Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO

Ilość odnalezionych wyników: 1047

Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2022-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2022-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niezapewnienia intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych w celach wieloosobowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.74.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyzwań dla polskiego systemu ochrony zdrowia w obliczu kryzysu uchodźczego spowodowanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
III.7065.58.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku określonej formy odmowy przyznania świadczenia i niedozwolonego przekazania uprawnień gminom w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7016.24.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia niezbędnego wsparcia Ukraińcom chorującym psychicznie.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
VII.565.1.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie umożliwienia przyjmowania uchodźców z Ukrainy na terenie przygranicznym objętych zakazami przebywania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.41.2022
Data sprawy:
2022-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zmian w prawie podatkowym, które mogą naruszać prawo do prywatności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7108.32.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji mieszkańców Podlasia w związku z obowiązującym zakazem przebywania w strefie przygranicznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.11.2022
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrudnionego dostępu do procedury wydawania paszportu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.33.2022
Data sprawy:
2022-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwieniu studentom uczelni medycznych w Ukrainie kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.26.2022
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie umożliwieniu studentom uczelni w Tarnopolu kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny w Ukrainie.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7211.28.2022
Data sprawy:
2022-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zwolnienia gmin z obowiązku zapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.47.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pozbawienia lokatorów dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości, gdy źródło ciepła nie zostanie zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.54.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przygotowania Polski do ewentualnego przyjęcia migrantów w sytuacji konfliktu między Federacją Rosyjską a Ukrainą.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.39.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępów w zakresie implementacji Zasad Mendeza.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.12.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby prawnego uregulowania obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kierunków medycznych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.3.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakazu prowadzenia wspólnych zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.18.2022
Data sprawy:
2022-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji e-TOLL PL.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.071.1.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku w ofertach kantyn więziennych produktów spożywczych dla osób ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2022-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2397.2018
Data sprawy:
2022-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ochrony praw osób pozbawionych wolności do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.573.1.2022
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby uregulowania zasad przyjmowania do prywatnych domów opieki osób niezdolnych do wyrażenia swej woli.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pilnej potrzeby uchwalenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.221.2022
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów dotyczące rozporządzenia w sprawie przedłużania terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.77.2022
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia praw dzieci z niepełnosprawnością przebywających w domach pomocy społecznej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2347.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów z uzyskaniem przepustek systemowych i zezwoleń na widzenia z bliskimi poza zakładami karnymi w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.712.2.2020
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Cyfryzacji w sprawie nasilającego się problemu patotreści w sieci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.712.2.2020
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Cyfryzacji w sprawie nasilającego się problemu patotreści w sieci.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw osób starszych w Polsce.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.18.2019
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie formy prawnej negatywnego rozstrzygnięcia PFRON w zakresie dofinansowania do likwidacji barier.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2021-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania w obrocie kilku postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.207.2021
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem podczas pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1397.2021
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad otworzenia i funkcjonowania filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie konieczności wdrożenia strategii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ze względu na płeć.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7050.1.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie skuteczności kontroli obostrzeń epidemicznych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania dotyczące luki płacowej i nierówności płci w Polsce.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.333.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.1.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad i warunków przyznawania pomocy finansowej dla rolników.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7040.6.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek przy przyjmowaniu do służby w Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2021
Data sprawy:
2021-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków dyskryminacji ze względu na płeć w szeregach Policji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.86.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.565.210.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykluczenia komunikacyjnego oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego w trakcie pandemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.534.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ograniczonego dostępu RPO do akt stanowiących tajemnicę skarbową.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.443.2021
Data sprawy:
2021-09-23
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie przez NSA uchwały w przedmiocie opodatkowania silosów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.81.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.601.1.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do organizacji referendum.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IX.517.44.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2021-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wielotorowości orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.518.52.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniego wsparcia osób doświadczających przemocy domowej przez pracowników ochrony zdrowia.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.57.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ewakuacji pracowników afgańskiego biura Ombudsmana.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.56.2021
Data sprawy:
2021-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie potrzeby wypracowania standardów na rzecz bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni wyższych w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.071.7.2021
Data sprawy:
2021-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Krajowego Planu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.4.2021
Data sprawy:
2021-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów systemowych dotyczących zasad kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz funkcjonowania tych ośrodków.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu "Strategie rozwoju usług społecznych".
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.55.2021
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.403.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez błędne przyjęcie, że oskarżony działając w ramach ciągu przestępstw dopuścił się tzw. recydywy wielokrotnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.11.2021
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dostępu kobiet w ciąży uzależnionych od alkoholu do stacjonarnego leczenia odwykowego.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.33.2021
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie rekrutacji na studia obywateli Białorusi.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.9.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz możliwości zatrudniania ratowników medycznych w tych podmiotach.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.8.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby upowszechniania wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.141.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu pozostawania skazanych samych w celach.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.815.34.2018
Data sprawy:
2021-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ograniczeń w dostępie do transportu miejskiego dla osób poruszających się na wózkach elektrycznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.320.2020
Data sprawy:
2021-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zajmowania w ramach rachunku bankowego także świadczeń niepodlegających zajęciu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.664.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób w kryzysie bezdomności do szczepień przeciw COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2021
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.1.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji umożliwiającej odwołanie od rozmowy dyscyplinującej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji nieletnich matek w placówkach resocjalizacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.280.2019
Data sprawy:
2021-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.44.2018
Data sprawy:
2021-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności zapewnienia możliwości pełnego udziału w wyborach osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów wycofania się Polski z Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.12.2021
Data sprawy:
2021-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trybu postępowania sądowego w sprawach o alimenty.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7018.472.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zapowiedzi udostępniania usług wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.28.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług administracji publicznej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.31.2021
Data sprawy:
2021-04-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.5.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego diagnostów laboratoryjnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi podczas pandemii.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.6.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia przyznanego osobom wykonującym zawód medyczny w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.133.2020
Data sprawy:
2021-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie poszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia postojowego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
Sygnatura:
IV.7003.4.2021
Data sprawy:
2021-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie licznych wątpliwości związanych z planowaną inwestycją.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób z niepełnosprawnościami z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie działań na rzecz ochrony przed przemocą domową.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.4.2021
Data sprawy:
2021-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań systemowych dotyczących chorób rzadkich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.59.2021
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla osób w kryzysie bezdomności i pracowników placówek dla bezdomnych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
XI.815.1.2021
Data sprawy:
2021-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązującego formularza o wsparcie tłumacza języka migowego dla osoby głuchej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.13.2017
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie oświadczeń pro futuro i pełnomocnika medycznego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.3.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów związanych z edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7034.10.2020
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie odmowy udostępnienia nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności zwiększenia dostępności lokali obwodowych komisji wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.7037.3.2021
Data sprawy:
2021-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dostępu do infrastruktury sportowej w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.4.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów doprecyzowujących sposób badania przez organy rentowe warunków uzyskania świadczeń dla ach przedsiębiorców w ramach specustawy o COVID-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.24.2020
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uprawnień Żandarmerii Wojskowej do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty wobec sprawców przemocy w rodzinie wojskowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.4.2021
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pisma Dyrekcji Departamentu Kadr MON, skierowanego do żołnierzy zawodowych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.61.2021
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planów dystrybucji szczepionek i szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.9.2020
Data sprawy:
2021-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zawierające rekomendacje Rzecznika w zakresie ochrony przed dyskryminacją w Polsce.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.3.2014
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwoływania komorników sądowych z zajmowanego stanowiska po osiągnięciu przez nich 65. roku życia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.351.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu stosowania tzw. zażaleń poziomych.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.540.10.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.9.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice i podniesione zarzuty środka odwoławczego.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2363.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zakupu Polska Press przez PKN Orlen.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.105.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niejasnych przepisów Kodeksu pracy w zakresie traktowania okresu korzystania przez pracownika z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy jako okresu obniżającego wymiar urlopu wychowawczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.070.14.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyłaniania kandydata z Polski na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2020-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2468.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie relacji interpersonalnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.715.26.2020
Data sprawy:
2020-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie wsparcia dla branży filmowej w związku z zamknięciem kin.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.562.1.2018
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu korzystania przez funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa z prywatnych telefonów komórkowych na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1008.2020
