specjalny z zagranicą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233680/97/X/1002 RZ
Data sprawy:
1998-03-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/270585/98/VI/620.8 RZ
Data sprawy:
1998-02-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu wprowadzenia podwyższonych stawek podatku akcyzowego dla paliw (opłaty drogowej).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/264781/97/V/512 RZ
Data sprawy:
1998-02-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/234309/97/V/503 RZ
Data sprawy:
1998-02-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie czynszu za lokale będące w dyspozycji jednostek Służby Więziennej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/238660/97/I/109 RZ
Data sprawy:
1998-02-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu powiązań rodzinnych między sędziami a radcami prawnymi.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/263652/97/V/505 RZ
Data sprawy:
1997-12-17
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników (zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/257757/97/V/507.5 RZ
Data sprawy:
1997-11-03
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia dochodu dla przyznania dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/191503/95/V/507 RZ
Data sprawy:
1997-10-30
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie należności mieszkaniowych żołnierzy - właścicieli lokali.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/258568/97/V/500.2 RZ
Data sprawy:
1997-10-17
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepadku środków odurzających w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/243309/97/V/507 RZ
Data sprawy:
1997-09-04
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotów uprawnionych do dotacji budżetowych na remont budynków mieszkalnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/246615/97/VI/605.1 RZ
Data sprawy:
1997-08-14
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie powołania przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej przyznającej upoważnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230838/96/IX/901 RZ
Data sprawy:
1997-08-11
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z kognicji NSA niektórych spraw żołnierzy zawodowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/247694/97/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
1997-07-03
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany od 1.01.1997 r. ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/247773/97/III/303 RZ
Data sprawy:
1997-06-17
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszania (zmniejszania) emerytur i rent ze względu na pracę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/231615/96/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
1997-06-13
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie egzekucji administracyjnej należności Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233242/96/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
1997-05-30
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do obniżenia podatku od towarów i usług ze względu na brak kopii faktury u wystawcy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/240249/97/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
1997-05-28
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyskryminacji podatkowej rodzin niepełnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230575/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1997-05-05
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nagród rocznych w Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/221807/96/X/1002 RZ
Data sprawy:
1997-04-29
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku właścicieli oczyszczania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233212/96/V/509 RZ
Data sprawy:
1997-04-22
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia najmu w razie braku osób bliskich zmarłego najemcy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/243044/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-04-18
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie karnego charakteru przepisów podwyższających VAT w przypadku naruszenia obowiązków przez podatnika.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/115134/93/I/109 RZ
Data sprawy:
1997-04-03
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - urzędników służby cywilnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/224553/96/II/203 RZ
Data sprawy:
1997-04-02
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu Rzecznika Praw Obywatelskich do akt spraw sądów wojskowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/234559/97/III/303 RZ
Data sprawy:
1997-03-24
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji emerytur i rent za IV kwartał 1995 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/236459/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-03-12
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kryterium wysokości stawki w podatku od środków transportowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/238311/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-03-07
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dolnego limitu odliczeń remontowych przy podatku dochodowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/227436/96/I/108 RZ
Data sprawy:
1997-03-05
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego naruszenia prawa do prywatności przez podanie numeru choroby na druku L-4.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/226460/96/VI/621 RZ
Data sprawy:
1997-02-26
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależniania zwolnienia od cła mienia osób przesiedlających się od zameldowania na pobyt stały.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/220387/96/VI/620 RZ
Data sprawy:
1996-12-31
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku handlowców informowania urzędów skarbowych o transakcjach ich kontrahentów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/231861/96/IX/901 RZ
Data sprawy:
1996-12-05
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody na skierowanie żołnierza zawodowego do służby w kontyngentach wojskowych poza granicami państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/212890/96/VI/610 RZ
Data sprawy:
1996-11-14
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie koncesji na obrót hurtowy lekami dla zwierząt.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/210188/96/V/516 RZ
Data sprawy:
1996-09-27
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad spłaty kredytów mieszkaniowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/226974/96/VI/620 RZ
Data sprawy:
1996-09-26
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień organów podatkowych do wglądu do informacji stanowiących tajemnicę bankową.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/218748/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1996-06-25
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właściwości NSA w sprawach zwolnień funkcjonariuszy UOP.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/203675/95/VI/616 RZ
Data sprawy:
1996-04-26
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadectw udziałowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/213570/96/V/516 RZ
Data sprawy:
1996-04-18
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zwrotu premii gwarancyjnej przy sprzedaży mieszkania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/212480/96/VII/713 RZ
Data sprawy:
1996-03-28
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości obniżenia skazanemu za jego zgodą wynagrodzenia za pracę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/199791/95/VI/621 RZ
Data sprawy:
1996-03-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zwalniania od cła mienia osób, które z pobytu stałego za granicą przesiedlają się do Polski na pobyt stały.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/208181/96/V/507 RZ
Data sprawy:
1996-02-22
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/121276/93/VI/620 RZ
Data sprawy:
1993-08-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "zamrożenia" progów podatkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/127988/93/I/109 RZ
Data sprawy:
1993-08-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwoływania sędziów i wszczynania przeciwko nim postępowania "o sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej".