Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół Prawa Cywilnego

Ilość odnalezionych wyników: 1520

Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.144.2022
Data sprawy:
2022-06-13
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego wydanego w sprawie z powództwa Gminy przeciwko mieszkańcom o zapłatę.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.57.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wyłączenie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.125.2018
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pieczy naprzemiennej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.15.2022
Data sprawy:
2022-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności określenia wysokości wynagrodzeń dla pełnomocników z urzędu w sposób nie odbiegający dla stawek przeznaczonych dla pełnomocników z wyboru.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.108.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności wsparcia gospodarstw domowych, dotkniętych drastycznymi podwyżkami cen energii cieplnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.1.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za sprawowanie opieki bądź kurateli.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.188.2022
Data sprawy:
2022-04-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności przepisu tarczy antycovidowej z Konstytucją.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.81.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wsparcia gospodarstw domowych dotkniętych podwyżkami paliw wykorzystywanych do ogrzewania nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.372.2020
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie aktualnych rozbieżności w orzecznictwie dotyczących charakteru prawnego umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.18.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.42.2022
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymującego się zakazu eksmisji w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.5.2022
Data sprawy:
2022-03-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania przed Sądem Rejonowym w sprawie o nabycie spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7211.28.2022
Data sprawy:
2022-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zwolnienia gmin z obowiązku zapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.47.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pozbawienia lokatorów dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości, gdy źródło ciepła nie zostanie zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.54.2020
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o rozwód.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.549.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.218.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.523.2019
Data sprawy:
2022-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o zniesienie współwłasności.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.520.2021
Data sprawy:
2021-12-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skargi Gminy o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.388.2020
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7004.24.2021
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2021-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania w obrocie kilku postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.601.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia odmowy zwolnienia od opłaty od apelacji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.576.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie umieszczenia danych osoby nieletniej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.334.2021
Data sprawy:
2021-12-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2021-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby realizacji zaleceń zawartych w raporcie GREVIO.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7211.172.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie konieczności uregulowania problemu tzw. mieszkań zakładowych.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.463.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-10-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7000.366.2021
Data sprawy:
2021-10-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.483.2021
Data sprawy:
2021-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.37.2021
Data sprawy:
2021-10-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego w trakcie pandemii.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.550.1.2019
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2021
Data sprawy:
2021-10-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.427.2021
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.396.2021
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.47.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w zakresie systemu doręczeń pism procesowych zawodowym pełnomocnikom wprowadzonych ustawą o zwalczaniu COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.267.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.348.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.239.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymującego się zakazu eksmisji w czasie pandemii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.387.2018
Data sprawy:
2021-06-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności w całości.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.510.60.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu apelacyjnym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.3.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Wniosek o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego i orzeczenie o niezamieszczaniu danych nieletniej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.12.2021
Data sprawy:
2021-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trybu postępowania sądowego w sprawach o alimenty.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.7210.9.2021
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.10.2020
Data sprawy:
2021-04-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.56.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi podczas pandemii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.149.2018
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.399.2019
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.358.2018
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.234.2019
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.55.2020
Data sprawy:
2021-03-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.423.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.126.2018
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.311.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.66.2021
Data sprawy:
2021-03-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.102.2019
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie nakazu zapłaty wydanego wobec osoby niepełnoletniej i niezamieszkującej danego lokalu.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
IV.511.102.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o rozwód.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.16.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.28.2020
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o dział spadku i podział dorobku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.253.2018
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.60.2019
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu II instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia badań archeologicznych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
Sygnatura:
IV.7003.4.2021
Data sprawy:
2021-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie licznych wątpliwości związanych z planowaną inwestycją.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w czasie pandemii.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.172.2020
Data sprawy:
2021-02-23
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w związku z brakiem należytej reprezentacji w postępowaniu sądowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.121.2016
Data sprawy:
2021-02-21
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.433.2019
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.43.2018
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.514.2018
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez przyjęcie, że okoliczności dotyczące zachowania poszkodowanego stanowiły podstawę do odmowy zasądzenia na rzecz powodów zadośćuczynienia za śmierć dziecka w wypadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.343.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o przysposobienie małoletnich.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.39.2021
Data sprawy:
2021-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.451.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.512.21.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego, dotyczącego uzupełnienia oraz zatwierdzenia projektu planu podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.37.2020
Data sprawy:
2021-01-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.274.2020
Data sprawy:
2021-01-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego wydanego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7214.62.2019
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego wydanego w sprawie z powództwa Miasta o opróżnienie lokalu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.320.2020
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.123.2018
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.423.2020
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.294.2020
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.46.2019
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego częściowego zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.351.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu stosowania tzw. zażaleń poziomych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.178.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.261.2020
Data sprawy:
2020-12-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.512.162.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie problemu braku ochrony przed bezdomnością dla dłużnika i jego domowników, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.512.178.2020
Data sprawy:
2020-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7006.176.2020
Data sprawy:
2020-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia organizacji społecznych z udziału na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zgód wodnoprawnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.295.2018
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2020
Data sprawy:
2020-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2020-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie z powództwa przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.512.190.2018
Data sprawy:
2020-10-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego w części zasądzającej solidarnie zapłatę dochodzonego roszczenia na rzecz powoda.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2020-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby przeprowadzenia prac legislacyjnych w celu uregulowania sytuacji obywateli zrzeszonych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
IV.512.149.2020
Data sprawy:
2020-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie problemu zajmowania na rachunkach bankowych środków, które zgodnie z przepisami nie podlegają zajęciu.
Adresat:
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Sygnatura:
IV.7006.225.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2020
Data sprawy:
2020-10-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wpisanie danych nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.219.2020
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.289.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.477.2019
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.171.2020
Data sprawy:
2020-09-16
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia praw do spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2020-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności uregulowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.271.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.5.2020
Data sprawy:
2020-08-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych małoletniego w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2020-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.390.2019
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w części oddalającej apelację powoda w zakresie dotyczącym odsetek ustawowych za opóźnienie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.71.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.123.2020
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.500.2019
Data sprawy:
2020-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.145.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7020.10.2018
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o ustalenie ojcostwa.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.204.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7211.424.2014
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku uregulowania zasad eksploatacji i kosztów utrzymania schronów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2020-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu polegającego na jednoczesnym funkcjonowaniu w obrocie kilku prawomocnych postanowień spadkowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.18.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.502.3.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.21.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie epidemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.202.2017
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.2.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.15.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.12.2020
Data sprawy:
2020-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji dzieci czekających na adopcję.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7000.381.2019
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz pozwolenia na budowę.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.510.14.2020
Data sprawy:
2020-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prac nad projektem tzw. Tarczy 3.0.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.7000.100.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie prac legislacyjnych w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7006.34.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zmian w prawie spółdzielczym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.52.2020
Data sprawy:
2020-04-20
Opis sprawy:
Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.8.2020
Data sprawy:
2020-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty sądowej należnej od wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.95.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim umożliwiają przed dniem 3 sierpnia 2008 r., nabycie w drodze zasiedzenia przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu w sytuacji, gdy nie została wydana decyzja administracyjna ograniczająca prawa właściciela do gruntu.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.17.2020
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta w sprawie praw osób bezdomnych.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.16.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.416.2018
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.11.2018
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ochrony zabytku w czasie trwania postępowania o wpis do rejestru.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.25.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7005.12.2018
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie wadliwego tekstu jednolitego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
IV.7217.12.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.536.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.52.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tzw. "zażaleń poziomych".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.103.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpływu funkcjonowania skargi nadzwyczajnej na instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2020-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.612.4.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie wątpliwości związanej z nabywaniem członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.64.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowego rozporządzenia o doręczeniach sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.545.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7200.8.2015
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji związanych z ochroną akustyczną terenów mieszkaniowych, narażonych na hałas związany z organizacją imprez masowych.
Adresat:
Minister Aktywów Państwowych
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2020-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Aktywów Państwowych w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.511.342.2019
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie potrzeby doprecyzowania treści art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7000.11.2017
Data sprawy:
2020-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności znowelizowania art. 8o ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7224.49.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie nowego standardu ochrony praw konsumentów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.472.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.440.2019
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
IV.520.1.2020
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ujawniania w elektronicznych księgach wieczystych danych osobowych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2020-01-21
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie uzupełnienia postanowienia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.512.12.2020
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.50.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji procedury cywilnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.49.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej wznowienia postępowania cywilnego po upływie pięciu lat od uprawomocnienia orzeczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.299.2018
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej w swej treści służebności przesyłu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.525.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją ograniczenia w postaci 10-letniego terminu przewidzianego na uwzględnienie kwestii nieważności testamentu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7217.89.2019
Data sprawy:
2019-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.299.2018
Data sprawy:
2019-12-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej w swej treści służebności przesyłu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7023.11.2019
Data sprawy:
2019-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozszerzenia możliwości przysposobienia na osoby pełnoletnie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.567.4.2018
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego podstawy udzielenia zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2019-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o umieszczenie danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7000.432.2019
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2019
Data sprawy:
2019-09-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.21.2014
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów w zakresie dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7021.58.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie o rozwód.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.38.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.26.2019
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie właściwej realizacji obowiązków informacyjnych sądu, określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.10.2019
Data sprawy:
2019-07-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.550.1.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umieszczania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych nieletnich.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2019-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7003.16.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.11.2018
Data sprawy:
2019-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konieczności doprecyzowania regulacji dotyczącej ochrony tymczasowej zabytków.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7024.28.2018
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie o ubezwłasnowolnienie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
Sygnatura:
IV.7004.2.2019
Data sprawy:
2019-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej w sprawie praktyki stosowania niektórych przepisów ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.13.2019
Data sprawy:
2019-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uzupełnienia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o podstawę prawną do ustanowienia z urzędu i bez wniosku pełnomocnika dla osoby z niepełnosprawością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.26.2014
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpieczeństwa prawnego osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.538.2018
Data sprawy:
2019-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problematyki regulowanej ustawą o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.61.2018
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad postępowania przez prokuraturę z wnioskami o wniesienie skargi nadzwyczajnej.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.712.1.2015
Data sprawy:
2019-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zagwarantowania ochrony integralności utworów architektonicznych.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Notarialnej
Sygnatura:
IV.7000.30.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie skutków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7213.4.2018
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji umożliwiających odwrócenie skutków reprywatyzacji wobec byłych lokatorów objętych wyrokami eksmisyjnymi, po wydaniu przez Komisję Weryfikacyjną stosownej decyzji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.1.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o niezamieszczeniu danych nieletniej uczestniczki powstępowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Przewodniczący senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczących senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7210.58.2017
Data sprawy:
2019-03-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra inwestycji i Rozwoju w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7212.26.2014
Data sprawy:
2019-02-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie problemów osób dysponujących książeczkami mieszkaniowymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.30.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skutków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.394.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2019-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności uregulowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2019-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.7000.522.2018
Data sprawy:
2018-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7005.12.2018
Data sprawy:
2018-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie wadliwego tekstu jednolitego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.1.2018
Data sprawy:
2018-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7213.4.2018
Data sprawy:
2018-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji umożliwiających odwrócenie skutków reprywatyzacji wobec byłych lokatorów objętych wyrokami eksmisyjnymi, po wydaniu przez Komisję Weryfikacyjną stosownej decyzji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.184.2018
Data sprawy:
2018-11-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7214.88.2017
Data sprawy:
2018-11-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2014
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7214.145.2017
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2018-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.8.2018
Data sprawy:
2018-10-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sygnatura:
IV.7215.91.2018
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie braku regulacji określającej podmiot i jego obowiązki w zakresie kontroli jakości wody pitnej w wewnętrznych instalacjach wodnych w budynkach mieszkalnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób dysponujących książeczkami mieszkaniowymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2018-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji przez osoby bliskie kontaktów z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.44.2015
Data sprawy:
2018-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie potrzeby prawnego uregulowania materii dotyczącej dopuszczalnych poziomów stężeń szkodliwych substancji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7024.23.2018
Data sprawy:
2018-09-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu cywilnego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7214.130.2017
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.8.2018
Data sprawy:
2018-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie skutków nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7211.108.2018
Data sprawy:
2018-08-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy odmawiającą wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.125.2018
Data sprawy:
2018-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7106.1.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie kar za wydobywanie kopalin bez koncesji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.288.2016
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.299.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w przedmiocie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących nabycia w drodze zasiedzenia przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7210.13.2014
Data sprawy:
2018-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.45.2015
Data sprawy:
2018-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.21.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7000.99.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7210.14.2018
Data sprawy:
2018-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie problemów osób dysponujących książeczkami mieszkaniowymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania sytuacji prawnej uczestnika w trakcie postępowania toczącego się na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.534.2015
Data sprawy:
2018-05-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.72.2018
Data sprawy:
2018-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie niezasadności podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.246.2015
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia przez prywatną nieruchomość linii elektroenergetycznej.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.54.2018
Data sprawy:
2018-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie skutków nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.214.2016
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącej sporządzenia przez organ, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.1.2018
Data sprawy:
2018-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie potrzeby ustawowego uporządkowania sfery spółdzielczości.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.715.1.2016
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności zmiany unormowań zawartych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.130.2017
Data sprawy:
2018-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2018-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz standardów przeprowadzania badań psychologicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.185.2017
Data sprawy:
2018-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego braku możliwości zaskarżenia orzeczenia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2018-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z realizacją książeczek mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
IV.7005.29.2014
Data sprawy:
2017-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie niedostatecznej ochrony praw właścicieli nieruchomości klasyfikowanych jako działki leśne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2017-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów, jakie powoduje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do rozstrzygania spraw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.295.2017
Data sprawy:
2017-12-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece w zakresie, w jakim ograniczają konstytucyjną ochronę własności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.312.2014
Data sprawy:
2017-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.715.1.2016
Data sprawy:
2017-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym podmiot uprawniony może żądać dwukrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7002.16.2017
Data sprawy:
2017-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności znowelizowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7023.8.2017
Data sprawy:
2017-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących adopcji zagranicznych.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2017-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.151.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów Prawa o notariacie.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.30.2015
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie braku ustawowej definicji dochodu, którą związane byłyby gminy rozpoznające wnioski mieszkaniowe.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.217.2017
Data sprawy:
2017-10-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o podział majątku dorobkowego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.58.2017
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.25.2017
Data sprawy:
2017-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.91.2017
Data sprawy:
2017-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące potrzeby zdefiniowania w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojęcia „opieka naprzemienna”.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7004.5.2017
Data sprawy:
2017-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie standardów przesłuchań przed tzw. Komisją Weryfikacyjną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.299.2015
Data sprawy:
2017-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kompetencji komornika w zakresie wzywania do stawiennictwa stron postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7020.37.2014
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiającego dla dziecka termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w sposób nieuwzględniający tego, kiedy dziecko uzyskało wiedzę o swoim biologicznym pochodzeniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.195.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego poziomu ochrony osoby trzeciej w zakresie roszczeń z tzw. skargi pauliańskiej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7216.17.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sytuacji kredytobiorców, którym grozi utrata mieszkań.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.7210.25.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.247.2015
Data sprawy:
2017-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.510.9.2014
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.70.2017
Data sprawy:
2017-07-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącej instytucji pytań prawnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7211.338.2015
Data sprawy:
2017-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji braku tytułu prawnego spółdzielni do gruntu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.287.2015
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku w sprawie o zadośćuczynienie.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.511.509.2014
Data sprawy:
2017-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie odpowiedzialności odbiorcy za nielegalny pobór paliw lub energii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.91.2017
Data sprawy:
2017-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania przez rodziców pieczy naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.21.2014
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Minister – Członek Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7004.9.2016
Data sprawy:
2017-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie braku przepisów określających zasady reprywatyzowania mienia znacjonalizowanego w okresie PRL.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.40.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów upoważniających kuratorów do wykonywania wywiadów środowiskowych w postępowaniach rodzinnych wykonawczych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.67.2017
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczącego nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego, w drodze zasiedzenia w sytuacji, gdy nie została wydana decyzja administracyjna ograniczająca prawa właściciela do gruntu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.53.2017
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewidują odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.7004.5.2017
Data sprawy:
2017-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7004.7.2017
Data sprawy:
2017-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przymusowego przetrzymywania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym na etapie postępowania następującego po kasatoryjnym orzeczeniu Sądu Najwyższego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7215.210.2015
Data sprawy:
2017-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów z uzyskaniem ryczałtu na zakup opału, wypłacanego w ramach dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.55.2014
Data sprawy:
2017-02-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie objęcia prywatnych nieruchomości regulacjami prawnymi, ograniczającymi możność wykonywania uprawnień właścicielskich ze względu na ochronę środowiska.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7004.5.2017
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu dotyczące powołania Komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.76.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji przepisów o postępowaniach na podstawie konwencji haskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7210.6.2017
Data sprawy:
2017-02-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego upływu terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy i jego wpływu na prawo odrębnej własności lokalu w tym budynku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.62.2014
Data sprawy:
2017-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałości postępowań sądowych, toczących się z wniosku osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.35.2016
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie utworzenia centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2017-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie braku możliwości skorzystania z premii gwarancyjnej przez osoby posiadające książeczki mieszkaniowe.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.204.2014
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących wykonywania kontaktów między rodzicami i dziećmi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.12.2015
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn zawierających małżeństwa w młodym wieku.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.9.2016
Data sprawy:
2016-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji przyznanego w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7004.55.2014
Data sprawy:
2016-12-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego wszystkie skargi wniesione przez strony postępowania administracyjnego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7006.26.2014
Data sprawy:
2016-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji – obiektu energetyki jądrowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.119.2016
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny, dotyczącego kosztów sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7214.73.2016
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie planowanej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiany Kodeksu cywilnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7000.44.2015
Data sprawy:
2016-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie określenia dopuszczalnych poziomów stężeń szkodliwych substancji.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7211.149.2016
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów mieszkaniowych osób dotkniętych przemocą domową
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.23.2014
Data sprawy:
2016-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zwrotu mienia odebranego przez władze PRL kościołom i związkom wyznaniowym.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.15.2016
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie aktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.153.2016
Data sprawy:
2016-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Brodnicy I Wydział Cywilny dotyczącego nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.63.2015
Data sprawy:
2016-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie opłaty rocznej od miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.105.2016
Data sprawy:
2016-10-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad zwrotu niezbędnych kosztów procesu stronie wygrywającej proces, niereprezentowanej przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (SK 25/16)
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7004.9.2016
Data sprawy:
2016-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reprywatyzacji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7004.9.2016
Data sprawy:
2016-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie reprywatyzacji.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7022.35.2016
Data sprawy:
2016-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.31.2016
Data sprawy:
2016-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości dotyczące współpracy ze stroną włoską w sprawach transgranicznej egzekucji alimentów
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.715.1.2016
Data sprawy:
2016-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym podmiot uprawniony może żądać wielokrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.76.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprowadzeń i zatrzymań rodzicielskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.8.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją w zakresie gospodarowania nieruchomościami prywatnymi.
Adresat:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.72.2016
Data sprawy:
2016-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości , Prokuratora Generalnego w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym (IV.7021.72.2016 z 27 czerwca 2016 r.)
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Notarialnej
Sygnatura:
IV.7000.507.2015
Data sprawy:
2016-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utraty własności nieruchomości w wyniku niekorzystnych umów, zawieranych w formie aktów notarialnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.729.2014
Data sprawy:
2016-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.149.2015
Data sprawy:
2016-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie zasad wypłaty dodatków energetycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.153.2016
Data sprawy:
2016-06-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny oraz pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny (sygn. P 10/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7210.15.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu (sygn. akt P 7/16) (IV.7210.15.2016 z 31 maja 2016 r.)
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2016-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych osób dokonujących klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.9.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzmocnienia ochrony prawnej osób uprawnionych do lokali socjalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.70.2016
Data sprawy:
2016-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalczania mowy nienawiści w internecie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2016-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania opinii w sprawach rodzinnych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.7.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. akt P 5/16 i P 123/15).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.62.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zobowiązania przez sąd sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.204.2014
Data sprawy:
2016-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7021.65.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów dotyczących wyrabiania dowodu osobistego dla dziecka.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.17.2015
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania przepisów prawa budowlanego do obiektów i robót budowlanych, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.450.2015
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw osób oczekujących na lokale socjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebywania w ośrodku dla osób stwarzających zagrożenie po uchyleniu prawomocnego orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.32.2016
Data sprawy:
2016-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.51.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony prawnej dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7217.2.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie pomocy mieszkaniowej dla osób najuboższych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.13.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustnego uzasadniania orzeczeń w postępowaniu cywilnym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
IV.7006.37.2016
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób mieszkających na terenie ogródków działkowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7006.37.2016
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie osób mieszkających na terenie ogródków działkowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7002.30.2015
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obrotu ziemią rolną.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prawa do bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2016-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony mieszkańców przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7020.4.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNA.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.237.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7002.35.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.45.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.40.2015
Data sprawy:
2015-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia roli kuratorów w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7006.244.2015
Data sprawy:
2015-12-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 39/15 z połączonych do wspólnego rozpoznania dwóch wniosków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o sygnaturach K 39/15 i U 7/15.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7211.338.2015
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji braku tytułu prawnego spółdzielni do gruntu.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
IV.501.40.2014
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie ochrony danych zawartych we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.58.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do mieszkań.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Sygnatura:
IV.7022.36.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie skuteczności egzekucji alimentów na rzecz dzieci.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.94.2015
Data sprawy:
2015-12-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej A. i D. M. (sygn. akt SK 39/15).
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.002.1.2015
Data sprawy:
2015-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dostępności urządzeń sanitarnych dla osób doświadczających bezdomności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.12.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowanego wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.26.2014
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7212.26.2015
Data sprawy:
2015-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw lokatorów w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.319.2015
Data sprawy:
2015-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydania wypisu aktu notarialnego osobie trzeciej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7217.91.2015
Data sprawy:
2015-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeciwdziałania zjawisku bezdomności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.206.2015
Data sprawy:
2015-11-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu wznowienia postępowania.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.200.2015
Data sprawy:
2015-11-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej B. K.- A. (sygn. akt SK 35/15).
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.31.2014
Data sprawy:
2015-11-04
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zaskarżania postanowień organów nadzoru budowlanego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7214.131.2014
Data sprawy:
2015-10-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.20.2015
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Elblągu (sygn. akt P 123/15).
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.152.2015
Data sprawy:
2015-09-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie uprawnień sądu wieczystoksięgowego.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.7000.217.2014
Data sprawy:
2015-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
Adresat:
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Sygnatura:
IV.7005.23.2014
Data sprawy:
2015-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących koncentracji ziemi rolnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.289.2015
Data sprawy:
2015-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. M. (sygn. akt SK 25/15).
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.612.1.2015
Data sprawy:
2015-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie naruszeń praw wynikających z przynależności do spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2015-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ochrony mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7005.24.2014
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dochodzenia roszczeń przez Agencję Nieruchomości Rolnych z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7042.16.2015
Data sprawy:
2015-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie refundacji kosztów nauki żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7006.76.2015
Data sprawy:
2015-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zapewnienia skutecznej ochrony praw właścicieli do zagospodarowania nieruchomości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7006.114.2015
Data sprawy:
2015-06-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. (sygn. akt 19/15).
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.80.2014
Data sprawy:
2015-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ochrony przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółdzielni.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7002.65.2014
Data sprawy:
2015-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2014
Data sprawy:
2015-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
V.711.4.2015
Data sprawy:
2015-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
IV.7214.131.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony eksmitowanych lokatorów przed bezdomnością.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.501.7.2015
Data sprawy:
2015-05-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów pozbawiających osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.7004.23.2014
Data sprawy:
2015-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zwrotu wywłaszczonego i znacjonalizowanego mienia kościołom i związkom wyznaniowym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.12.2015
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o. dotyczącej ochrony zabytków (sygn. akt SK 3/15).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.66.2014
Data sprawy:
2015-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprowadzeń dzieci przez jednego z rodziców.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7020.4.2014
Data sprawy:
2015-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania zasad przeprowadzania w sprawach cywilnych badań kodu genetycznego DNA.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.347.2014
Data sprawy:
2015-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej osób występujących w procesie cywilnym bez profesjonalnego pełnomocnika.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.5.2015
Data sprawy:
2015-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uregulowań dotyczących sytuacji prawnej osoby ubezwłasnowolnionej w zakresie kontaktów z rodziną lub innymi osobami bliskimi.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2015-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.574.14.2014
Data sprawy:
2015-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian systemowych w opiece nad osobami nietrzeźwymi.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2015-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie działań edukacyjno-informacyjnych organów wyborczych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7002.65.2014
Data sprawy:
2015-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nieprawidłowości w działaniach wojewodów wykonujących zadania związane z nabywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7005.23.2014
Data sprawy:
2015-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprecyzyjnych przepisów mających zapobiegać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2014-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku regulacji ustawowej dla określenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7211.578.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.511.294.2014
Data sprawy:
2014-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie długich terminów oczekiwania na rozpatrzenie odwołania przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.72.2014
Data sprawy:
2014-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej sprawującej zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni i innych właścicieli lokali.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.715.1.2014
Data sprawy:
2014-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. (sygn. akt SK 32/14).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.40.2014
Data sprawy:
2014-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony prywatności oraz danych osobowych osób ubiegających się o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
IV.7002.65.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przestrzegania praw obywateli związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7006.335.2014
Data sprawy:
2014-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie minimalnych odległości miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej oraz okien sąsiadujących budynków.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2014-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.93.2014
Data sprawy:
2014-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej W. G. (sygn. akt SK 26/14).
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7005.19.2014
Data sprawy:
2014-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawowej definicji rolnika indywidualnego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.520.3.2014
Data sprawy:
2014-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu danych zamieszczanych w wyciągach z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2014-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2014-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.26.2014
Data sprawy:
2014-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.415.2014
Data sprawy:
2014-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie niespójności regulacji prawnych dotyczących wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy udziale preferencyjnego kredytu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
I.5002.2.2014
Data sprawy:
2014-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku prawnej regulacji zasad wykonywania testów genetycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.520.2.2014
Data sprawy:
2014-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony danych osobowych w systemie elektronicznej księgi wieczystej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.21.2014
Data sprawy:
2014-06-18
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących zakresu kognicji organu administracji publicznej rozpoznającego wniosek inwestora o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Adresat:
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Sygnatura:
IV.7000.243.2014
Data sprawy:
2014-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ograniczeń praw właścicieli nieruchomości należących do obszaru Natura 2000.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
IV.513.14.2014
Data sprawy:
2014-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonowania w praktyce ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
IV.7214.131.2014
Data sprawy:
2014-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku jednolitego standardu ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7210.69.2014
Data sprawy:
2014-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustawowego obowiązku gmin określenia w uchwale zasad wynajmowania lokali o powierzchni przekraczającej 80 metrów kwadratowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.217.2014
Data sprawy:
2014-04-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących wykładni przepisu określającego wnioskodawcę w postępowaniu sądowym o rozgraniczenie nieruchomości.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
IV.7000.206.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ochrony praw majątkowych właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele przewidziane przez ustawę – Prawo geologiczne i górnicze.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.511.34.2014
Data sprawy:
2014-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie braku zapewnienia współwłaścicielom lokali użytkowych stanowiących wielostanowiskowe lokale garażowe możliwości wykonywania prawa do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.178.2014
Data sprawy:
2014-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji tytułu wykonawczego nakazującego wydanie rzeczy lub jej części współwłaścicielowi, który nią nie włada.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.56.2014
Data sprawy:
2014-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań powstałych przy udziale preferencyjnego kredytu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.37.2014
Data sprawy:
2014-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przepisów zapobiegających „eksmisjom na bruk”.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.206.2014
Data sprawy:
2014-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.5150.4.2014
Data sprawy:
2014-02-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie minimalnych stawek za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.111.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie problemów wynikających z częstych zmian przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7214.37.2014
Data sprawy:
2014-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ochrony przed „eksmisją na bruk”.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.42.2014
Data sprawy:
2014-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów w sprawnym doręczaniu przesyłek, wynikających ze świadczenia usług pocztowych dla jednostek sądownictwa i prokuratury przez nowego operatora.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.4.2014
Data sprawy:
2014-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku powszechnie obowiązujących przepisów regulujących zasady przeprowadzania badań kodu genetycznego DNA w sprawach cywilnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2014-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/751516/13/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M.K. (sygn. akt SK 67/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/752052/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej konsorcjum spółek (sygn. akt SK 68/13).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sygnatura:
RPO/739729/13/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłat ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe w związku z procesem przeniesienia własności lokali wybudowanych z udziałem preferencyjnego kredytu.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/752462/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, w której przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczącekwestii obowiązywania przepisów o planowaniu przestrzennym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/752372/13/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących określania minimalnych stawek za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/729759/13/IV/509.7 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/723083/13/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/750252/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez dawne plany zagospodarowania przestrzennego.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2013-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niespójnych regulacji prawnych dotyczących przekształcania praw do lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków z kredytów preferencyjnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/607332/09/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, w której przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące problemu sądowej kontroli orzeczenia regulacyjnego Komisji Majątkowej.
Adresat:
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Sygnatura:
RPO/722155/13/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania Wojewody.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/751142/13/IV/404 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/683102/11/IV/402 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683319/11/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instytucji legalizacji samowoli budowlanej.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/715092/12/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie procedury rozpatrywania wniosków dotyczących ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/720920/12/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/750677/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów regulujących uprawnienia właścicieli nieruchomości w przypadkach przeznaczenia tych gruntów pod drogi publiczne.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/706860/12/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/734213/13/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niejednolitego stosowania przez wojewodów przepisów dotyczących bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/747855/13/IV/502 RZ
Data sprawy:
2013-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów z obrotem lokalami, do których przysługuje prawo spółdzielcze własnościowe.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/691354/11/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury uzgadniania warunków realizacji inwestycji w kwestii oceny oddziaływania na środowisko.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/730169/13/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ułatwienia dochodzenia odszkodowań osobom represjonowanym w okresie stanu wojennego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/724720/13/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyraźnego określenia w ustawie przesłanek wydania wypisu aktu notarialnego osobie trzeciej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/717541/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania dotyczącego aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE
Sygnatura:
RPO/730359/13/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w L., oddalającego apelację powodów od wyroku Sądu Okręgowego w S. o zakazanie naruszeń i zapłatę.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/636397/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania ekranów reklamowych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/735965/13/IV/401.6 RZ
Data sprawy:
2013-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenia praw niepełnosprawnych dłużników w toku egzekucji sądowej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/701434/12/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU
Sygnatura:
RPO/721137/12/IV/507.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów osób, które nabyły od Skarbu Państwa lub gminy mieszkania z bonifikatą.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
Sygnatura:
RPO/697548/12/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej P.
Adresat:
SĄD REJONOWY
Sygnatura:
RPO/709016/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w W. o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/728520/13/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dostosowywania obiektów budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589886/08/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zaskarżania czynności komornika przez osoby trzecie.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POPŚREDNICTWEM RADY MIASTA PŁOCKA
Sygnatura:
RPO/729346/13/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia uchwały Rady Miasta P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto P.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/698338/12/IV/507.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie postanowień uchwały Rady Miasta W. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/740433/13/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym pozbawieniem wolności.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/653177/10/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie realizacji uprawnień emerytowanych funkcjonariuszy Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/728411/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. dotyczącej zaskarżalności postanowień tzw. wpadkowych, wydanych przez sąd drugiej instancji (sygn. akt SK 14/13).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/695071/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokich kosztów lustracji spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/732155/13/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/727919/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o, dotyczącej wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (sygn. akt SK 12/13).
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/727124/13/IV/509.7 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku uprawnienia do lokalu socjalnego osób zajmujących mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/726101/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej D. K. (sygn. akt SK 7/13).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/529615/06/IV/503 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony lokatorów przed "eksmisją na bruk".
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/568853/07/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGOWOJ.WARMIŃSK
Sygnatura:
RPO/653259/10/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylającą decyzję Starosty.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/698702/12/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu ze skargi kasacyjnej W.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku skarżącego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/537470/06/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwestii związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/678199/11/IV/1103.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów osoby ubezwłasnowolnionej z rodziną bądź innymi osobami bliskimi.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/677932/11/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku regulacji prawnej umożliwiającej zwolnienie stron postępowania cywilnego od kosztów przeprowadzonej mediacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/687675/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania instytucji wyłączenia sędziego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/703974/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie systemu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/716190/12/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odrębnego uregulowania kwestii odległości wież elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702353/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawowego ograniczenia dziedziczenia roszczenia o zachowek.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/696122/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów określających zasady realizacji prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do wglądu w umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/725171/13/IV/404 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących trybu zaskarżenia przez stronę postępowania bezpodstawnego pozostawienia podania bez rozpoznania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712911/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji obowiązków informacyjnych sądu, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691996/11/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opinii wydawanych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, nakładającej na sąd obowiązek zawieszenia postępowania w przypadku skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawisłej przed tym sądem, a także wówczas gdy inny sąd skierował pytanie prawne w analogicznej sprawie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/690777/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
Sygnatura:
RPO/677538/11/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-01-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miejskiej w K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/714255/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaną przez Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/706564/12/IV/1108.1 RZ
Data sprawy:
2013-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wadliwie ukształtowanych przepisów dotyczących ograniczeń egzekucji świadczeń pieniężnych w sprawach cywilnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/719159/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-01-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących dopuszczalności stosowania konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego do oceny skutków upływu terminu zawitego, o którym mowa w przepisie art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego przewidującym czasowe ograniczenie realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży rzeczy.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/574622/07/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie mankamentów regulacji prawnych dotyczących wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Adresat:
SĄD REJONOWY SZCZECIN PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD
Sygnatura:
RPO/716560/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-11-16
Opis sprawy:
Pozew do Sądu Rejonowego w S. o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek bezprawnego pozbawienia wolności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/712955/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka J. (sygn. akt SK 52/12).
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/706860/12/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/631312/09/IV/509.8 RZ
Data sprawy:
2012-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów właścicieli mieszkań z realizacją prawomocnego wyroku eksmisyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania w obrocie prawnym kilku prawomocnych postanowień spadkowych po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/706023/12/IV/406 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uporządkowania ram prawnych procesu reprywatyzacji, zwłaszcza stworzenia jasnych i jednolitych rozwiązań ustawowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Sygnatura:
RPO/707398/12/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705488/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących możliwości uznania za warunek, w rozumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego, zastrzeżenia uzależniającego skutki czynności prawnej od zdarzenia stanowiącego spełnienie świadczenia (wykonanie zobowiązania).
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/696259/12/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania przepisów wprowadzających możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/688793/11/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta K.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/709488/12/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza W. dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (sygn. akt SK 47/12).
Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/707814/12/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 listopada 2008 r.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/701275/12/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/549056/07/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odszkodowań za grunty warszawskie.
Adresat:
GŁÓWNY INPSEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/632559/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Sprzeciw do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od ostatecznej decyzji Wojewody o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, związanych z oddzieleniem lokalu mieszkalnego od klatki schodowej i części strychu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/678392/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesławy M. (sygn. akt SK 14/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/668772/11/IV/507.1 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowej regulacji zasad rozliczeń wkładów mieszkaniowych zwracanych uprawnionym w sytuacji, gdy lokal nie może być zbyty w drodze przetargu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706283/12/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. P. (sygn. akt SK 36/12).
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683319/11/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów związanych z legalizacją samowoli budowlanej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNYM W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
Sygnatura:
RPO/698794/12/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 29 kwietnia 1998 r. zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta P.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/688890/11/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/686788/11/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu ustalania i wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
Adresat:
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Sygnatura:
RPO/555284/07/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2012-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźników zmian cen nieruchomości.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z wątpliwościami dotyczącymi samodzielnego dysponowania przez spółdzielnię mieszkaniową nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/669547/11/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/690777/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/654000/10/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji uprawnień procesowych przez uczestników postępowania cywilnego, przebywających za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/685058/11/IV/1103.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, w tym w kwestii ubezwłasnowolnienia i zasadności całkowitego pozbawienia osób ubezwłasnowolnionych zdolności do czynności prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/675716/11/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uciążliwości związanych z realizowaniem inwestycji w zakresie dróg publicznych dla mieszkańców terenów przylegających do tych dróg.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/653259/10/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku przepisów nakazujących informowanie właścicieli nieruchomości o dokonanych z urzędu zmianach wpisów odnoszących się do ich nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY
Sygnatura:
RPO/692345/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-06-18
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. w sprawie przeciwko Spółce o zapłatę zadośćuczynienia za utracone zdrowie w związku z chorobą zawodową.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/549056/07/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2012-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie odszkodowań za grunty warszawskie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/701275/12/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/693298/12/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczania na poczet opłaty rocznej wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665890/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zwrotu kosztów stawiennictwa osób wezwanych do sądu w charakterze świadka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/695263/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obliczania terminów w postępowaniu cywilnym, w sytuacji gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/692564/11/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta G. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701708/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 22/12).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/632466/09/IV/409 RZ
Data sprawy:
2012-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niespójności regulacji dotyczącej wydawania odpisów z ksiąg wieczystych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/699093/12/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogumiły H. (sygn. akt SK 13/12).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/548427/07/IV/1108 RZ
Data sprawy:
2012-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty stosunkowej uiszczanej przy egzekucji komorniczej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/692930/12/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie charakteru prawnego planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683227/11/IV/506.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości mieszkańców dotyczących instalowania w zasobach mieszkaniowych różnych systemów monitoringu.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/562607/07/IV/509 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zapewnienia ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/700485/11/IV/413 RZ
Data sprawy:
2012-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym podmiot uprawniony może żądać wielokrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/529615/06/IV/503 RZ
Data sprawy:
2012-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie zapewnienia osobom eksmitowanym z lokali znajdujących się w dyspozycji organów Policji podobnego standardu ochrony, na jaki mogą liczyć inni lokatorzy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546639/06/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów postępowania w przypadku wystąpienia z powództwem przez osobę uprawnioną do żądania ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odpowiedzialności solidarnej najemcy i stale z nim zamieszkujących osób pełnoletnich za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/562607/07/IV/509 RZ
Data sprawy:
2012-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zapewnienia ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683541/11/IV/502.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odmowy ze strony spółdzielni mieszkaniowych wydawania zbywcom spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń potwierdzających ich prawo do zbywanego lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/686550/11/IV/516.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczeń w stosowaniu dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów przyznanych na cele mieszkaniowe.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/668023/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku możliwości weryfikacji w elektronicznym systemie pocztowym danych nadawcy przesyłki rejestrowanej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/662967/10/IV/507.5 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów mieszkańców lokali znajdujących się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/671255/11/IV/516.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zmian w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA CHORZÓW
Sygnatura:
RPO/626124/09/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta Ch. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ch.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/683102/11/IV/402 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ograniczeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
Adresat:
KRAJOWA RADA NOTARIALNA
Sygnatura:
RPO/683541/11/IV/502.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie żądania przez notariuszy od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/668772/11/IV/507.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych.
Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/622342/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku składowo-magazynowym z częścią socjalną.
Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/622342/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania administracyjnego wywołanego odwołaniem od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych w budynku warsztatowo-magazynowym z częścią socjalną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/621373/09/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności wierzycieli będących współwłaścicielami nieruchomości, w doprowadzeniu do eksmisji byłych współwłaścicieli.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/562954/07/IV/507 RZ
Data sprawy:
2011-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej budynek wielomieszkaniowy.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2011-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów, które wyłoniły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/671010/11/IV/510 RZ
Data sprawy:
2011-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/687486/11/IV/509.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów zapobiegających eksmisjom na bruk.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/687486/11/IV/509.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów zapobiegających eksmisjom na bruk.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/662967/10/IV/507.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów mieszkańców lokali znajdujących się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/682888/11/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rafała F. dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (sygn. akt SK 20/11).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/644482/10/IV/512 RZ
Data sprawy:
2011-11-03
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczących konsekwencji nieuchwalenia zmiany statutów lub niedokonania zgłoszenia takiej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego w spółdzielniach mieszkaniowych, w których w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, najwyższym organem było zebranie przedstawicieli.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2011-10-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie trybu zmiany lub uchylenia prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/654800/10/IV/518.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu I instancji poprzez oddalenie powództwa w sprawie przeciwko "W." S.A. o zapłatę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680689/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Magdaleny Z., dotyczącej wyłączenia możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania w terminie tygodniowym od doręczenia dłużnikowi protokołu z tej czynności (sygn. akt SK 18/11).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY (DO 18.11.2011)
Sygnatura:
RPO/647386/10/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości nabytych przez gminy na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/286012/98/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń praw właścicieli nieruchomości należących do sieci obszarów Natura 2000 oraz nieruchomości znajdujących się na liście proponowanych obszarów tej sieci.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/678392/11/IV/415.4 RZ
Data sprawy:
2011-09-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny N., dotyczącej uzasadnienia niezaskarżalnych orzeczeń sądu, wydanych na skutek rozpoznania skargi na czynności komornika (sygn. akt SK 14/11).
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/658256/10/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2011-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń w korzystaniu ze sztucznych zbiorników wodnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/614782/09/IV/415 RZ
Data sprawy:
2011-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skutków prawnych nieprawidłowego doręczenia orzeczenia sądowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/499897/05/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia osobom pokrzywdzonym niezgodnym z prawem działaniem komornika uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko komornikowi poprzez nadanie statusu strony.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/673676/11/IV/1102.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastrzeżeń dotyczących treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzających nadmiernie dolegliwe procedury dla mających pełną zdolność do czynności prawnych osób chorych psychicznie bądź niepełnosprawnych intelektualnie, chcących zawrzeć związek małżeński.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/502028/05/IV/505 RZ
Data sprawy:
2011-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wydania przepisów zapobiegających sytuacji, w której po utracie z dniem 17 listopada 2011 r. mocy obowiązującej przez art. 1046 § 4 k.p.c. dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/668469/11/IV/504.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji uprawnień funkcjonariuszy Policji oraz emerytów i rencistów policyjnych i uprawnionych członków ich rodzin do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/677932/11/IV/415.3 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uregulowań prawnych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczących zwolnienia stron postępowania od kosztów przeprowadzonej mediacji.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/141421/93/IV/403.11 RZ
Data sprawy:
2011-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nieruchomości ?zamrożonych" przez plany zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje celu publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2011-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd powszechny pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/670737/11/IV/512.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w B. oddalającego apelację od wyroku Sądu Okręgowego w O. wydanego w sprawie powództwa przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/675127/11/IV/1103.7 RZ
Data sprawy:
2011-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/656704/10/IV/415.4 RZ
Data sprawy:
2011-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat za egzekucję świadczeń niepieniężnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/662685/10/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości dotyczących zachowania przez emerytowanych funkcjonariuszy Policji uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641772/10/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/608141/09/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2011-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie braku regulacji prawnej ustalającej tryb dochodzenia roszczeń o rekompensatę z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/658121/10/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do Uchwały Rady Miasta G. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/608055/09/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu niezbędnych danych zamieszczanych w wyciągach z centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572080/07/IV/518 RZ
Data sprawy:
2011-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie naruszenia praw i wolności obywatelskich przez szczególne regulacje prawne odnoszące się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/599813/08/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2011-04-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na niektóre postanowienia uchwał Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/508492/05/IV/506.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji prawnej najemców byłych mieszkań zakładowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów występujących z ustaleniem po stronie zarządcy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/604125/08/IV/503 RZ
Data sprawy:
2011-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ustanowionego w rozporządzeniu ograniczenia kręgu pracowników Służby Leśnej uprawnionych do bezpłatnego mieszkania albo równoważnika pieniężnego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ELBLĄG
Sygnatura:
RPO/610004/09/IV/518.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do uchwały Nr XXXIII/184/2009 Rady Gminy E. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy E.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663213/10/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. (sygn. akt SK 32/10).