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania oddziałów covidowych.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie jakości tłumaczenia na polski język migowy programów telewizyjnych w związku ze stanem epidemii.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7006.176.2020
Data sprawy:
2020-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia organizacji społecznych z udziału na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zgód wodnoprawnych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
KMP.573.11.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sytuacji podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.145.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjenta i sytuacji służby zdrowia podczas pandemii koronawirusa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości co do zasad działania aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki psychologicznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.186.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji dotyczącej pacjentów z objawami COVID-19, skierowanych na test.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.199.2020
Data sprawy:
2020-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.155.2020
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby ustanowienia samorządu ratowników medycznych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPW.7044.1.2019
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawienia żołnierzy zawodowych prawa do rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany czas wolny, przysługujący z tytułu służby ponad obowiązujący wymiar.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.181.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby doprecyzowania przesłanek wydawania przez kuratora oświaty opinii o zamiarze likwidacji szkoły przez samorząd.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.4.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie gwarancji antytorturowych osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.176.2020
Data sprawy:
2020-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2020-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności uregulowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.241.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie systemu utrzymania dystansu i ustalania kontaktów zakaźnych w szkołach.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.241.2020
Data sprawy:
2020-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7060.488.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przerw w ciągłości ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.12.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pieczy zastępczej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1205.2020
Data sprawy:
2020-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych i usługowych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
BPK.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad ustalania stref w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na stan epidemii.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie sytuacji prawnej dzieci par tej samej płci.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.285.2020
Data sprawy:
2020-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków obniżania zasiłków macierzyńskich na skutek stosowania tarczy antykryzysowej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tzw. luki płacowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.61.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.500.2019
Data sprawy:
2020-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.15.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zapewnienia realnej dostępności do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - ofiar przemocy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.600.2.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.131.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.18.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby opracowania standardów dotyczących infrastruktury jednostek penitencjarnych. (pozbawienie wolności, jednostki penitencjarne, art. 41 ust. 4)
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dostępem do porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7224.108.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym bez zachowania vacatio legis.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7211.424.2014
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku uregulowania zasad eksploatacji i kosztów utrzymania schronów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.022.1.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie sytuacji przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.4.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.8.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sytuacji lekarzy dentystów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.76.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby powszechnej elektronizacji wszystkich sądów w kraju.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.43.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby rozwiązania problemu tzw. nielegalnych bezdomnych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.95.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie szczegółów programu "Bon turystyczny 1000 plus".
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.461.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie naruszania praw i wolności w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do legalnej aborcji.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.22.2019
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności zniesienia ograniczenia co do wyboru szkoły przez osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania statusu osób bezpaństwowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7032.2.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.256.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów wynikających z definicji podatnika na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.12.2020
Data sprawy:
2020-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji dzieci czekających na adopcję.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.13.2020
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praktyki postępowania urzędu z zawiadomieniami o zgromadzeniach publicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie konieczności podjęcia konkretnych działań na rzecz przedsiębiorców w związku z epidemią.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.3.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób LGBTI na rynku pracy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.324.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia kwarantanną pracowników transgranicznych.
Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7044.5.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wynagrodzeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektów rozporządzeń o wysokości opłat za egzaminy wstępne na aplikacje.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.7.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7217.2.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji działań wspierających i aktywizujących osoby w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.18.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych dla osób pobierających świadczenie postojowe.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.7224.45.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowań dotyczących obrotu pocztowego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.22.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie możliwości wykonywania pracy zdalnej przez żołnierzy.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszom straży ochrony kolei.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2020-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.8.2020
Data sprawy:
2020-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty sądowej należnej od wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
BPK.7064.3.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zawieszenia posiedzeń komisji przyznających zasiłki i renty.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.164.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.17.2020
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta w sprawie praw osób bezdomnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.816.4.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPK.801.1.2019
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie uprawnień macierzyńskich w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.24.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pakietu osłonowego dla firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitorowania operacji deportacyjnych.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
III.7050.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom postępowań przygotowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7050.10.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyposażenia personelu medycznego w indywidualne środki ochrony.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.13.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praw ofiar przemocy domowej w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem kwarantanny.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.1.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praw osób pozbawionych wolności w czasie epidemii.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie długotrwałości postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.38.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie nagłym w innych podmiotach niż jednoimienne szpitale zakaźne.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności działań wojewodów podejmowanych wobec placówek prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.16.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.52.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tzw. "zażaleń poziomych".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.103.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpływu funkcjonowania skargi nadzwyczajnej na instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.24.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń pacjentów cierpiących na rozszczepienie kręgosłupa i pęcherz neurogenny.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu w sprawie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.511.342.2019
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie potrzeby doprecyzowania treści art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7065.12.2020
Data sprawy:
2020-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów osób z niepełnosprawnością z uzyskaniem bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.63.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o adwokaturze.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.565.76.2019
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności zapewnienia realnego dostępu osób z niepełnosprawnościami do transportu kolejowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7024.28.2018
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie o ubezwłasnowolnienie.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7212.26.2014
Data sprawy:
2019-02-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.80.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy kar porządkowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.520.6.2015
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7004.55.2014
Data sprawy:
2016-12-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego wszystkie skargi wniesione przez strony postępowania administracyjnego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1307.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/732409/13/V/610.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystujących.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/596533/08/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie braku programu telewizji publicznej realizowanego w języku kaszubskim i poświęconego społeczności posługującej się tym językiem.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/748010/13/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pobierania opłat za naukę i opiekę w publicznych przedszkolach.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/749835/13/III/805.5 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, związanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726328/13/I/115 RZ
Data sprawy:
2013-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania danych o osobach uzależnionych od narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2013-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niespójnych regulacji prawnych dotyczących przekształcania praw do lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków z kredytów preferencyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720550/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wykonywania obowiązków egzekucyjnych przez banki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/750259/13/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683319/11/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instytucji legalizacji samowoli budowlanej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/746952/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/730914/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723724/13/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie używania nieoznakowanych pojazdów służbowych przez Inspekcję Ruchu Drogowego podczas kontroli ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/740285/13/I/110 RZ
Data sprawy:
2013-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowych zasad przystępowania do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, naruszających zasadę ochrony praw nabytych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/735404/13/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie umożliwienia dochodzenia na drodze sądowej prawa do nabycia członkostwa w kole łowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/737388/13/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymogów odnoszących się do kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/738662/13/I/115.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie zapobiegania sytuacjom nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych polskich internautów.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/735779/13/III/308.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia rolnikom pozostania w ubezpieczeniu rolniczym w przypadku zawierania przez nich krótkotrwałych umów zlecenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/740265/13/I/106.10 RZ
Data sprawy:
2013-09-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy dotyczące obowiązku gminy zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/738223/13/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie umożliwienia pobierania stypendium specjalnego przez osoby z niepełnosprawnościami studiujące na drugim kierunku studiów.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/747640/13/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji zwolnionych z pracy nauczycieli szkół publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/747595/13/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie reformy systemu opieki.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/732697/13/V/607.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie opóźnień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie - Prawo lotnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/638794/10/XVIII/500.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/636397/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania ekranów reklamowych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/667951/11/V/1018.5.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692929/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie usprawnienia systemu kierowania skazanych do zakładów karnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ich rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/674861/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnień od podatku VAT dla usług z zakresu opieki medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/745219/13/V/620 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku stabilności i przejrzystości przepisów prawa podatkowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/723878/13/V/614 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/701317/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie informowania osób pozbawionych wolności o ich prawach i obowiązkach.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/726315/13/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uregulowań zawartych w ustawie - Prawo łowieckie.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/728520/13/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dostosowywania obiektów budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589886/08/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zaskarżania czynności komornika przez osoby trzecie.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/715848/12/I/109 RZ
