Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)

Ilość odnalezionych wyników: 3143

Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.659.2022
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.564.82.2021
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podstaw prawnych działania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz zapewnienia dziennikarzom ochrony ich praw.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania rozpraw oraz przesłuchań.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7060.260.2022
Data sprawy:
2022-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie waloryzacji świadczeń rolniczych KRUS.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.13.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności podjęcia działań zapewniających dostęp obywatelom do sądów w okresie epidemii oraz po jego zniesieniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.125.2018
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pieczy naprzemiennej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.15.2022
Data sprawy:
2022-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności określenia wysokości wynagrodzeń dla pełnomocników z urzędu w sposób nie odbiegający dla stawek przeznaczonych dla pełnomocników z wyboru.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.520.14.2021
Data sprawy:
2022-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie regulacji związanych z funkcjonowaniem centralnego rejestru umów.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.108.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności wsparcia gospodarstw domowych, dotkniętych drastycznymi podwyżkami cen energii cieplnej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.511.5.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie sytuacji podatkowej osób samotnie wychowujących dzieci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.1.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za sprawowanie opieki bądź kurateli.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.15.2021
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości odbudowy rękojmi z uwagi na przeszłe czyny osoby, której ta przesłanka dotyczy.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
III.7065.87.2022
Data sprawy:
2022-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie zasad wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.32.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie wyłączenia jawności postępowania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2022-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitoringu deportacji.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.600.2.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie korzystania przez Radę Ministrów z kompetencji wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.574.1.2022
Data sprawy:
2022-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności zmiany obowiązującej ustawy o Policji, w zakresie w jakim dopuszcza krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.51.2022
Data sprawy:
2022-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.223.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zagrożenia realizacji świadczeń przewidzianych ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwagi na długotrwałe oczekiwanie na nadanie numeru PESEL.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
III.7065.58.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku określonej formy odmowy przyznania świadczenia i niedozwolonego przekazania uprawnień gminom w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.15.2015
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.531.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zainicjowania zmian legislacyjnych dotyczących terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.1.2019
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia wiekowego jako jednego z warunków ubiegania się o funkcję ławnika.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
II.565.3.2021
Data sprawy:
2022-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących systemu tzw. "punktów karnych" przyznawanych kierującym pojazdami za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.42.2022
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymującego się zakazu eksmisji w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.18.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia edukacji obywatelskiej w związku z wprowadzeniem przedmiotu Historia i Teraźniejszość.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.133.2021
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony przywracanych do służby policjantów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.632.2019
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych, które nie mają podstaw prawnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
WZF.7040.9.2018
Data sprawy:
2022-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz o pozwolenie na broń palną przez osoby z jednoocznością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7211.28.2022
Data sprawy:
2022-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zwolnienia gmin z obowiązku zapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.603.2.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku procedury naboru do Prokuratorii Generalnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.12.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby prawnego uregulowania obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kierunków medycznych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.715.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczenia dostępu weteranom i weteranom poszkodowanym do obiektów sportowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmian w zakresie definiowania przestępstwa zgwałcenia.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2022-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1078.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów w celu ujednolicenia katalogu środków wychowawczych oraz podstaw odmowy wszczęcia i umorzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za wykroczenie.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.573.1.2022
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby uregulowania zasad przyjmowania do prywatnych domów opieki osób niezdolnych do wyrażenia swej woli.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.735.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do uchylenia przepisu ustawy covidowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom zatrzymanym dostępu do obrońcy, od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pilnej potrzeby uchwalenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.5.2022
Data sprawy:
2022-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie pogorszenia się sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci w związku z regulacjami wprowadzonymi przez Polski Ład.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów Realizacyjnych urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.41.2020
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu regulaminu urzędowania sądów powszechnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.306.2021
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalności wykorzystywania w toku kontroli operacyjnej oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.297.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności doprecyzowania zasad udzielania indywidualnego wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2021-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania w obrocie kilku postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.859.2021
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie niekorzystnych zmian zasad przeliczania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych ustalanych na tzw. starych zasadach w związku z kontynuowaniem zatrudnienia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7050.1.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie skuteczności kontroli obostrzeń epidemicznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.140.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.5001.11.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych związanych z wykonaniem wyroku TK dotyczącego aborcji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.54.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek podczas rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany obowiązujących przepisów w zakresie postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7211.172.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie konieczności uregulowania problemu tzw. mieszkań zakładowych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.519.11.2021
Data sprawy:
2021-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 kandydatów do służby wojskowej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2021-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Pieniężnej w sprawie braku uregulowania w ostatnich zmianach ustawowych problemu tzw. emerytur czerwcowych oraz pochodnych im rent rodzinnych.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.51.2021
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ograniczenia możliwości dostępu do wydarzeń sportowych dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.65.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia możliwości odbywania zajęć klinicznych i praktyk w szpitalach i innych jednostkach zewnętrznych względem medycznych uczelni wyższych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby zmian dotyczących prawa wyborczego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby zmian dotyczących prawa wyborczego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prawa do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.21.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozbieżności między rozporządzeniem Prezydenta RP a rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.21.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia praw osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.14.2017
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie problemu doręczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.534.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ograniczonego dostępu RPO do akt stanowiących tajemnicę skarbową.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.85.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie luki prawnej dotyczącej utraty prawa do odprawy w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.47.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w zakresie systemu doręczeń pism procesowych zawodowym pełnomocnikom wprowadzonych ustawą o zwalczaniu COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IX.517.44.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji prawa do obrony w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.415.2021
Data sprawy:
2021-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.56.2021
Data sprawy:
2021-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie potrzeby wypracowania standardów na rzecz bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni wyższych w czasie pandemii.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.56.2021
Data sprawy:
2021-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie potrzeby wypracowania standardów na rzecz bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni wyższych w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
VII.610.10.2021
Data sprawy:
2021-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie potrzeby wprowadzenia elektronicznej formy wypełniania i publikacji sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2021-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.302.2021
Data sprawy:
2021-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie luki prawnej, która powstała w związku z przepisem art. 81 ust. 1 i 2 Tarczy 4.0.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.629.2020
Data sprawy:
2021-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści przepisu ustawy o referendum lokalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2021-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmian w zakresie definiowania przestępstwa zgwałcenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.55.2021
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania udziału ławników w orzekaniu.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
KMP.071.4.2021
Data sprawy:
2021-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie przestrzegania praw człowieka przez Policję.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.709.2021
Data sprawy:
2021-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązku kwarantanny granicznej.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.73.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zapowiedzi nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
VII.612.16.2021
Data sprawy:
2021-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przedawnienia przewinień dyscyplinarnych na podstawie Prawa łowieckiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2021-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności systemowego uregulowania problemu stwierdzania zgonu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.613.112.2020
Data sprawy:
2021-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymującego się zakazu zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2021
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.1.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji umożliwiającej odwołanie od rozmowy dyscyplinującej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji nieletnich matek w placówkach resocjalizacyjnych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.27.2021
Data sprawy:
2021-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie braku możliwości pomniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez kompostowanie odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.280.2019
Data sprawy:
2021-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.50.2021
Data sprawy:
2021-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przerywania postępowań kwalifikacyjnych do służby w Żandarmerii Wojskowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.40.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku możliwości weryfikacji stopni oficerskich byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, pełniących terytorialną służbę wojskową.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.12.2021
Data sprawy:
2021-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trybu postępowania sądowego w sprawach o alimenty.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbierania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów legitymowanych do wniesienia kasacji w sprawie dyscyplinarnej komornika sądowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.206.2021
Data sprawy:
2021-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany brzmienia art. 230 § 1 Kodeksu karnego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.58.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.790.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie możliwości ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w oparciu o dowolnie wybrane 20 lat z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.133.2020
Data sprawy:
2021-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie poszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia postojowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowego ukształtowania zasady ne peius w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w czasie pandemii.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie działań na rzecz ochrony przed przemocą domową.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.126.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących katalog osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego w związku z pandemią.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2021-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby poprawy standardów ochrony przed przemocą seksualną.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
BPW.7040.2.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nieobjęcia prawem do świadczenia postojowego twórców i artystów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.13.2017
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie oświadczeń pro futuro i pełnomocnika medycznego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7034.10.2020
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie odmowy udostępnienia nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.816.20.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji Ślązaków i Wilamowian.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.4.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów doprecyzowujących sposób badania przez organy rentowe warunków uzyskania świadczeń dla ach przedsiębiorców w ramach specustawy o COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.113.2020
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie mobbingu w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.24.2020
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uprawnień Żandarmerii Wojskowej do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty wobec sprawców przemocy w rodzinie wojskowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby nowelizacji prawa wykroczeń.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów z realizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.9.2020
Data sprawy:
2021-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zawierające rekomendacje Rzecznika w zakresie ochrony przed dyskryminacją w Polsce.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.121.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby zmiany przepisów uprawniających pracodawców do wypowiadania umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.3.2014
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwoływania komorników sądowych z zajmowanego stanowiska po osiągnięciu przez nich 65. roku życia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.351.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu stosowania tzw. zażaleń poziomych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.1789.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku sądowej kontroli środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.512.162.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie problemu braku ochrony przed bezdomnością dla dłużnika i jego domowników, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.514.3.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.12.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu identyfikacji nieumundurowanych funkcjonariuszy policji.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.105.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niejasnych przepisów Kodeksu pracy w zakresie traktowania okresu korzystania przez pracownika z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy jako okresu obniżającego wymiar urlopu wychowawczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.492.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia bez podstawy prawnej obowiązku poddania się kwarantannie dla wracających do kraju.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2020-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.19.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresów wliczanych do okresu służby policjanta, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.43.2019
Data sprawy:
2020-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania stypendiów na studiach wyższych.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7006.176.2020
Data sprawy:
2020-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia organizacji społecznych z udziału na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zgód wodnoprawnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.46.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzenia z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie dramatycznej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2020
Data sprawy:
2020-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji epidemiologicznej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.565.273.2020
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków odbywania kwarantanny w związku ze stwierdzeniem narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.516.3.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie decyzji ramowej o przekazywaniu skazanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.2.2017
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2020-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.565.1.2020
Data sprawy:
2020-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie obowiązku zgłoszenia zmiany danych wojskowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby przeprowadzenia prac legislacyjnych w celu uregulowania sytuacji obywateli zrzeszonych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Wicepremier
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wicepremiera w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.155.2020
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby ustanowienia samorządu ratowników medycznych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPW.7044.1.2019
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawienia żołnierzy zawodowych prawa do rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany czas wolny, przysługujący z tytułu służby ponad obowiązujący wymiar.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.225.2020
Data sprawy:
2020-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku zakazu tzw. praktyk konwersyjnych.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
V.511.509.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie braku regulacji dotyczących skargi kasacyjnej od uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.39.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania różnych grup ratowników medycznych w zakresie dodatków do wynagrodzenia.
Adresat:
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Środowiska Senatu RP
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2020-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności uregulowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie problemu ponoszenia przez osoby niebędące stroną kosztów postępowania sądowego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praktyki stosowania oraz przedłużania przez sądy najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8. roku życia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.474.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu biegu przedawnienia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.510.791.2019
Data sprawy:
2020-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.632.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osób pozbawionych wolności zaleceń penitencjarno-ochronnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tzw. luki płacowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.2.2017
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczania czasu służby w Służbie Więziennej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.897.2017
Data sprawy:
2020-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.500.2019
Data sprawy:
2020-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.600.2.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie umożliwienia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne przedstawienie zarzutów oraz niesłuszne oskarżenie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1241.2019
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie umożliwienia sprawcy wykroczenia skorzystania z prawa do milczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2656.2019
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zapewnienia właściwej realizacji prawa do obrony osobom pozbawionym wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1307.2015
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności pełnej implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczących przeprowadzania kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.646.2020
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do obrony nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7211.424.2014
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku uregulowania zasad eksploatacji i kosztów utrzymania schronów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2020-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu polegającego na jednoczesnym funkcjonowaniu w obrocie kilku prawomocnych postanowień spadkowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia monitorowania procedur deportacyjnych przedstawicielom RPO.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia możliwości fakultatywnego zawieszenia w czynnościach służbowych strażnika miejskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.4.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustaw regulujących działania służb mundurowych w zakresie kontroli osobistej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej przy zawieraniu umowy o pracę.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.43.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby rozwiązania problemu tzw. nielegalnych bezdomnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.665.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zagwarantowania skazanym i tymczasowo aresztowanym prawa do odbywania spotkań za pomocą komunikatora lub innej technologii video.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.21.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie epidemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do legalnej aborcji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.74.2020
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania jawności rozpraw i publicznego ogłaszania wyroków.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.22.2019
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności zniesienia ograniczenia co do wyboru szkoły przez osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7060.36.2019
Data sprawy:
2020-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie nierównego traktowania w sposobie naliczania odprawy dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.262.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przez ZUS wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.275.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.12.2020
Data sprawy:
2020-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji dzieci czekających na adopcję.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7000.3.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.44.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umożliwienia premierowi odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.324.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia kwarantanną pracowników transgranicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.11.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2019
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy ofiarowej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.244.2020
Data sprawy:
2020-05-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie właściwego uregulowania odpowiedzialności za tzw. "oszustwo kredytowe".
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.188.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kar administracyjnych za naruszenie ograniczeń epidemicznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.3.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7217.2.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji działań wspierających i aktywizujących osoby w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.106.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy doręczania przez Pocztę Polską przesyłek pocztowych osobom przebywającym na kwarantannie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.18.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych dla osób pobierających świadczenie postojowe.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7050.22.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa pracowników.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pracowników przygranicznych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.94.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prac nad projektem ustawy o tarczy antykryzysowej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.7224.45.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowań dotyczących obrotu pocztowego.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7006.34.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracowników przygranicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zmian w prawie spółdzielczym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.56.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niemożności uzyskania informacji o stanie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.22.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2020-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.8.2020
Data sprawy:
2020-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty sądowej należnej od wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.6060.19.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ograniczenia prawa do informacji publicznej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7042.27.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków funkcyjnych przysługujących referendarzom sądowym
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.7.2019
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawne pozbawienie wolności.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPK.801.1.2019
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie uprawnień macierzyńskich w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.130.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do obrony dla osób niepoczytalnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.613.1.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie nadużywania trybu nakazowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia dotyczących wolności zgromadzeń.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.24.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pakietu osłonowego dla firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitorowania operacji deportacyjnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.72.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.612.10.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie sposobu podejmowania uchwał przez organy kolegialne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.26.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.25.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności działań wojewodów podejmowanych wobec placówek prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7005.12.2018
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie wadliwego tekstu jednolitego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
KMP.570.3.2018
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2018
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.16.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.52.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tzw. "zażaleń poziomych".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.103.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpływu funkcjonowania skargi nadzwyczajnej na instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2020-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.612.4.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie wątpliwości związanej z nabywaniem członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.64.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowego rozporządzenia o doręczeniach sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.18.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności doprecyzowania regulacji związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1321.2018
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności nowelizacji ustawy lustracyjnej.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.511.342.2019
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie potrzeby doprecyzowania treści art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.4.2017
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów z realizacją procedury adopcji zagranicznych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7000.11.2017
Data sprawy:
2020-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności znowelizowania art. 8o ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.66.2019
Data sprawy:
2020-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.813.14.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauczania języka niemieckiego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie problemów związanych z praktyką stosowania oraz przedłużania przez sądy tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.72.2020
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącego braku przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
BPK.7033.4.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnień związanych z pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.15.2014
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie kompensaty państwowej przyznawanej ofiarom przestępstw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nowelizacji ustawy medialnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.451.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z terminowym wykonaniem orzeczonej kary grzywny.
