Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO

Ilość odnalezionych wyników: 80

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.171.2020
Data sprawy:
2020-09-16
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia praw do spadku.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.36.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pozostawienia apelacji bez rozpoznania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPG.511.17.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.145.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.540.99.2019
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnionego dostępu cudzoziemców do egzaminów z języka polskiego.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.283.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sytuacji wyborców podlegających w dniu głosowania kwarantannie lub izolacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2020-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu polegającego na jednoczesnym funkcjonowaniu w obrocie kilku prawomocnych postanowień spadkowych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.565.5.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia monitorowania procedur deportacyjnych przedstawicielom RPO.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.102.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu imprez, spotkań i zebrań.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.18.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmawiającą przedstawienia skarżącej do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej przy zawieraniu umowy o pracę.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.476.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.100.2020
Data sprawy:
2020-06-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu zgromadzeń.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.475.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.472.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.469.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.21.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie epidemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.74.2020
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania jawności rozpraw i publicznego ogłaszania wyroków.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi.
Adresat:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.40.2020
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie niezastosowania się do zakazu korzystania z terenów pełniących funkcja publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ustaleniem tego terytorium obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sygnatura:
XI.7036.15.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7000.381.2019
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.14.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących konieczności noszenia rękawiczek jednorazowyh w obiektach handlowych.
Adresat:
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapewnienia dostępności debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.106.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy doręczania przez Pocztę Polską przesyłek pocztowych osobom przebywającym na kwarantannie.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zmian w prawie spółdzielczym.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
XI.501.3.2019
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie płci.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.9.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zapewnienia pomocy przedsiębiorcom.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.57.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.5.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości skorzystania Policjantów z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania Skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.6.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7052.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do informacji dla pacjentek w przypadku poronienia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń uzależnionych od posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.2.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikatów organów państwowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.30.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia w sprawie walki z dezinformacją w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.530.1.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przywrócenia kontroli na przejściach granicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.812.1.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie praw osób głuchych w związku z zagrożeniem koronawirusem.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.17.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie osób korzystających z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.84.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej stosowanych przez personel medyczny.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2020-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.173.2019
Data sprawy:
2020-03-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.5.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w O. "w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii LGBT w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie gminy".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.162.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2020-01-21
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie uzupełnienia postanowienia.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2019
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zagwarantowania żołnierzom i funkcjonariuszom prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci rodzeństwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1126.2014
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnionego czynu.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.136.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oraz wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607510/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-05-20
Opis sprawy:
zgłoszenie udziału Rzecznika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B. (sygn. akt SK 5/09) dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/593390/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607510/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B., dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika (sygn. akt SK 5/09).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/574023/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organu właściwego do rozpoznania zażaleń na rozstrzygnięcia starosty wydawane w przedmiocie samodzielności lokali.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589368/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki NKZ Niezależny Zespół Konsultantów, dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 28/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/519862/05/III/11009 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn. akt K 6/08).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/545397/06/II/207.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań Policji podjętych w sprawie leku "Corhydron".
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/542908/06/III/302 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w realizacji przez ZUS zadań wynikających z ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/512517/05/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania kwestii podziału spółdzielni.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/539767/06/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości związanych ze stosowaniem i obowiązywaniem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej, z tytułu których przysługują renty i odszkodowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/538368/06/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego z 1950 r.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/542349/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby przyspieszenia procesu ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/530296/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533382/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-27
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wiesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533795/06/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-09-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Roberta Z. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/529934/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-06
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533125/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/506987/05/IV/401.3
Data sprawy:
2006-08-22
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących obciążania kosztami postępowania rozgraniczeniowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/537395/06/X/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/536046/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pracy Polaków za granicą.