Data sprawy:
2013-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury w sprawie dostępności programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/709567/12/I/102 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury załatwiania spraw paszportowych w polskich placówkach konsularnych w Wielkiej Brytanii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania osób nietrzeźwych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/740441/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/726626/13/III/903.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów określających zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/738662/13/I/115.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zapewnienia obywatelom polskim właściwego stopnia ochrony prywatności w Internecie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/716232/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/638035/09/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie implementacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/706424/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji lekarzy sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/666658/11/I/4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań podejmowanych przeciwko aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskim.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/714459/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/714670/12/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/491365/04/I/102 RZ
Data sprawy:
2013-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie prac nad projektem ustawy o konsulach i urzędach konsularnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/722766/13/XVIII/208 RZ
Data sprawy:
2013-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujednolicenia procedury stosowanej przez Policję w sytuacji założenia przez podmiot prywatny blokady na koła pojazdu zaparkowanego poza drogą publiczną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709791/12/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem niebędącym radcą prawnym lub adwokatem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/632772/09/XVIII/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczeń czasowych wznowienia postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/728411/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. dotyczącej zaskarżalności postanowień tzw. wpadkowych, wydanych przez sąd drugiej instancji (sygn. akt SK 14/13).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/695071/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokich kosztów lustracji spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/720157/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
URZĄD D/S CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/731009/13/V/1502 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie terminów składania do sądu wniosków o przedłużenie pobytu cudzoziemców w ośrodku strzeżonym.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/716820/12/I/107 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad uczestnictwa w programie "Diamentowy Grant".
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/728506/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymogu składania podpisu przy odbiorze przesyłek pocztowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726595/13/XVIII/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sprzedaży elektronicznych papierosów osobom nieletnim.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/727124/13/IV/509.7 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku uprawnienia do lokalu socjalnego osób zajmujących mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/725408/13/I/103 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępu do placówek oświatowych prowadzących naukę w języku polskim dla Polaków czasowo przebywających za granicą.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/529615/06/IV/503 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony lokatorów przed "eksmisją na bruk".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/695930/12/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wymogu uzyskania zgody na podjęcie leczenia za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/716232/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia praw osób niepełnosprawnych przy programowaniu funduszy UE.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/722130/13/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/712621/12/III/910 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/551982/07/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opóźnień w publikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/723715/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, obecności tłumacza języka migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/568853/07/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692697/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków kontroli osób wchodzących na teren sądu.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/700317/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności z poszanowaniem godności skazanych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/537470/06/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwestii związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710608/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej instytutów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/712795/12/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/647548/10/I/115 RZ
Data sprawy:
2013-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie braku odpowiednich przepisów regulujących kwestię stosowania monitoringu wizyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/673013/11/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej spadkobierców papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/725537/13/III/909 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulacji zawartej w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, nieprzewidującej możliwości wypłaty świadczenia emerytalnego za okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/724528/13/I/126 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie obowiązku udostępnienia tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/711438/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad wynagradzania biegłych sądowych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania z urządzeń sanitarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712911/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji obowiązków informacyjnych sądu, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715153/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania przez wiernych niektórych wyznań z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/713802/12/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do zobowiązania szpitala wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, do zawarcia umowy z lekarzem skierowanym do odbycia stażu przez okręgową radę lekarską.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691996/11/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opinii wydawanych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/683517/11/V/1018.6.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku nowej ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/637707/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zapewnienia pełniejszej ochrony prawnej osobom ubiegającym się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669410/11/III/302.3.3 RZ
Data sprawy:
2013-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnień w wypłacie przez ZUS emerytur osobom objętym zakresem podmiotowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów zawieszających prawo do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/722886/13/V/1000 RZ
Data sprawy:
2013-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów związanych z coraz powszechniejszym stosowaniem kar pieniężnych przez organy administracji publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/661550/10/V/1011.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagadnień związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/715848/12/I/109 RZ
Data sprawy:
2013-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zapewnienia dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/714255/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaną przez Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/710680/12/I/105.9 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu, związanych z naruszeniem dóbr osobistych użytkowników sieci.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/706564/12/IV/1108.1 RZ
Data sprawy:
2013-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wadliwie ukształtowanych przepisów dotyczących ograniczeń egzekucji świadczeń pieniężnych w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie polityki uwzględniającej potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714198/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postulatu umieszczenia na druku mandatu karnego pouczenia o możliwości zaskarżenia przyjętego mandatu karnego do sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/668198/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy o dokumentach paszportowych, określających podstawy odmowy wydania oraz unieważnienia dokumentu paszportowego we wnioskowym trybie administracyjnym w przypadku, gdy w toku postępowania przygotowawczego nie został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie stosowania detencji wobec małoletnich cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714827/12/V/1502.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dopuszczających stosowanie detencji wobec cudzoziemców oraz warunków pobytowych panujących w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/716816/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukiwania pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/663459/10/V/604.4 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/713354/12/I/106 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie niezgodnych z prawem uchwał rad gmin powierzających prowadzenie wszystkich lub znacznej części szkół na terenie gminy podmiotom prywatnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania w obrocie prawnym kilku prawomocnych postanowień spadkowych po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/694163/12/V/607.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie doręczania przesyłek sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/694163/12/V/607.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/711163/12/I/105.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie sposobu prezentacji w mediach tematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/707572/12/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odpowiedniego skorelowania przepisów podwyższających wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn z przepisami ustawy - Prawo lotnicze, regulującymi wiek emerytalny pilotów zawodowych i liniowych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/711847/12/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyników przeprowadzonej przez przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w wybranych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712862/12/III/812.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu zróżnicowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/692622/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie systemu kar orzekanych za popełnienie czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/V/1003.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie skarg obywateli zamieszkujących w pobliżu zakładów przemysłowych wytwarzających uciążliwe immisje zapachowe.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyki umieszczania osób małoletnich oraz ich opiekunów w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/691484/11/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania sytuacji prawnej działkowców.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/696259/12/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania przepisów wprowadzających możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/712890/12/V/618.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/700835/12/I/116.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych regulujących dostęp do akt sprawy administracyjnej oraz doręczanie uzasadnień przez sądy administracyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/676765/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania sytuacji oskarżonych w regulacjach prawa karnego procesowego w zakresie ustalenia przez sąd wysokości kosztów procesu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/707225/12/I/110.9 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia wprowadzenia zmian do przepisów rozporządzeń w celu umożliwienia dostosowania formy egzaminów dla tłumaczy przysięgłych oraz egzaminów wstępnych i kończących aplikację ogólną, adwokacką, radcowską i notarialną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/705058/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Komendanta Głównego Policji, w sprawie warunków pełnionej służby funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/707100/12/I/106 RZ
Data sprawy:
2012-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań podejmowanych w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/701167/12/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/577511/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2012-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/693699/12/I/105.8 RZ
Data sprawy:
2012-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu określenia kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696648/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/697716/12/II/1110 RZ
Data sprawy:
2012-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trudności w realizacji postanowień sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/674626/11/V/1018.2.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach regulacji określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/686788/11/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu ustalania i wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie sankcji przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym wobec sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osadzonym po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/654000/10/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji uprawnień procesowych przez uczestników postępowania cywilnego, przebywających za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/680067/11/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości otrzymania dopłat ze środków unijnych na zalesienie z powodu nieuzyskania opinii o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych obszaru Natura 2000.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/659487/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej, ograniczających prawa osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/681257/11/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy prawnej dla osoby chorej psychicznie będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637783/10/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania kar wobec osób, które nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania małoletnich cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie systemów karania wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/703919/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości powstających na tle przepisów regulujących przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/687085/11/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie funkcjonowania ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665890/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zwrotu kosztów stawiennictwa osób wezwanych do sądu w charakterze świadka.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/687806/11/I/106.6 RZ
Data sprawy:
2012-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa oświatowego dotyczących statusu prawnego pełnoletnich uczniów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/702126/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku ustawowych regulacji dotyczących ochrony podczas służby bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/632466/09/IV/409 RZ
Data sprawy:
2012-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niespójności regulacji dotyczącej wydawania odpisów z ksiąg wieczystych.