Adresat:
DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Sygnatura:
RPO/647411/10/IV/408 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie nieuzasadnionego wykluczenia pracowników Lasów Państwowych z możliwości zamiany nieruchomości leśnych będących ich własnością na nieruchomości leśne pozostające w zarządzie Lasów Państwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618851/09/IV/1103.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego, spowodowanej koniecznością oczekiwania na opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636397/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem reklam umieszczonych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań administracyjnych dotyczących roszczeń zabużańskich.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/664200/10/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2011-01-18
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662011/10/IV/502 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 29/10).
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/618534/09/IV/411 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zmiany regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji mającej na celu zwiększenie ochrony dłużnika uzyskującego dochody z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło, stanowiące główne źródło utrzymania.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/663064/10/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, przewidującego zniesienie ustawowego obowiązku tworzenia wydziałów rodzinnych i opiekuńczych w sądach rejonowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630817/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643803/10/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2011-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości wykupu na własność lokali przez najemców mieszkań będących w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego w upadłości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546639/06/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2011-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów postępowania w przypadku wystąpienia z powództwem przez osobę uprawnioną do żądania ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/621132/09/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2010-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niepełnej regulacji prawnej kwestii przedawnienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631137/09/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. postępowań regulacyjnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/649770/10/IV/404 RZ
Data sprawy:
2010-11-17
Opis sprawy:
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/655817/10/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Henryka C. dotyczącej przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (sygn. akt SK 18/10).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635263/09/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2010-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni prawa dotyczących podejmowania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/653529/10/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-10-15
Opis sprawy:
zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy C., dotyczącej zasad dziedziczenia roszczenia z tytułu zachowku (sygn. akt SK 14/10).
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582911/08/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/588091/08/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wypowiadania terminowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki organizacyjne władające nieruchomością w formie trwałego zarządu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO
Sygnatura:
RPO/641443/10/IV/512.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w W. oddalającego apelację Leokadii S. od wyroku Sądu Rejonowego w P. wydanego w sprawie z powództwa Leokadii S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643846/10/V/5002 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości skutecznego monitorowania przez Ministra Infrastruktury działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY WARSZAWA ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
Sygnatura:
RPO/590293/08/IV/415.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w G., wydanego w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i nadanie klauzuli wykonalności z wniosku wierzyciela.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/646231/10/V/5007.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/646231/10/V/5007.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GRAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
Sygnatura:
RPO/623658/09/V/5018.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 oraz pkt 2 ppkt 2.2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w L. z dnia 28.09.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto L.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/649552/10/IV/404 RZ
Data sprawy:
2010-07-07
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego zakresu uprawnień organu nadzoru budowlanego prowadzącego postępowanie w trybie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/562607/07/IV/509 RZ
Data sprawy:
2010-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562954/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2010-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad zbywania nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny.
Adresat:
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
Sygnatura:
RPO/643616/10/V/5004.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie problemu rozkwaterowania byłych małżonków zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących zagadnień będących efektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/640972/10/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia uregulowań prawnych, ograniczających możliwość rażącej podwyżki opłat rocznych, uiszczanych przez użytkownika wieczystego.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/627014/09/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie uzależnienia zawarcia umowy kompleksowej o dostawę gazu od uzupełnienia w umowie szeregu danych osobowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/5003 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu, w jakim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/644999/10/IV/4009 RZ
Data sprawy:
2010-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/562607/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
wniosek do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty M. z dnia 10 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie M. pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby dalszej nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/632951/09/IV/415.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., oddalającego zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w O. w przedmiocie odrzucenia pozwu w sprawie o zapłatę.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636976/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku tworzenia punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego.
Adresat:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/562560/07/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Opis sprawy:
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie wiaty magazynowo-produkcyjnej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/603603/08/V/5007 RZ
Data sprawy:
2010-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prawnego uregulowania kwestii mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/604125/08/V/5003 RZ
Data sprawy:
2010-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje prawo do bezpłatnego mieszkania albo do równoważnika pieniężnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/595497/08/V/512 RZ
Data sprawy:
2010-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nałożenia na właścicieli i zarządców domów wielomieszkaniowych zbyt kosztownych obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/604715/08/V/5016 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości skorzystania przez samotne bezdzietne osoby z pomocy finansowej państwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/638298/10/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/617969/09/V/5009.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności stworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających gminom wywiązywanie się z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587706/08/IV/4014 RZ
Data sprawy:
2010-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562607/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2010-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku regulacji prawnych chroniących klientów firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631547/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie unormowania instytucji przedawnienia roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/616028/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązku sporządzenia przez sąd uzasadnienia orzeczenia po rozpoznaniu skargi na czynności komornika.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/635404/09/IV/4003.8 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości uzyskania rekompensaty przez osoby poszkodowane na skutek budowy na ich terenach hitlerowskich obozów zagłady.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/636306/09/IV/401 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta W., dotyczącej zasad przyznawania odwołanemu komornikowi opłat egzekucyjnych ustalonych przed jego odwołaniem (sygn. akt SK 44/09).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/639565/10/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie znaczenia procesowego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie w krajowym postępowaniu cywilnym prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/638298/10/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie podpisania nowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/636611/09/IV/4006.5 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie odmów wydania decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na nieposiadanie przez wnioskodawcę numeru PESEL.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/492273/04/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/563719/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-18
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczonej kognicji sądów administracyjnych w sprawach inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ograniczenia prawa do słusznego odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/632426/09/IV/4013 RZ
Data sprawy:
2010-01-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących przepisów określających relacje między postępowaniem przed Komisją Prawa Autorskiego a postępowaniem sądowym i zakres kognicji sądu w tym postępowaniu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/631535/09/IV/409 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie granic kognicji sądu w sprawach o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/606986/09/V/5007.5 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wstrzymania procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/633369/09/IV/4002.6 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/635990/09/IV/4004 RZ
Data sprawy:
2009-12-11
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie NSA dotyczących wpisu od skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/600119/08/V/5008.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-09
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Sądem Okręgowym z powództwa Anny i Sławomira P. przeciwko Gminie Miejskiej w G. o ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/556732/07/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2009-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/599813/08/IV/518.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/627055/09/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczącym wykładni art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym regulującego kwestię obowiązku uiszczenia tzw. opłaty planistycznej przez darczyńcę.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/627972/09/IV/4006.4 RZ
Data sprawy:
2009-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przewlekłości postępowań "dekretowych" dotyczących praw do gruntów odebranych dawnym właścicielom na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/616090/09/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie procedury nabywania uprawnień do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/598489/08/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury wdrażania obszarów Natura 2000.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/618534/09/IV/4011 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zmiany regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji mającej na celu zwiększenia ochrony prawnej dłużnika, z którego wierzytelności prowadzona jest egzekucja.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/616028/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzasadniania orzeczeń zapadających w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA
Sygnatura:
RPO/620546/09/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 8 uchwały Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta P. z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta P.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/612085/09/V/5007.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nakładającego na osoby bliskie pierwotnego nabywcy obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie w sytuacji, gdy osoba bliska dokonuje zbycia nieruchomości lokalowej przed upływem 5 lat od dnia pierwotnego nabycia.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/608055/09/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wymogu ogłaszania w wyciągu z centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządów nieruchomości informacji o adresie zamieszkania oraz wykształceniu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/612995/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie ujawniania w rejestrze prowadzonym przez Ministra Infrastruktury osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.