Adresat:
Sejmowa komisja
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do przewodniczących sejmowych i senackich komisji w sprawie luki prawnej dotyczącej funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Senacka komisja
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do przewodniczących sejmowych i senackich komisji w sprawie luki prawnej dotyczącej funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1017.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku wystarczającej precyzyjności regulacji karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ukształtowania granic zaskarżenia.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.501.46.2018
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.4.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie znowelizowanego przepisu dotyczącego wniesienia przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.9.2018
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.50.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji procedury cywilnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.279.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostępności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.510.1332.2019
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakresu penalizacji za czyny zabronione przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2019-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności podjęcia działań legislacyjnych dotyczących wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7217.89.2019
Data sprawy:
2019-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7023.11.2019
Data sprawy:
2019-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozszerzenia możliwości przysposobienia na osoby pełnoletnie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2017
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2019
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zagwarantowania żołnierzom i funkcjonariuszom prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci rodzeństwa.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.272.2016
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umorzenia należności wynikających z zaciągniętego kredytu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.5151.2.2016
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji dotyczącej możliwości dostępu do akt sprawy dyscyplinarnej przez pokrzywdzonego osadzonego w jednostce penitencjarnej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2019-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku przepisów definiujących pojęcie "budowli" dla celów podatkowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zagwarantowania osobie zatrzymanej prawa do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.565.76.2019
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności zapewnienia realnego dostępu osób z niepełnosprawnościami do transportu kolejowego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
V.565.76.2019
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie konieczności zapewnienia realnego dostępu osób z niepełnosprawnościami do transportu kolejowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.451.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z wykonaniem orzeczonej kary grzywny.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2019-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nierównego traktowania studentów i doktorantów w dostępie do ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.26.2019
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie właściwej realizacji obowiązków informacyjnych sądu, określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.9.2019
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o komornikach sądowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.22.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ograniczenia możliwości swobodnego wyboru szkoły ponadpodstawowej przez osoby objęte kształceniem specjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.437.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt zatrzymanego, któremu nie postawiono następnie zarzutów, w kontekście możliwości złożenia zażalenia na zatrzymanie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności opracowania skutecznego systemu przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.550.1.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umieszczania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych nieletnich.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.59.2018
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad doręczania przez policjantów wydruków zaświadczeń lekarskich.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7040.10.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wydawania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej świadectw służby.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.410.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowień incydentalnych dotyczących wniosku strony o wyłączenie sędziego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.7014.23.2018
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pilnej potrzeby uregulowania zasad wykonywania zawodu psychologa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2019-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.11.2018
Data sprawy:
2019-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konieczności doprecyzowania regulacji dotyczącej ochrony tymczasowej zabytków.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.42.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.505.1.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany pragmatyki dyscyplinarnej żołnierzy.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2019-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby uregulowania sytuacji prawnej rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się ustalić.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.815.12.2019
Data sprawy:
2019-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dostępności polskich produkcji filmowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
VII.501.46.2018
Data sprawy:
2019-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
XI.801.2.2019
Data sprawy:
2019-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie braku równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.632.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osób pozbawionych wolności zaleceń penitencjarno-ochronnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.267.2019
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności z nabywaniem prawa do emerytury przez górników z kopalń węgla brunatnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.13.2019
Data sprawy:
2019-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uzupełnienia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o podstawę prawną do ustanowienia z urzędu i bez wniosku pełnomocnika dla osoby z niepełnosprawością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.538.2018
Data sprawy:
2019-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problematyki regulowanej ustawą o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.54.2019
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw jednostki w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.61.2018
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad postępowania przez prokuraturę z wnioskami o wniesienie skargi nadzwyczajnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.9.2019
Data sprawy:
2019-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji dorosłych osób ze spektrum autyzmu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.21.2019
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.961.2018
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7213.4.2018
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji umożliwiających odwrócenie skutków reprywatyzacji wobec byłych lokatorów objętych wyrokami eksmisyjnymi, po wydaniu przez Komisję Weryfikacyjną stosownej decyzji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2019-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją ustawy o emeryturach i rentach.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.118.2017
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie opieki przedszkolnej nad dziećmi z chorobami przewlekłymi.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.118.2017
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie opieki przedszkolnej nad dziećmi z chorobami przewlekłymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2019-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7203.78.2017
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu immisji odorowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2019
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy ofiarowej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
WZF.7043.25.2015
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad udzielania pracownicom przerw na karmienie piersią.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.55.2015
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności ustawowej regulacji statusu podmiotów, które podejmują decyzje o finansowaniu leczenia chorób ultarzadkich.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nierównego traktowania studentów i doktorantów w dostępie do ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2019-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowości w przyznawaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.5.2018
Data sprawy:
2019-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące niewydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia w sprawie standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.820.2018
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.519.3.2018
Data sprawy:
2019-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu nadzoru nad kuratelą sądową.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7040.13.2019
Data sprawy:
2019-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.20.2018
Data sprawy:
2019-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowego wzoru dokumentów paszportowych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.510.1321.2018
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw osób lustrowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1184.2018
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności przesłuchania w postępowaniu karnym tłumacza na okoliczność informacji powziętych w związku z tłumaczeniem.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.511.12.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany zasad ruchu drogowego obowiązujących na przejściu dla pieszych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.80.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy kar porządkowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2019-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2019-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7003.274.2016