Adresat:
RADA ETYKI MEDIÓW
Sygnatura:
RPO/696705/12/V/1506.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie praktyki podawania przez niektóre media informacji o narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/701845/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności leków onkologicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/701283/12/V/604.11.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odpowiedzialności biura podróży za szkodę niemajątkową poniesioną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez organizatora imprezy turystycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/648278/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyeliminowania podwójnej karalności kierowców parkujących swoje pojazdy w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty za parkowanie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia przysługującego żołnierzowi rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/691012/11/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/665405/11/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych rozwiązań prawnych przyjętych na gruncie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odpowiedzialności solidarnej najemcy i stale z nim zamieszkujących osób pełnoletnich za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie systemów karania wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/660929/10/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu prac nad regulacją dotyczącą sytuacji prawnej osób transseksualnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/654691/10/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie opóźnień w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o języku migowym.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/682527/11/V/1010.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie procedury zamieszczania w Systemie POBYT informacji o składanych przez cudzoziemców odwołaniach od wydawanych w ich sprawach decyzji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/683445/11/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/671121/11/XVIII/302 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie praktyki polegającej na ustalaniu właściwej jednostki organizacyjnej ZUS na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/693052/12/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2012-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dostępu do uczestnictwa w lekkoatletycznych zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski małoletnich zamieszkałych na stałe w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie.
Adresat:
HOLENDERSKA KOMISJA DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Sygnatura:
RPO/697344/12/I/4.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Holenderskiej Komisji ds. Równego Traktowania w sprawie sytuacji obywateli polskich na terenie Holandii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/597667/08/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kwestii umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/687961/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/669116/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/687541/11/III/817.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej bezrobotnych kobiet po porodzie.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM WLKP.ODDZ REG. AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZ. ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/630663/09/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nierozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/682618/11/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie działalności podmiotów zawierających umowy tzw. hipoteki odwróconej, mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682473/11/V/1506 RZ
Data sprawy:
2012-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do upowszechnienia podstawowej wiedzy o mniejszości romskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji przewidzianych dla sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/691747/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niedochowania standardów demokratycznego państwa prawnego przy wydawaniu i ogłaszaniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie instalowania w jednostkach penitencjarnych kamer w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661774/10/V/1006.14 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/693838/12/I/105.9 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ACTA.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/693521/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeszkód prawnych w przekazywaniu darowizn w postaci leków i wyrobów medycznych przez organizacje zajmujące się dobroczynnością.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682499/11/I/106.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie opłat pobieranych przez szkoły publiczne za pobyt dzieci uczęszczających do tzw. "zerówki".
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/628976/09/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zawartych w reklamach treści dyskryminujących kobiety.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/684314/11/I/114.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie braku sądowej kontroli odmowy wydania danemu komitetowi wyborczemu zaświadczenia uprawniającego do zgłaszania list kandydatów na posłów w kolejnych okręgach wyborczych bez potrzeby uzyskania poparcia wyborców.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/691747/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wprowadzania w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/668772/11/IV/507.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/690730/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy systemu opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/621373/09/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności wierzycieli będących współwłaścicielami nieruchomości, w doprowadzeniu do eksmisji byłych współwłaścicieli.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/562954/07/IV/507 RZ
Data sprawy:
2011-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej budynek wielomieszkaniowy.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2011-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów, które wyłoniły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/682125/11/III/910 RZ
Data sprawy:
2011-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad przyznawania świadczenia socjalnego emerytom policyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/682913/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadności utrzymywania wymogu konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682473/11/V/1506 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności podjęcia działań o charakterze edukacyjnym, przełamujących negatywne stereotypy dotyczące mniejszości romskiej.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/639423/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2011-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie interpretacji i stosowania przepisu dotyczącego kwestii wpisu do ewidencji producentów rolnych i nadawania numeru identyfikacyjnego.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/681170/11/V/1002.2 RZ
Data sprawy:
2011-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie algorytmu podziału subwencji oświatowej, uwzględniającego specyfikę szkół wiejskich oraz miejskich do 5 tysięcy mieszkańców.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/21 RZ
Data sprawy:
2011-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH/MINISTER, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (DO 18.11.2011)
Sygnatura:
RPO/654374/10/II/715 RZ
Data sprawy:
2011-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków zgonów osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach jednostek Policji.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2011-10-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie trybu zmiany lub uchylenia prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/683034/11/I/2.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji w szkołach programów edukacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu rasizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673478/11/III/316 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postulatów zadośćuczynienia osobom represjonowanym w latach 1980-1989.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/557282/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegu terminu środka karnego w postaci pozbawienia skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności czynnego prawa wyborczego do organów władzy publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/683033/11/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasizmowi, na stadionach piłkarskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681736/11/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy państwa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie mających uprawnień do świadczeń rodzinnych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661621/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu odbywania widzeń przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/679585/11/V/1003.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kontroli przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/286012/98/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń praw właścicieli nieruchomości należących do sieci obszarów Natura 2000 oraz nieruchomości znajdujących się na liście proponowanych obszarów tej sieci.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662791/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Norberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/499897/05/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia osobom pokrzywdzonym niezgodnym z prawem działaniem komornika uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko komornikowi poprzez nadanie statusu strony.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/21 RZ
Data sprawy:
2011-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań podejmowanych przez organy władzy publicznej na rzecz osób starszych.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/548554/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie rozwiązań proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczących ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.
Adresat:
NACZELNA RADA ADWOKACKA
Sygnatura:
RPO/678690/11/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie uchwał NRA dotyczących kosztów postępowań dyscyplinarnych.