Adresat:
STAROSTA POWIATU
Sygnatura:
RPO/558273/07/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
wniosek do Starosty Powiatu B. o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wydanie decyzji na rzecz gminy B., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/512676/05/IV/4002.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie unormowania statusu prawnego wspólnot gruntowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562954/07/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/627054/09/V/5004.5 RZ
Data sprawy:
2009-09-17
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Tadeusza L. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/500684/05/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie stanu prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie problematyki wywłaszczeń nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/588091/08/IV/408 RZ
Data sprawy:
2009-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby wzmocnienia pozycji prawnej najemców, dzierżawców i osób biorących w użyczenie nieruchomości pozostające w zasobie publicznym.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/628659/09/V/5017.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących tego, czy pełnomocnik strony może podpisać urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby dalszej nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/624489/09/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o., dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego (sygn. akt SK 30/09).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/615011/09/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązującej regulacji prawnej opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/619524/09/IV/4006.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie pominięcia w projekcie ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji, roszczeń podmiotów pozbawionych na skutek tych procesów ograniczonych praw rzeczowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANRGO
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. i umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie samowolnie zbudowanego obiektu.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582688/08/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w zakresie zasad odpowiedzialności odbiorcy paliw lub energii z tytułu nielegalnego poboru tych mediów.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/615014/09/IV/4006.5 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/614782/09/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2009-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej obywateli, którym doręczono orzeczenie sądowe na niewłaściwy adres.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/621067/09/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/618534/09/IV/4011 RZ
Data sprawy:
2009-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ograniczeń egzekucyjnych, w sytuacji gdy zajętym składnikiem majątkowym jest wierzytelność.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY I WYDZIAŁ IZBA OGÓLNOADMINISTRACYJNA
Sygnatura:
RPO/624202/09/V/5017.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego tego, jakie znaczenie należy nadać wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającemu niezgodność z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydano rozstrzygnięcie, w sytuacji, gdy wyrok ów został ogłoszony po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/618368/09/V/5006.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczącej zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli lokali w budynku spółdzielczym (sygn. akt SK 19/09).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/614647/09/V/5008.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-06
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego kwestii wliczania dodatku pielęgnacyjnego do dochodu przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613927/09/IV/4003.8 RZ
Data sprawy:
2009-07-03
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w celu wyjaśnienia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, a dotyczącego osoby uprawnionej do odszkodowania i złożenia wniosku, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/612259/09/IV/11008.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-19
Opis sprawy:
wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu możliwej egzekucji w sytuacji, gdy zajętym składnikiem majątkowym jest wierzytelność.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/579794/08/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemu lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej, emitujących pole elektromagnetyczne, w obiektach budowlanych, w których przebywają dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/612491/09/IV/4013 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzywania przedsiębiorców przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do zawarcia umów licencyjnych, pod rygorem zawiadomienia organów ścigania w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU
Sygnatura:
RPO/608494/09/V/5004.5 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w P. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w P. wydanego w sprawie z powództwa Wiesława O. przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o zapłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery stałej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/585798/08/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-16
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu zezwalającego na wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie przez wydaniem decyzji potwierdzającej nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (sygn. akt K 20/09).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613928/09/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2009-06-05
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego problematyki przetargów na wynajem (wydzierżawienie) nieruchomości gminnych (art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/568853/07/IV/4003.6 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie możliwości udziału organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/614782/09/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2009-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej obywateli, którym doręczono orzeczenie sądowe na niewłaściwy adres.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/577394/07/V/5013.1 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zgodności z obowiązującymi przepisami wprowadzenia przez RWE Polska S.A. podwyżek stawek opłat za energię elektryczną dla indywidualnych odbiorców w gospodarstwach domowych w związku ze sporem prawnym między Prezesem URE a RWE Polska S.A.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/482827/04/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań i kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia badań architektonicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/565318/07/IV/4006.3 RZ
Data sprawy:
2009-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji postanowień ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/616904/09/V/5011 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących podstawy prawnej rozstrzygania przez organ administracji publicznej o żądaniu strony stwierdzenia nieważności decyzji, na którą skarga została już uprzednio prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/616090/09/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zarzutów dotyczących egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/546896/06/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2009-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/605574/08/IV/4014 RZ
Data sprawy:
2009-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie właściwego dostępu stron i uczestników do akt toczących się postępowań sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/613934/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2009-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie rozważenia możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/476554/04/IV/4003 RZ
Data sprawy:
2009-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania ?Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków."
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/500684/05/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji prawnej dotyczącej wywłaszczania nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/428351/03/V/507.3 RZ
Data sprawy:
2009-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia do określenia w przepisach wykonawczych zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych, zawartego w ustawie o Służbie Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/606939/09/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2009-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wprowadzania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/556732/07/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2009-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku przepisów prawnych określających minimalne odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi, a zbiornikami do magazynowania paliw płynnych na użytek własny posiadanymi przez przedsiębiorców i osoby fizyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/601030/08/V/5012 RZ
Data sprawy:
2009-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad ponoszenia kosztów postępowania sądowego w przypadku wystąpienia z powództwem o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2009-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/601398/08/IV/4003.6 RZ
Data sprawy:
2009-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ustawowej regulacji statusu prawnego jezior w przepisach Prawa wodnego z 2001 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/598253/08/IV/400 RZ
Data sprawy:
2009-04-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne powstałe przed dniem 1 września 2004 r.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/611897/09/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2009-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemu dalszego funkcjonowania zebrań przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609825/09/V/5017.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Kazimiery i Andrzeja C., dotyczącej ograniczenia prawa do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi (sygn. akt SK 8/09).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572080/07/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uchybień regulacji uprawnienia do lokalu zamiennego w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607510/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B., dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika (sygn. akt SK 5/09).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/513894/05/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niektórych uregulowań ustawy - Prawo wodne w zakresie uprawnień spółek wodnych oraz związków wałowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/611859/09/V/5008.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie dopuszczalności skierowania stron do mediacji w drodze postanowienia sądu w postępowaniu uproszczonym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/606986/09/V/5007.5 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wstrzymania procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz projektowanej zmiany zasad sprzedaży lokali mieszkalnych określonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/466009/04/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieuzasadnionego zróżnicowania użytkowników wieczystych w zakresie obowiązku uiszczania opłat rocznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602511/08/IV/1103.6 RZ
Data sprawy:
2009-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych przez sądy powszechne w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/609151/09/V/5004.5 RZ
Data sprawy:
2009-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uprawnień emerytów i rencistów Policji, ABW, AW, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu oraz do równoważnika za brak lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/605574/08/IV/4014 RZ
Data sprawy:
2009-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie właściwego dostępu stron i uczestników do akt toczących się postępowań sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546030/06/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2009-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/604715/08/V/516 RZ
Data sprawy:
2009-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości skorzystania przez samotne bezdzietne osoby z pomocy finansowej państwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/428774/03/V/512 RZ
Data sprawy:
2009-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych w przeszłości na podstawie przepisów Prawa lokalowego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/604125/08/V/503 RZ
Data sprawy:
2009-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje prawo do bezpłatnego mieszkania albo do równoważnika pieniężnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/592848/08/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie problemu braku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do niektórych inwestycji realizowanych na terenach miejskich.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/482827/04/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań i kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia badań architektonicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/585296/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582688/08/V/513 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zasad odpowiedzialności odbiorcy paliw lub energii z tytułu nielegalnego poboru tych mediów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562954/07/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/574023/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organu właściwego do rozpoznania zażaleń na rozstrzygnięcia starosty wydawane w przedmiocie samodzielności lokali.
Adresat:
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
Sygnatura:
RPO/606986/09/V/5007.5 RZ
Data sprawy:
2009-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie wstrzymania w 2008 roku procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/506107/05/IV/403.10 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nieprawidłowej regulacji dotyczącej opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/492273/04/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/577394/07/V/5013.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zgodności z obowiązującymi przepisami wprowadzenia przez RWE Polska S.A. podwyżek stawek opłat za energię elektryczną dla indywidualnych odbiorców w gospodarstwach domowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/604363/08/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/509359/05/IV/1103.5 RZ
Data sprawy:
2009-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zbliżenia gwarancji procesowych w postępowaniu dotyczącym ubezwłasnowolnienia do gwarancji występujących w postępowaniu w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
Sygnatura:
RPO/476554/04/IV/4003 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Geodety Kraju w sprawie stosowania ?Instrukcji G - 5 - Ewidencja gruntów i budynków."