Data sprawy:
2019-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2019-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności uregulowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.612.27.2018
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.16.2014
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.9.2019
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji dorosłych osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.2.2014
Data sprawy:
2019-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2019-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2019-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.222.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.941.2016
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ekshumacji zwłok dokonywanej na zarządzenie prokuratora.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.20.2017
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących wstępu do budynku Sejmu.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.40.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad ustalania listy czasopism naukowych przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
BPK.519.75.2018
Data sprawy:
2019-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań poszukiwawczo-ratowniczych z psami ratowniczymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPW.574.3.2014
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów regulujących transportowanie nieletnich do zakładów opieki zdrowotnej na podstawie orzeczeń sądu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.231.2018
Data sprawy:
2018-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu z dostępem do świadczenia wychowawczego dzieci, których rodzice umierają w toku postępowania o ustalenie prawa do świadczenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.573.18.2018
Data sprawy:
2018-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności uregulowania procedury przyjęcia osób nieubezwłasnowolnionych do zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7005.12.2018
Data sprawy:
2018-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie wadliwego tekstu jednolitego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2018-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1143.2018
Data sprawy:
2018-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wstępu do jednostek penitencjarnych osób uprzednio karanych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.21.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dostosowania norm prawa krajowego do standardów międzynarodowych w zakresie dostarczania danych dotyczących przemocy w bliskich związkach.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1143.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby znowelizowania art. 226 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.602.93.2015
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7213.4.2018
Data sprawy:
2018-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji umożliwiających odwrócenie skutków reprywatyzacji wobec byłych lokatorów objętych wyrokami eksmisyjnymi, po wydaniu przez Komisję Weryfikacyjną stosownej decyzji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.574.3.2014
Data sprawy:
2018-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku przepisów regulujących transportowanie nieletnich do zakładów opieki zdrowotnej na podstawie orzeczeń sądu.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.13.2018
Data sprawy:
2018-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pozbawienia biernego prawa wyborczego pracowników naukowych w wyborach do władz uczelni wyższych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.32.2018
Data sprawy:
2018-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko sędziego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wprowadzenia w polskim porządku prawnym definicji tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2018-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów, którym lekarz odmówił udzielenia świadczenia zdrowotnego powołując się na klauzulę sumienia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7108.75.2018
Data sprawy:
2018-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przesyłania członkom spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wezwań do uzupełnienia podwyższonych udziałów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w celu nowelizacji tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7202.13.2018
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7203.68.2018
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających refundację kosztów wymiany systemu ogrzewania.
Adresat:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sygnatura:
IV.7215.91.2018
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie braku regulacji określającej podmiot i jego obowiązki w zakresie kontroli jakości wody pitnej w wewnętrznych instalacjach wodnych w budynkach mieszkalnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.8.2015
Data sprawy:
2018-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.37.2016
Data sprawy:
2018-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjności przepisów umożliwiających Ministrowi Sprawiedliwości wniesienie sprzeciwu wobec kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2018-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.44.2015
Data sprawy:
2018-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie potrzeby prawnego uregulowania materii dotyczącej dopuszczalnych poziomów stężeń szkodliwych substancji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.3741.2016
Data sprawy:
2018-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia internowanym odbywania spotkań z bliskimi w warunkach zwiększonej intymności.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.13.2018
Data sprawy:
2018-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściu granicznym w Terespolu.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.5601.4.2016
Data sprawy:
2018-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie dostępności lekcji etyki i lekcji religii mniejszościowych.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.
Adresat:
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7214.130.2017
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.31.2018
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikacje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.28.2018
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji gwarantującej dożywotnie zatrudnienie na uczelni sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.80.2015
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu rzeczywistego dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.456.2018
Data sprawy:
2018-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w systemie prawnym skutecznego środka służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.570.1.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu prawnokarnego strażników leśnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
II.510.346.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku odpowiednich przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym.
Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania przez sądy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.619.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności implementacji dyrektywy niewinnościowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.37.2016
Data sprawy:
2018-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjności przepisów umożliwiających Ministrowi Sprawiedliwości wniesienie sprzeciwu wobec kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Sygnatura:
V.7100.2.2018
Data sprawy:
2018-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie tzw. Konstytucji Biznesu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.512.21.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie braku wyznaczenia maksymalnego terminu na zajęcie stanowiska przez wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.2.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku ujęcia skargi nadzwyczajnej w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1842.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji widzeń osób pozbawionych wolności z osobami niepełnoletnimi.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i czasu pełnienia służby w Policji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.45.2015
Data sprawy:
2018-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.601.2018
Data sprawy:
2018-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.263.2018
Data sprawy:
2018-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozbieżności w sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, które chcą skorzystać z prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
VII.564.38.2017
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów Prawa lotniczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7000.99.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
V.7220.124.2017
Data sprawy:
2018-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie braku zwolnienia od opłat abonamentowych osób, które pobierają rentę rodzinną zamiast emerytury.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2018-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.511.8.2017
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy lekarzowi lub lekarzowi dentyście prawomocnie uniewinnionemu w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.35.2018
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przesłuchiwania podejrzanego w charakterze świadka.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7210.14.2018
Data sprawy:
2018-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP
Sygnatura:
III.7042.121.2017
Data sprawy:
2018-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
BPK.7215.11.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania sytuacji prawnej uczestnika w trakcie postępowania toczącego się na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2018-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.564.8.2015
Data sprawy:
2018-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.1.2018
Data sprawy:
2018-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia środków prawnych służących ochronie sygnalistów w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania kwestii wykonywania testów genetycznych.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.54.2018
Data sprawy:
2018-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie skutków nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.37.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu związanego z doręczaniem przesyłek pocztowych w postępowaniu upadłościowym (tzw. upadłość konsumencka).