Adresat:
KANCELARIA SENATU
Sygnatura:
RPO/513931/05/I/116 RZ
Data sprawy:
2011-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zabezpieczenia polegającego na zakazie publikacji w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/673676/11/IV/1102.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastrzeżeń dotyczących treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzających nadmiernie dolegliwe procedury dla mających pełną zdolność do czynności prawnych osób chorych psychicznie bądź niepełnosprawnych intelektualnie, chcących zawrzeć związek małżeński.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630971/09/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób bezdomnych do świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/660929/10/I/17 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby przyjęcia kompleksowego aktu prawnego dotyczącego osób transpłciowych oraz pilnej interwencji ustawodawcy w zakresie trybu prawnej zmiany płci metrykalnej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/608061/09/V/610.1.5 RZ
Data sprawy:
2011-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dostępu do wykonywania zawodu pilota morskiego.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/676961/11/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra - Członka Rady Ministrów w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/502028/05/IV/505 RZ
Data sprawy:
2011-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wydania przepisów zapobiegających sytuacji, w której po utracie z dniem 17 listopada 2011 r. mocy obowiązującej przez art. 1046 § 4 k.p.c. dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665451/11/I/14.4 RZ
Data sprawy:
2011-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kary dyscyplinarnej polegającej na wydaleniu ze służby komornika sądowego oraz unormowania przewidującego obligatoryjne zawieszenie komornika sądowego w czynnościach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/668469/11/IV/504.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji uprawnień funkcjonariuszy Policji oraz emerytów i rencistów policyjnych i uprawnionych członków ich rodzin do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dostosowania lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/677932/11/IV/415.3 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uregulowań prawnych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczących zwolnienia stron postępowania od kosztów przeprowadzonej mediacji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia rekompensującego przysługującego żołnierzowi rezerwy.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/638789/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pozostawania w obrocie prawnym wyroków skazujących za czyny z art. 585 Kodeksu spółek handlowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/669513/11/V/616.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom funduszy unijnych w perspektywie finansowej w latach 2007-2013.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/141421/93/IV/403.11 RZ
Data sprawy:
2011-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nieruchomości ?zamrożonych" przez plany zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje celu publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/458685/03/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie profesjonalizacji usług mediacyjnych, wprowadzenia obowiązku szkoleń dla mediatorów, okresowej ich oceny i procedury odwołania oraz wykorzystania tej instytucji w różnych postępowaniach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2011-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd powszechny pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/659550/10/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania przez skazanych połączeń z aparatów telefonicznych samoinkasujących, na koszt odbiorcy.
Adresat:
POCZTA POLSKA CENTRUM POCZTY CENTRALA
Sygnatura:
RPO/674712/11/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej w sprawie barier, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne podczas korzystania z usług pocztowych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665674/11/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2011-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieujawniania faktycznego przeludnienia przez dyrektorów niektórych placówek penitencjarnych.
Adresat:
PREMIER/KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW/URZĄD RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611774/09/III/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawartych w pragmatykach służbowych przepisów dotyczących przesłanek zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/663177/10/V/607.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz ochrony praw pasażerów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/674282/11/I/13.4.2 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/671957/11/III/904 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia, a także najistotniejszych problemów funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z wykonywaniem zadań służbowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2011-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania od oskarżonego obowiązku poddania się badaniom.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/668208/11/VII/720.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641772/10/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/654916/10/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekorzystnych skutków prawnych związanych z przyznaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej 50% ulgi uprawniającej do przejazdu kolejami.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/543340/06/III/811 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rekompensowania członkom korpusu służby cywilnej pracy w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572080/07/IV/518 RZ
Data sprawy:
2011-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie naruszenia praw i wolności obywatelskich przez szczególne regulacje prawne odnoszące się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673031/11/III/805.14 RZ
Data sprawy:
2011-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisów regulujących kwestie zmiany danych osobowych w świadectwie pracy, w sytuacji zmiany płci przez byłego pracownika.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/648278/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności opracowania rozwiązań prawnych prowadzących do wyeliminowania podwójnej karalności kierowców parkujących w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/665472/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/654691/10/I/17 RZ
Data sprawy:
2011-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących projektu założeń do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/669034/11/I/13.5.9 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie przypadków odmawiania przyjęcia do przedszkoli publicznych dzieci przewlekle chorych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów występujących z ustaleniem po stronie zarządcy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/658709/10/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/660930/10/I/19.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu danych w zaświadczeniu dotyczącym stanu cywilnego, wydawanym osobom chcącym zawrzeć związek małżeński za granicą.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/651195/10/V/609 RZ
Data sprawy:
2011-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zasad wypłaty świadczenia przez zakłady ubezpieczeń w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/663564/10/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie zasad oceny zdolności kredytowej stosowanych przez banki.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/667179/11/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie wypowiedzi jednego z parlamentarzystów na temat osób homoseksualnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665853/11/I/3.5 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości utrwalania przez stronę przebiegu rozprawy w procesie cywilnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/667500/11/V/1501.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie abolicji dla cudzoziemców przebywających nielegalnie w Polsce od wielu lat.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/666015/11/V/604.2 RZ
Data sprawy:
2011-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zwiększenia natężenia dźwięku w trakcie emisji reklam telewizyjnych i radiowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/665665/11/I/4.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty zadośćuczynienia dla rodzin osób zmarłych w wyniku wypadku bądź katastrofy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/666851/11/III/805 RZ
Data sprawy:
2011-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości powrotu sędziego na zajmowane stanowisko, w przypadku ustania przyczyn przeniesienia w stan spoczynku w związku ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy.