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/603603/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prawnego uregulowania kwestii gospodarowania oddanymi w dyspozycję organów Policji lokalami mieszkalnymi na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych policjantów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587706/08/IV/400 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad nowelizacją rozporządzenia
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/512676/05/IV/4002.4 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prac legislacyjnych nad całościowym uregulowaniem problematyki wspólnot gruntowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/568465/07/IV/400 RZ
Data sprawy:
2008-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, określonego w art. 555 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/595418/08/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie kwalifikacji wymaganych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2008-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowań reprywatyzacyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/594828/08/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na bezczynność Wojewody.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/548427/07/IV/1108.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych pobieranych od dłużnika.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/565317/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie stanu realizacji prac nad poprawą bezpieczeństwa zapory we Włocławku.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/602346/08/IV/413 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie naruszenia praw autorskich Jerzego Hoffmana przez sąd ukraiński.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589367/08/V/5009.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wierzycieli, którzy nie są w stanie wejść w posiadanie nieruchomości, ani doprowadzić do eksmisji byłych właścicieli, mimo posiadania tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/503 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wykonania ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/582536/08/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/591503/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie trudności związanych ze stosowaniem przepisu art. 68 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/565264/07/V/5009.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania Maciejowi S. dodatku mieszkaniowego, z powodu niezamieszkiwania w lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/532014/06/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie formy prawnej uregulowania kwestii minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/589499/08/V/516.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie przenoszenia przez najemców lokali praw wynikających z łączących ich z towarzystwem budownictwa społecznego umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/531925/06/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie obowiązku uiszczania opłaty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości w formie darowizny osobom bliskim.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/349299/00/V/506 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku uregulowań prawnych w zakresie zasad eksploatacji schronów znajdujących się w budynkach mieszkalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/601030/08/V/511 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad ponoszenia kosztów postępowania sądowego w przypadku wystąpienia z powództwem o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/601906/08/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2008-11-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia dotyczącego własności czasowej (sygn. akt I OPS 5/08).
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/598489/08/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury tworzenia obszarów Natura 2000.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/556732/07/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku przepisów prawnych określających minimalne odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi, a zbiornikami do magazynowania paliw płynnych na użytek własny posiadanymi przez przedsiębiorców i osoby fizyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/565571/07/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie obowiązków inwestorów budowlanych, wynikających z ochrony prawnej budynków.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/596390/08/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury uregulowania opieki nad dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/593402/08/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mechanizmu wstąpienia spadkobiercy w miejsce zmarłego wnioskodawcy do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośredniej do gruntów rolnych.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/571405/07/IV/400 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie praktyki przesłaniania frontów budynków mieszkalnych reklamami wielkopowierzchniowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/595497/08/V/512 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/560918/07/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany obowiązujących przepisów dotyczących ponoszenia przez właściciela nieruchomości kosztów ekspertyzy budowlanej w sytuacji, gdy ekspertyza potwierdza prawidłowy stan obiektu budowlanego, zaś zawiadomienie o niewłaściwym stanie obiektu zostało wniesione przez osoby trzecie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawach reprywatyzacyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599525/08/IV/414 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni w sprawie odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych (sygn. akt SK 49/08).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589886/08/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2008-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwarancji proceduralnych dla stron postępowania i osób trzecich, których prawa mogą zostać naruszone podczas egzekucji sądowej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/600494/08/V/5003 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/569379/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie renty planistycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/482827/04/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań i kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby uprawnione do prowadzenia badań architektonicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599260/08/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Teresy i Henryka P. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt SK 47/08).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/571203/07/IV/409 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowej regulacji dotyczącej wpisywania nazwisk osób do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/574487/07/IV/409 RZ
Data sprawy:
2008-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dawnych ksiąg wieczystych, sporządzonych w językach obcych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/542153/06/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki w sprawie stanu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/462591/04/IV/409 RZ
Data sprawy:
2008-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieterminowego załatwiania spraw w sądach wieczystoksięgowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/502.4 RZ
Data sprawy:
2008-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obowiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/428774/03/V/512 RZ
Data sprawy:
2008-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie sytuacji prawnej zrzeszeń właścicieli domów utworzonych w przeszłości na podstawie przepisów Prawa lokalowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/563533/07/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku środków prawnych, za pomocą których strona mogłaby doprowadzić do rozstrzygnięcia jej indywidualnej sprawy w postępowaniu administracyjnym w sytuacji, gdy w razie prawomocnego uchylenia przez sąd administracyjny decyzji organów obu instancji, organ administracji publicznej drugiej instancji, któremu sąd zwrócił akta, zwleka z ich przekazaniem organowi pierwszej instancji właściwemu do rozpatrzenia sprawy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/577529/07/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-09-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni art. 169 § 1 k.p.c. w zakresie sposobu określania terminu do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/597288/08/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wacława Zygmunta R. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt SK 44/08).
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/593139/08/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolników.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W W-WIE WSA W W-WIE WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W RADOMIU
Sygnatura:
RPO/598371/08/IV/4004.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM, wszczętego na wniosek Polkomtel S.A.
Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/502338/05/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2008-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie terminu przedawnienia przewinień dyscyplinarnych popełnianych przez sędziów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562954/07/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej wielomieszkaniowy budynek mieszkalny.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/428351/03/V/507.3 RZ
Data sprawy:
2008-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia do określenia w przepisach wykonawczych zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych, zawartego w ustawie o Służbie Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/588091/08/IV/408 RZ
Data sprawy:
2008-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowań ustawy o gospodarce nieruchomościami, określających zakres uprawnień jednostek organizacyjnych władających nieruchomością w formie trwałego zarządu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/593668/08/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2008-09-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa K., dotyczącej odrzucenia apelacji z powodu nieprawidłowego jej opłacenia (sygn. akt SK 36/08).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/534718/06/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierówności poziomu ochrony prawnej wynagrodzeń za pracę i świadczeń emerytalno-rentowych w zakresie regulacji egzekucji świadczeń pieniężnych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/585798/08/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/575042/07/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2008-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie przyznawania odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582688/08/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zasad odpowiedzialności odbiorcy paliw lub energii za nielegalny pobór paliw lub energii.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/591754/08/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-08-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H. dotyczącej niedopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu wyrządzającego szkodę, które stało się prawomocne przed dniem 1 września 2004 r. (sygn. akt SK 34/08).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562607/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku regulacji prawnych zapewniających ochronę interesów klientów firm deweloperskich.
Adresat:
WSA W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymujące w mocy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy własne postanowienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24 marca 2006 r. stanowiącego, że przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa kolei liniowej Kuźnica - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/577260/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2008-08-01
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z grudnia 2007 r., oddalającego apelację powodów Marka M. i Piotra R. od wyroku Sądu Okręgowego w W. z października 2006 r., wydanego w sprawie z powództwa Marka M. i Piotra R. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/555284/07/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości (sygn.akt K 23/08).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/551069/07/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zapewnienia zastępczych punktów poboru wody.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/509359/05/IV/1103.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zwolnienia od kosztów sądowych osób, których dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572080/07/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie przyznawania lokalu zamiennego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589360/08/IV/4002.6 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty W.-K., dotyczącej prawa odkupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (sygn. akt SK 27/08).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/500684/05/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2008-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie regulacji prawnej dotyczącej wywłaszczania nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2008-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby uregulowania zasad przeprowadzania badań DNA w cywilnych postępowaniach sądowych.
Adresat:
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Sygnatura:
RPO/586451/08/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej rolników - producentów mięsa wieprzowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587706/08/IV/400 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń pism sądowych w postępowaniu cywilnym na adres skrytki pocztowej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/560918/07/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany obowiązujących przepisów dotyczących ponoszenia przez właściciela nieruchomości kosztów ekspertyzy budowlanej w sytuacji, gdy ekspertyza potwierdza prawidłowy stan obiektu budowlanego, zaś zawiadomienie o niewłaściwym stanie obiektu zostało wniesione przez osoby trzecie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/555871/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/563533/07/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa NSA w sprawie uregulowań prawnych obowiązujących w zakresie zwrotu akt po prawomocnym uchyleniu (stwierdzeniu nieważności) przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji organu II instancji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/574854/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielania pomocy młodym rolnikom ze środków Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/568853/07/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2008-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie udziału na prawach strony organizacji społecznych w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/502.4 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zniesienia ustawowego obowiązku osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/586777/08/V/502.4 RZ
Data sprawy:
2008-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie terminu, w jakim najwcześniej możliwe jest ustanowienie przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu na rzecz członka.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/586736/08/IV/4004 RZ
Data sprawy:
2008-05-29
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27.11.2007 r. uchylającego zaskarżoną decyzję Ministra Budownictwa z dnia 29.05.2007 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 13.03.2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odszkodowawczego.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/575358/07/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2008-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie braku środków odwoławczych, które powinny służyć osobom dochodzącym uprawnień przewidzianych ustawą z dnia 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/548427/07/IV/1108.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-23
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowanych stawek opłaty stosunkowej dla komornika przy egzekucji świadczeń pieniężnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/574342/07/IV/408 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieodpłatnego przekazywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów pod zalesienie dla bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/406771/02/V/503 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stworzenia możliwości prawnych przyznawania przez sądy uprawnienia do lokalu socjalnego osobom zamieszkującym w lokalach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w przypadku gdy z powództwem o opróżnienie lokalu wystąpił żołnierz zawodowy.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/568845/07/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie informacji o stanie majątkowym, jakie zobowiązana jest przedstawić osoba ubiegająca się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.