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.20.2017
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących wstępu do budynku Sejmu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7060.130.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności utworzenia odpowiedniego systemu zabezpieczenia emerytalnego twórców i artystów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.812.2018
Data sprawy:
2018-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zagwarantowania osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną prawa do obrony.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.46.2018
Data sprawy:
2018-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie zmian w zakresie możliwości korzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami mających na utrzymaniu dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.612.1.2018
Data sprawy:
2018-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.1.2018
Data sprawy:
2018-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie potrzeby ustawowego uporządkowania sfery spółdzielczości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej za brak zawiadomienia o popełnieniu niektórych przestępstw.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.715.1.2016
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności zmiany unormowań zawartych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.316.2014
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania zasad ogólnych stosowania monitoringu wizyjnego w Polsce.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.13.2017
Data sprawy:
2018-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie instytucji pełnomocnictwa medycznego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2018-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.130.2017
Data sprawy:
2018-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.30.2018
Data sprawy:
2018-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji zawieszenia postępowania karnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.71.2017
Data sprawy:
2018-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zagwarantowania większej ochrony członkom rodziny pensjonariuszy domów pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.2.2018
Data sprawy:
2018-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i skutków wprowadzenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
III.7043.17.2018
Data sprawy:
2018-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykorzystania instytucji wygaśnięcia stosunków pracy wobec pracowników Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2018-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz standardów przeprowadzania badań psychologicznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.5.2018
Data sprawy:
2018-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nasilania się i radykalizowania postaw rasistowskich i ksenofobicznych w Polsce.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
XI.518.5.2018
Data sprawy:
2018-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nasilania się i radykalizowania postaw rasistowskich i ksenofobicznych w Polsce.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.370.2014
Data sprawy:
2018-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które pobierały dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pozycji pokrzywdzonego oraz przysługujących mu uprawnień w ramach postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.1204.2017
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.727.2016
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych, które umożliwią strażnikom miejskim nabycie prawa do emerytury pomostowej.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
II.510.897.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych regulacji zawartych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.7.2016
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw mieszkańców domów pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2016
Data sprawy:
2018-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany przepisów Prawa o ustroju sądów administracyjnych w zakresie zasad dotyczących kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2018-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Służbie Ochrony Państwa dotyczących prowadzenia kontroli osobistej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie konieczności usunięcia z obrotu prawnego niekonstytucyjnych przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia wykonawczego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.712.1.2016
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury przyznawania dofinansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.510.4.2016
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie braku możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania wizy cudzoziemcom.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.3.2017
Data sprawy:
2018-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie ograniczania praw kandydatów na biegłych rewidentów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.801.5.2017
Data sprawy:
2018-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie definicji „młodego naukowca”.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
IV.7005.29.2014
Data sprawy:
2017-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie niedostatecznej ochrony praw właścicieli nieruchomości klasyfikowanych jako działki leśne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2017-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów, jakie powoduje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do rozstrzygania spraw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7064.175.2015
Data sprawy:
2017-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji rodzin z dziećmi, które nie otrzymują świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.501.3.2015
Data sprawy:
2017-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pochówku osoby zmarłej wymienionych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.74.2015
Data sprawy:
2017-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób cierpiących z powodu choroby psychicznej przebywających w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2017-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy prawa wykroczeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.312.2014
Data sprawy:
2017-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2017-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.715.1.2016
Data sprawy:
2017-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym podmiot uprawniony może żądać dwukrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1801.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące niezgodności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania z Kodeksem karnym wykonawczym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.16.2016
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.511.8.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby zapewnienia skutecznej ochrony praw osób prawomocnie uniewinnionych w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy i lekarzy dentystów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2017-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7037.93.2017
Data sprawy:
2017-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie równego dostępu do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2017-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7023.8.2017
Data sprawy:
2017-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących adopcji zagranicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.4.2017
Data sprawy:
2017-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby opracowania standardów likwidacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.507.2017
Data sprawy:
2017-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konstytucyjności publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2017-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.222.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki wierzycieli polegającej na występowaniu o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez zamiaru prowadzenia dalszego sporu sądowego w przypadku wniesienia sprzeciwu przez stronę pozwaną.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.29.2016
Data sprawy:
2017-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnych mechanizmów regulujących maksymalny czas pracy personelu medycznego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2017-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób, które osiągają wiek 75 lat.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.30.2015
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie braku ustawowej definicji dochodu, którą związane byłyby gminy rozpoznające wnioski mieszkaniowe.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.5.2017
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące sytuacji pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.115.2016
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7044.66.2017
Data sprawy:
2017-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad przydzielania spraw sędziom nieobecnym w pracy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2017-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie zjawiska tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.172.2017
Data sprawy:
2017-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu dla osób pobierających świadczenia honorowe.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.91.2017
Data sprawy:
2017-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące potrzeby zdefiniowania w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojęcia „opieka naprzemienna”.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2017-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7064.257.2014
Data sprawy:
2017-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13).