Adresat:
DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Sygnatura:
RPO/647411/10/IV/408 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie nieuzasadnionego wykluczenia pracowników Lasów Państwowych z możliwości zamiany nieruchomości leśnych będących ich własnością na nieruchomości leśne pozostające w zarządzie Lasów Państwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/209 RZ
Data sprawy:
2011-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/665445/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy rodzinie mongolskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618851/09/IV/1103.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego, spowodowanej koniecznością oczekiwania na opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/620459/09/II/207 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uprawnień organów ścigania do wykorzystywania i upubliczniania materiałów pochodzących z monitoringu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636397/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem reklam umieszczonych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/664790/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji prawnej żołnierzy rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564842/07/I/101 RZ
Data sprawy:
2011-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad uregulowaniem problematyki pochówku dzieci martwo urodzonych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/560379/07/I/104 RZ
Data sprawy:
2011-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie potrzeby przywrócenia możliwości organizowania lekarskiego egzaminu państwowego w innym terminie niż sobota, dla osób uznających ten dzień za święto z przyczyn religijnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618035/09/II/721 RZ
Data sprawy:
2011-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/662587/10/II/2008 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pozyskiwania przez służby specjalne informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/II/713 RZ
Data sprawy:
2011-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania monitoringu przy pomocy kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586245/08/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/632759/09/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie utrudnionego dostępu do dokumentacji medycznej członków rodziny zmarłego pacjenta, którzy za jego życia nie zostali upoważnieni do dostępu do tej dokumentacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630817/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643803/10/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2011-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości wykupu na własność lokali przez najemców mieszkań będących w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego w upadłości.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/663860/10/III/303.6.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad nabywania uprawnień do renty rodzinnej wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadku przy pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/621132/09/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2010-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niepełnej regulacji prawnej kwestii przedawnienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/640098/10/I/10.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nadmiernego ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie dokumentów wytworzonych w ramach audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/551675/07/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujednolicenia regulacji dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych funkcjonariuszy.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji dla podatników za niezłożenie w obowiązującym terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów i paliw na cele opałowe, przewidzianej w ustawie o podatku akcyzowym.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/663177/10/V/607.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług przewozu osób świadczonych przez przewoźników kolejowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/567136/07/VII/7022 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badania osób pozbawionych wolności na obecność narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643623/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2010-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych do treści dyspozycji zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/662364/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611291/09/IX/9003.2.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku przepisów wykonawczych regulujących sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW i AW.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563445/07/VII/7022.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałego rozpatrywania przez sądy wniosków osób pozbawionych wolności o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia z pozostałej do odbycia kary.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/590552/08/XVIII/903.2.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/620459/09/II/207 RZ
Data sprawy:
2010-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykorzystywania i upubliczniania przez organy ścigania materiałów pochodzących z monitoringu.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/652811/10/III/322.5.1 RZ
Data sprawy:
2010-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przez osoby, które w ostatnich latach ukończyły studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561928/07/III/316 RZ
Data sprawy:
2010-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie decyzji Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odmawiających przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/657446/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie regulacji dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych pracowników służby zagranicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/658072/10/X/10018.4 RZ
Data sprawy:
2010-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/636972/09/I/13.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przypadków zgonów dzieci na lekcjach wychowania fizycznego, w tym podczas zawodów szkolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/548554/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2010-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o sprawach publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/657569/10/I/14.9 RZ
Data sprawy:
2010-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie planowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w dostępie do zawodu sędziego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582911/08/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/588091/08/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wypowiadania terminowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki organizacyjne władające nieruchomością w formie trwałego zarządu.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/643009/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie możliwości poddania kontroli sądowej aktu mianowania funkcjonariusza Służby Celnej na stanowisko służbowe w trybie art. 223 ustawy o Służbie Celnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/10005 RZ
Data sprawy:
2010-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/651501/10/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obligatoryjnego zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/653423/10/III/8006.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/620144/09/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2010-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT oraz szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania tzw. przestępstw z nienawiści.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630978/09/VII/7012 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wypracowania zasad postępowania w sprawach wydawania zezwolenia dla osadzonego na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej na pogrzeb osób najbliższych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/650538/10/I/1.2 RZ
Data sprawy:
2010-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej osób głuchoniewidomych w Polsce.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631799/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przenoszenia nieletnich z placówek resocjalizacyjno - rewalidacyjnych do zakładów poprawczych resocjalizacyjnych zamkniętych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/647252/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem interREGIO na koszt urzędu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643846/10/V/5002 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości skutecznego monitorowania przez Ministra Infrastruktury działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania w wyborach przez pełnomocnika.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyegzekwowania od oskarżonego obowiązku poddania się badaniom poprzez zastosowanie wobec niego środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/646231/10/V/5007.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/646231/10/V/5007.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/650909/10/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie asesorów prokuratury.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/552919/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów powstałych w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/628272/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie ustawowego zagwarantowania funkcjonariuszom Policji prawa do odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie należnych świadczeń.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/583307/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2010-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie stanu realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania przepisów wykonawczych do ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/601727/08/I/3.4 RZ
Data sprawy:
2010-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności lekcji etyki dla uczniów szkół publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2010-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/2009.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647783/10/I/13.5.7 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zastrzeżeń nauczycieli ze specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych do projektu rozporządzenia MEN przewidującego realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/648108/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie trudności w udziale w wyborach prezydenckich strażaków pełniących dyżury w dniu głosowania.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapewnienia należytej opieki medycznej osobom, które doznały rozległych oparzeń.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/648748/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości zapewnienia sprawnego przebiegu głosowania na obszarach dotkniętych powodzią.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646870/10/III/8016 RZ
Data sprawy:
2010-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637904/10/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uchylenia całkowitego zakazu prowadzenia rozmów telefonicznych przez osoby tymczasowo aresztowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633491/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/648294/10/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 59/2009 dotyczącej wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/647849/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształtu instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647677/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów pilotów śmigłowców bojowych w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/640972/10/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia uregulowań prawnych, ograniczających możliwość rażącej podwyżki opłat rocznych, uiszczanych przez użytkownika wieczystego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640807/10/XIX/8.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/645932/10/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powierzania policjantom pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym oraz mianowania na wyższe stanowisko służbowe.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646889/10/III/3022.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego.
Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/629301/09/I/3.2.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie niebezpieczeństw związanych z odbywaniem lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i skupiskami ludności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/5003 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu, w jakim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/646849/10/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie urlopu wypoczynkowego lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/644999/10/IV/4009 RZ
Data sprawy:
2010-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/579803/08/II/2007.5 RZ
Data sprawy:
2010-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki zawieszania postępowań karnych z uwagi na oczekiwanie na opinie biegłych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/646687/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wstrzymania kursowania niektórych pociągów interREGIO.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/641159/10/IX/9004.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie braku możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
Sygnatura:
RPO/627111/09/I/13.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie braku powszechnego dostępu osób niesłyszących do dóbr kultury, w szczególności filmów.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/644453/10/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych sprawców wykroczeń.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/566805/07/VII/7004.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osadzonych do aktów prawnych, informujących o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/645379/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, w tym zabezpieczenia socjalnego oraz funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/625338/09/I/8.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego w sprawach łowieckich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/643170/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby dalszej nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/645402/10/VI/6021.6 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne za przechowanie towarów w depozycie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603898/08/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przygotowania przez resort sprawiedliwości informatora dla wychowanków umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/642642/10/VII/7002.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystapienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614469/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia przez NFZ kontroli aptek w zakresie realizacji recept oraz potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/635818/09/II/2008 RZ
Data sprawy:
2010-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań Policji podejmowanych w celu realizacji postanowień ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w szczególności w odniesieniu do meczów piłki nożnej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/644367/10/III/8005.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w uzyskaniu przez ojca przysposabiającego dziecko urlopu ojcowskiego.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/638508/10/XVIII/5013 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie problemu odmowy udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami linii energetycznych na terenie Małopolski i Śląska.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/7002.2 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/2009.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/632406/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania materiałów wybuchowych i łatwopalnych przez Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627900/09/X/10018.5.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636976/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku tworzenia punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643835/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania opieki długoterminowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu zawodowego asystentów sędziów i zasad ich wynagradzania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia regulującego warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka wraz z regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/2009 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/637657/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych w zakresie przewozu osób.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625610/09/XVIII/4015.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulującego problematykę wynagrodzeń i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/518110/05/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwolnień ze służby funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/615321/09/I/3.5.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy w sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej w kioskach oraz salonach prasowych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/604715/08/V/5016 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości skorzystania przez samotne bezdzietne osoby z pomocy finansowej państwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630355/09/II/2011 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w praktyce, po pierwszym półroczu od wprowadzenia go w życie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/617969/09/V/5009.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności stworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających gminom wywiązywanie się z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/639666/10/I/13.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku napisów w języku polskim w filmach produkcji polskiej dystrybuowanych w kinach i wydawanych na płytach DVD.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/641843/10/X/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania pogotowia ratunkowego wobec osób wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/625744/09/VI/6010.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie tzw. przewozu okazjonalnego osób.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633109/09/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych w zakresie zgonów związanych z grypą A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/11006.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu likwidacji sądów rodzinnych i nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/624641/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach oraz w sprawie realizacji prawa osadzonych cudzoziemców do posług religijnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/640682/10/X/15007 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań związanych z przygotowaniem służb oraz infrastruktury granicznej do szczególnych wyzwań związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na terenie Polski i Ukrainy.
Adresat:
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA
Sygnatura:
RPO/600891/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/445687/03/II/2014 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchwalenia rządowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631547/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie unormowania instytucji przedawnienia roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/7004.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633109/09/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niewłaściwej interpretacji art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich przez organy prokuratorskie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/570717/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2010-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sieci monitoringu wizyjnego szkół i placówek oświatowych.
Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz umieszczania wychowanków tych placówek w ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2010-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej, przewidującego wyodrębnienie w Kodeksie karnym wykonawczym kategorii skazanych/tymczasowo aresztowanych szczególnie chronionych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/458685/03/II/2011 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/634394/09/II/2014 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie pojęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do skutecznego zagwarantowania uprawnień dzieci do swobodnego wyrażania poglądów we własnych sprawach oraz do pełnej ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/639790/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez administrację państwową w związku z zagrożeniem powodziowym.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/628976/09/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w sprawie zawartych w reklamach treści dyskryminujących kobiety.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/638035/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ratyfikowania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/639724/10/III/8005.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących nieprawidłowego stosowania przez Polskę przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/639565/10/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie znaczenia procesowego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie w krajowym postępowaniu cywilnym prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/637104/09/I/13.2.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie nierównego traktowania polskich obywateli w konkursach na urzędników Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637247/09/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie "Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności."
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie pełnej implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/638774/10/I/3.5.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracowniczych i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638516/10/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opiniowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzoru nad zarządzeniami Prezesa NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/636250/09/X/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania i organizacji akcji "Szklanka mleka".
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/635807/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłaszanych przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/492273/04/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/600891/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638300/10/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania intymności i godności pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O.
Sygnatura:
RPO/637721/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o. w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez Spółkę Koleje Mazowieckie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/632069/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogu niekaralności osób starających się o przyjęcie do służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637792/10/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłoszonych przez żołnierzy V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, podczas wizytacji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w 6 Brygadzie Desantowo - Szturmowej w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630706/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/607350/09/I/24 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków korzystania przez przedsiębiorców z zaliczek na finansowanie kosztów projektów realizowanych ze środków unijnych.
Adresat:
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Sygnatura:
RPO/637657/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa "PKP Intercity" S. A. w sprawie jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych w zakresie przewozu osób.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/628078/09/I/20 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie działań podjętych w celu zwrotu majątku skonfiskowanego organizacjom polonijnym w Niemczech oraz udostępnienia ekspertyzy dotyczącej mocy prawnej i skutków rozporządzenia z 1940 r., które zdelegalizowało Związek Polaków w Niemczech.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/636413/09/X/10018.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/628927/09/VII/7004 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na niewłaściwe warunki bytowe w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/619157/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązku systematycznego weryfikowania sprawności alkomatów stosowanych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/635818/09/II/2008 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań Policji podejmowanych w celu realizacji postanowień ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w szczególności w odniesieniu do meczów piłki nożnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/7014 RZ
Data sprawy:
2009-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/635281/09/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie postulatów prawnej regulacji związków partnerskich, w tym homoseksualnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/593594/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2009-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uwzględnienia w statutach i regulaminach związków sportowych postanowień dotyczących zapobiegania wybrykom o charakterze rasistowskim.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614994/09/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/494684/05/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie konieczności traktowania dzieci w toku postępowania karnego w sposób gwarantujący ich ochronę przed ponowną wiktymizacją.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/571470/07/XVIII/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania orzeczeń sądowych, na mocy których orzeczono środek zabezpieczający w postaci umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dokumentowaniem przez obywateli prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634333/09/X/10018.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie.
Adresat:
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Sygnatura:
RPO/633043/09/I/14.9 RZ
Data sprawy:
2009-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie zmiany zasady zakwaterowania aplikantów.
Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/629301/09/I/3.2.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie niebezpieczeństw związanych z odbywaniem lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i skupiskami ludności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618183/09/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby unormowania procedury przeprowadzania badania sądowo-psychiatrycznego osób pozbawionych wolności.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/629374/09/I/6 RZ
Data sprawy:
2009-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wyrażania przez pacjenta zgody na interwencję medyczną.
Adresat:
NACZELNA RADA LEKARSKA
Sygnatura:
RPO/629374/09/I/6 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wyrażania przez pacjenta zgody na interwencję medyczną.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/629374/09/I/6 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wyrażania przez pacjenta zgody na interwencję medyczną.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/615900/09/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków unikania odpowiedzialności dyscyplinarnej przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/630770/09/III/11015.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz możliwości zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/626904/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń do zmiany zasad obrotu produktami leczniczymi w punktach aptecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631656/09/II/2008.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie okoliczności wydania przez prokuraturę pełnomocnikowi procesowemu Zastępcy Szefa ABW stenogramów rozmów telefonicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/598489/08/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury wdrażania obszarów Natura 2000.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630292/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprawidłowości w zakresie należytego wyposażenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/583636/08/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/2011.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zastąpienia w postępowaniu karnym tradycyjnego protokołu zapisem elektronicznym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614538/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/626362/09/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku przepisów określających normy hałasu dla urządzeń wysyłających sygnały dźwiękowe przez pojazdy uprzywilejowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631656/09/II/2008.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie nagrywania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozmów dziennikarzy w 2008 roku oraz podstawy prawnej i przesłanek, które zdecydowały o zastosowaniu kontroli i utrwalaniu rozmów dziennikarzy.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/631656/09/II/2008.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie nagrywania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozmów dziennikarzy w 2008 roku oraz podstawy prawnej i przesłanek, które zdecydowały o zastosowaniu kontroli i utrwalaniu rozmów dziennikarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/628272/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieterminowego wypłacania funkcjonariuszom Policji dodatkowych świadczeń pieniężnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/629584/09/I/13.5.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku zakupu nowych podręczników dla uczniów I klas szkół podstawowych i gimnazjów.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/590804/08/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie reagowania funkcjonariuszy Policji w sytuacji zgłoszenia procederu zmuszania dzieci do żebrania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/624489/09/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o., dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego (sygn. akt SK 30/09).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/621454/09/III/301 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 401 (1) k.p.c., po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny tzw. orzeczenia interpretacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/619180/09/VII/11006.4 RZ
Data sprawy:
2009-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa obowiązku udokumentowania stanu zdrowia nieletnich przygotowujących posiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/483054/04/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/620590/09/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zapobiegania oraz zwalczania handlu tkankami i narządami oraz handlu płodami ludzkimi i dziećmi.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/584977/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2009-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/599168/08/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania odwoławczego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje prawnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602720/08/III/8017 RZ
Data sprawy:
2009-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/593594/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2009-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu w sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŁUBIANKA
Sygnatura:
RPO/610236/09/VI/6020.7 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ł. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/598091/08/VI/614 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie trudności w korzystaniu z bankomatów przez osoby niepełnosprawne.
Adresat:
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Sygnatura:
RPO/610426/09/X/10003 RZ
Data sprawy:
2009-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku polskiej wersji językowej normy dotyczącej prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, mimo zawartego w rozporządzeniu obowiązku jej stosowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/577154/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie dostępu stron do akt sprawy o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/622868/09/III/8022.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów, z jakimi mogą zetknąć się obywatele polscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/622868/09/III/8022.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów, z jakimi mogą zetknąć się obywatele polscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 ust.1 oraz § 19 ust.1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30.06.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/616904/09/V/5011 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących podstawy prawnej rozstrzygania przez organ administracji publicznej o żądaniu strony stwierdzenia nieważności decyzji, na którą skarga została już uprzednio prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/532471/06/I/6002 RZ
Data sprawy:
2009-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 stycznia 2009 r. (sprawa Palewski przeciwko Polsce).