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7004.5.2017
Data sprawy:
2017-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie standardów przesłuchań przed tzw. Komisją Weryfikacyjną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.455.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań za szkody spowodowane pozbawieniem wolności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.127.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.59.2015
Data sprawy:
2017-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu habilitacyjnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1692.2016
Data sprawy:
2017-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osadzonych w wieku senioralnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7013.2.2016
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji prawnych w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.564.36.2017
Data sprawy:
2017-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.9.2016
Data sprawy:
2017-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań mających na celu zniwelowanie zjawiska luki płacowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osadzonych do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.8.2017
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku regulacji prawnych, dotyczących postępowania w przypadku śmierci obligatoryjnego uczestnika posiedzenia komisji, na którym dochodzi do obrony rozprawy doktorskiej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7211.338.2015
Data sprawy:
2017-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji braku tytułu prawnego spółdzielni do gruntu.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.572.4.2016
Data sprawy:
2017-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie identyfikacji ofiar tortur.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.146.2017
Data sprawy:
2017-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wystawiania zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa na wezwanie organu ochrony prawa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2017-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie braku przepisów definiujących pojęcie „budowli” dla celów podatkowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.202.2017
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące prawa do sądu w zakresie możliwości wniesienia środka zaskarżenia w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3238.2016
Data sprawy:
2017-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nierespektowania prawa osadzonych do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.511.509.2014
Data sprawy:
2017-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie odpowiedzialności odbiorcy za nielegalny pobór paliw lub energii.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.11.2016
Data sprawy:
2017-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji prawnych zabezpieczających dobro nienarodzonego dziecka.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
V.7203.38.2015
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.91.2017
Data sprawy:
2017-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania przez rodziców pieczy naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Minister – Członek Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7004.9.2016
Data sprawy:
2017-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie braku przepisów określających zasady reprywatyzowania mienia znacjonalizowanego w okresie PRL.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.4.2017
Data sprawy:
2017-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie adopcji zagranicznych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.501.80.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.40.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów upoważniających kuratorów do wykonywania wywiadów środowiskowych w postępowaniach rodzinnych wykonawczych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.45.2015
Data sprawy:
2017-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2017
Data sprawy:
2017-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępności leku ellaOne.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.17.2016
Data sprawy:
2017-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie problemów związanych z realizacją ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2017-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.411.1.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostępności wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.602.93.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.19.2016
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściach granicznych w Terespolu i w Medyce.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7108.272.2016
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji promes bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali mieszkalnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
BPW.7065.22.2016
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niejednakowego traktowania stypendiów dla osób uczących się w zakresie zaliczania tych świadczeń do dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.59.2017
Data sprawy:
2017-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji przepisu określającego zasady ustalania członków rodziny przy rozstrzyganiu o prawie do świadczenia wychowawczego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.501.5.2017
Data sprawy:
2017-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejm RP
Sygnatura:
V.7202.3.2017
Data sprawy:
2017-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.165.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji prawnej, dotyczącej wzajemnych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą dzieła w przypadku uznania, że wykonywane zatrudnienie odbywało się w okolicznościach wskazujących na stosunek pracy.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ulg na przejazdy w środkach transportu publicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ulg na przejazdy w środkach transportu publicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ulg na przejazdy w środkach transportu publicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.7004.5.2017
Data sprawy:
2017-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.071.3.2017
Data sprawy:
2017-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Adresat:
Senat RP
Sygnatura:
II.517.3.2016
Data sprawy:
2017-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu dotyczących wydania wyroku nakazowego przed rozprawą.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2853.2016
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie kontroli trzeźwości przeprowadzanej względem osób odwiedzających jednostki penitencjarne.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2017-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowanego wsparcia dla bezrobotnych dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.908.2016
Data sprawy:
2017-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zasad udzielania pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów psychiatrycznych po stosowaniu środka zabezpieczającego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2017-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną na etapie postępowania jurysdykcyjnego i wykonawczego oraz traktowania ich w warunkach izolacji.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.8.2017
Data sprawy:
2017-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i prawie spółdzielczym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.11.2017
Data sprawy:
2017-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku dodatku do zasiłku rodzinnego w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę samozatrudnioną.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.571.23.2014
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji konwojowania pacjentów, przebywających w ramach środka zabezpieczającego w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, poza teren tych placówek.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7215.210.2015
Data sprawy:
2017-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów z uzyskaniem ryczałtu na zakup opału, wypłacanego w ramach dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
Sejm Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie przesłanki domicylu określonej w art. 8 ust. 2a tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.612.1.2016
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie regulacji dotyczących nadzoru nad stowarzyszeniami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2017
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.102.2016
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2306.2016
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie obecności funkcjonariuszy Policji podczas widzeń tymczasowo aresztowanych z osobami najbliższymi.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
VII.564.23.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie odpowiedzialności karnej za zniesławienie.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zmian w ustawie o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.219.2016
Data sprawy:
2017-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie podstawy wznowienia postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.76.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji przepisów o postępowaniach na podstawie konwencji haskiej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.62.2014
Data sprawy:
2017-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałości postępowań sądowych, toczących się z wniosku osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Adresat:
Państwowa Komisja Wyborcza
Sygnatura:
VII.602.69.2015
Data sprawy:
2017-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie procedur finansowania kampanii wyborczych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.8.2016
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dostępu do danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.178.2015
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy inwigilacyjnej w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym retencji danych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.35.2016
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie utworzenia centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.5.2017
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprzywilejowania wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
V.511.521.2015
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP w sprawie nowych zasad wydawania kart parkingowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.10.2017
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5604.1.2015
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konieczności uczestniczenia przez nauczycieli w uroczystościach religijnych z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego oraz w rekolekcjach.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2017-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1819.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych procedury wykroczeniowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa zatrzymanego do pomocy prawnej.
Adresat:
Komenda Główna Policji
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa zatrzymanego do pomocy prawnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.2.2017
Data sprawy:
2017-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.796.2016
Data sprawy:
2017-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie umieszczania umywalek poza kącikiem sanitarnym w celach jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Sejm Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
VII.602.14.2016
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin.