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/613637/09/I/3.5.8 RZ
Data sprawy:
2009-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zlecenia dokonania kontroli na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z nieprawidłowościami metodologicznymi w procedurze przygotowania, recenzowania i obrony pracy magisterskiej Pana Pawła Zyzaka.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2009-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/608843/09/I/13.5.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stypendiów szkolnych przyznawanych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bytowych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie doręczania wezwań przez funkcjonariuszy Policji na prośbę sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki zlecania Policji przez kuratorów zawodowych przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/605084/08/III/3022 RZ
Data sprawy:
2009-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595479/08/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozważenia konieczności wprowadzenia systemu rejestracji urazów dzieci, uwzględniającego informacje o tzw. urazach niewypadkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/598261/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych (sygn. akt K 1/09).
Adresat:
AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Sygnatura:
RPO/605915/09/I/18 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie traktowania obywateli polskich na granicach przez służby imigracyjne USA.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/605915/09/I/18 RZ
Data sprawy:
2009-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie traktowania obywateli polskich na granicach przez służby imigracyjne USA.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605916/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z warunkami ostrej zimy.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/529772/06/VI/6023 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/529772/06/VI/6023 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/582536/08/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/599677/08/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-22
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny z tytułu uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek, organizowanych przez fundację zajmującą się opieką paliatywną.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/600388/08/VI/608 RZ
Data sprawy:
2008-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie sytuacji prawnej akcjonariuszy spółek konsolidowanych oraz ich spadkobierców pozbawionych możliwości zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602699/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób dorosłych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zmian prawa wyborczego, ułatwiających obywatelom udział w wyborach.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/601347/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisu zobowiązującego pracodawców do refundacji szkieł kontaktowych osobom pracującym przy komputerze.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/600494/08/V/5003 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/590645/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnienia z tajemnicy statystycznej (sygn. akt K 33/08).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/600259/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przesłuchiwania uczniów w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/596138/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/596458/08/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/600188/08/I/105 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie języka używanego w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie", emitowanym w TVP 2.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/594942/08/VI/623 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce.
Adresat:
KONSULAT GENERALNY RP
Sygnatura:
RPO/600185/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienia do Konsula Generalnego w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, którym miał miejsce w tym kraju.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/541402/06/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie policyjnego systemu rejestracji skarg.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/566351/07/VII/708.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia respektowania przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących przepisów, dotyczących stosowania urządzeń telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/594707/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczynku letniego dla dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/513066/05/I/1107.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/587868/08/IX/909 RZ
Data sprawy:
2008-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawnych możliwości uzyskania pomocy finansowej dla niepełnosprawnych członków rodziny z funduszu socjalnego przeznaczonego dla emerytów i rencistów wojskowych, nie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/580256/08/VII/712 RZ
Data sprawy:
2008-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w interpretacji pojęcia "przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/593585/08/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji kształcenia na aplikacji radcowskiej i adwokackiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/588310/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/555871/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2008-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania obowiązujących przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją powierzania czynności sądowych asesorom sądowym.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/531269/06/II/207 RZ
Data sprawy:
2008-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie problemu braku zainteresowania ze strony Policji sytuacją osób pokrzywdzonych znęcaniem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/587751/08/I/101 RZ
Data sprawy:
2008-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuznawania przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych aktu małżeństwa wydanego w państwie - stronie Konwencji z 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/453872/03/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zastosowania tzw. warunkowego dozoru policji oraz zakazu zbliżania się podejrzanego (oskarżonego) do pokrzywdzonego.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/589145/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie braku realizacji obowiązku ogłaszania aktów normatywnych w formie elektronicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/589567/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych na podstawie art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2008-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieskuteczności wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych o umieszczeniu nieletnich w placówkach niepodlegających resortowi sprawiedliwości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/580197/08/II/2003 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej sędziów orzekających w sprawach karnych podczas stanu wojennego (sygn. akt K 10/08).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/584072/08/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie istniejących ograniczeń w korzystaniu z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/586484/08/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/586099/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie kraju.
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/526764/06/IV/1103.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Michaliną i Marią D.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/583128/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/1005 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/581590/08/IV/404 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/584202/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości związanych z interpretacją art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego wykupu mieszkań spółdzielczych, które były wcześniej mieszkaniami zakładowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/577339/07/X/1009 RZ
Data sprawy:
2008-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku meldunkowego
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/578403/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów z interpretacją ustawy z 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokali.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2008-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/813 RZ
Data sprawy:
2008-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.
Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/568818/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie problemów polskiego sądownictwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/581675/08/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd w związku z planowaną budową Gazociągu Północnego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/580583/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczeń w korzystaniu z transportu lotniczego przez kierowniczą kadrę dowódczą.
Adresat:
DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Sygnatura:
RPO/574419/07/VI/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ograniczeń w zakupie drewna ustalonych przez Lasy Państwowe wobec określonej grupy przedsiębiorców.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/447235/03/IV/4002 RZ
Data sprawy:
2008-02-13
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. akt K 8/08).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/563719/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/580066/08/III/811 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honorowych RP dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy Polakom poszukującym i podejmującym pracę za granicą.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/565414/07/VI/607.2 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej organizacji pożytku publicznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/579877/08/X/1507 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie eskalacji napięć związanych z akcją strajkową celników.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/503 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu, w jakim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych MSWiA.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/572535/07/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/574709/07/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie płatnego parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2008-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania obowiązującego prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/573582/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu składania wniosków o przyznanie dofinansowania dla rolników.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/577511/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie potrzeby ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/577511/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie potrzeby ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/577394/07/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie sytuacji indywidualnych odbiorców energii elektrycznej w związku ze sporem prawnym między Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki a przedsiębiorstwem energetycznym RWE STOEN S.A.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/573766/07/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-02
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548777/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji testów paskowych dla dzieci chorych na cukrzycę.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576608/07/III/303.4.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego systemu emerytalnego.
Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/545954/06/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/558009/07/VII/706 RZ
Data sprawy:
2007-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez Policję.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/542756/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/497263/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku dostępności do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się z powodu choroby uczestnika postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/571581/07/VII/705 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby ujednolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/570179/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2007-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów przyznawania pomocy przewidzianej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania wyborów w Polsce i poza granicami kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2007-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/564163/07/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2007-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka G., dotyczącej przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (sygn. akt SK 25/07).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku (kontynuacja wystąpień z dnia 23.08.2006 r. i 24.05.2007 r.).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/529191/06/II/207 RZ
Data sprawy:
2007-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania przez sprawców przestępstw substancji psychoaktywnych mających na celu doprowadzenie swoich ofiar m.in. do utraty przytomności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/561326/07/VI/602 RZ
Data sprawy:
2007-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej zasad uiszczania opłat sądowych od środka odwoławczego w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 20/07).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564201/07/X/108.4 RZ
Data sprawy:
2007-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy refundacji przez NFZ wózka inwalidzkiego aluminiowego (lekkiego).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/474868/04/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przestrzegania podstawowych praw dzieci oraz młodzieży do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki, ze względu na niewystarczającą ilość miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/559740/07/X/108.9 RZ
Data sprawy:
2007-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisu ustawy Prawo farmaceutyczne umożliwiającego dopuszczenie do obrotu leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nawet gdy w Polsce istnieją ich odpowiedniki.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/561595/07/VIII/806.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obliczania wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/560090/07/IX/903.3.3 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewłaściwego postępowania Zastępcy Komendanta COSSW wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej - słuchaczy kursów.