Adresat:
Państwowa Komisja Wyborcza
Sygnatura:
VII.602.67.2015
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wynoszenia z lokali wyborczych kart do głosowania.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.612.29.2016
Data sprawy:
2017-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad wydawania zaświadczeń poświadczających posiadanie prawa do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2017-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie braku możliwości skorzystania z premii gwarancyjnej przez osoby posiadające książeczki mieszkaniowe.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.160.2016
Data sprawy:
2017-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu przyznanych sądownie rent wyrównawczych wobec upadłości podmiotów zobowiązanych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2017-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nadużywania środków przymusu bezpośredniego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2017-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nadużywania środków przymusu bezpośredniego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.612.31.2016
Data sprawy:
2017-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie nieprawidłowości w procesie rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.204.2014
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących wykonywania kontaktów między rodzicami i dziećmi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.12.2015
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn zawierających małżeństwa w młodym wieku.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.7203.2.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Adresat:
Sejm Komisja Ustawodawcza
Sygnatura:
II.517.3.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2017-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.9.2016
Data sprawy:
2016-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji przyznanego w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego.
Adresat:
Sejm Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Sygnatura:
VII.7202.9.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie w sprawie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności właścicieli nieruchomości włączonych w skład obwodów łowieckich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt i dowodów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.411.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania w podmiocie leczniczym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.600.1.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie zmiany granic gmin w województwie opolskim.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7006.26.2014
Data sprawy:
2016-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad dochodzenia odszkodowań za szkody wynikające z decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji – obiektu energetyki jądrowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.11.2016
Data sprawy:
2016-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji prawnej dotyczącej zabezpieczenia dobra nienarodzonego dziecka, w sytuacji, gdy kobieta ciężarna jest uzależniona od substancji psychoaktywnych i, pomimo ciąży, substancji tych nadużywa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.112.2016
Data sprawy:
2016-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad obniżania wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy (miasta) w trakcie kadencji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.613.12.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
V.7220.352.2016
Data sprawy:
2016-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu realizacji kontroli posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracowników Poczty Polskiej S.A.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.613.12.2016
Data sprawy:
2016-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.19.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7000.44.2015
Data sprawy:
2016-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie określenia dopuszczalnych poziomów stężeń szkodliwych substancji.
Adresat:
Senat Komisja Ustawodawcza
Sygnatura:
II.503.1.2015
Data sprawy:
2016-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zatrzymania prawa jazdy
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7211.149.2016
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów mieszkaniowych osób dotkniętych przemocą domową
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.5601.4.2016
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia równego traktowania w obszarze edukacji.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7220.352.2016
Data sprawy:
2016-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uprawnień pracowników Poczty Polskiej S.A. do dokonywania czynności kontrolnych dotyczących posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
WZF.7061.5.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie odszkodowań dla żołnierzy służby zasadniczej zmuszanych do pracy w jednostkach kolejowych w latach 50-tych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.4.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przeprowadzania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie nielegalnie działających placówek opiekuńczych
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.501.2.2016
Data sprawy:
2016-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuprawnionego blokowania kół pojazdów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.23.2014
Data sprawy:
2016-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zwrotu mienia odebranego przez władze PRL kościołom i związkom wyznaniowym.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7203.5.2014
Data sprawy:
2016-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku przepisów dotyczących uciążliwości zapachowych powodowanych przez zakłady przemysłowe, fermy zwierząt itp.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
II.511.699.2016
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.15.2016
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie aktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
IX.071.1.2015
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie określenia definicji tortur w kodeksie karnym.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.394.2016
Data sprawy:
2016-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Finansów w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.511.141.2014
Data sprawy:
2016-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poprawy dostępności do uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.63.2015
Data sprawy:
2016-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie opłaty rocznej od miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7004.9.2016
Data sprawy:
2016-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reprywatyzacji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7004.9.2016
Data sprawy:
2016-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie reprywatyzacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.520.3.2016
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Adresat:
Sejm Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie przepisu Kodeksu wyborczego, uniemożliwiającego osobom niepełnosprawnym sprawowanie funkcji w organach władzy lokalnej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.178.2015
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmian w ustawie o Policji
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.10.2016
Data sprawy:
2016-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.186.2016
Data sprawy:
2016-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia dotacji budżetowych dla środowiskowych domów samopomocy.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.7202.9.2016
Data sprawy:
2016-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uprawnień właścicieli nieruchomości włączonych do obwodów łowieckich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2856.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia instytucji mediacji do postępowania wykonawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.330.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń pism procesowych oraz innej dokumentacji sądowej w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.51.2015
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów zakupu leków sprowadzanych z zagranicy.
Adresat:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7060.650.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań o ustalenie prawa do świadczenia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.43.2016
Data sprawy:
2016-08-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykluczenia wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze sfery regulowanej przepisami Karta Nauczyciela
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7022.35.2016
Data sprawy:
2016-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.811.16.2016
Data sprawy:
2016-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów ustawy o lasach w celu doprecyzowania zasad korzystania z dróg leśnych przez osoby niepełnosprawne.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.30.2016
Data sprawy:
2016-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.837.2016
Data sprawy:
2016-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji i zasad ustalania początku okresu próby w przypadku stosowania instytucji probacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.23.2014
Data sprawy:
2016-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących konwojowania pacjentów oddziałów psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.27.2015
Data sprawy:
2016-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany zasad kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.533.2.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu cudzoziemców do informacji niejawnych w toku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.510.4.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania wizy cudzoziemcom.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.11.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozszerzenia kompetencji ratowników medycznych zatrudnianych w izbach wytrzeźwień.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.12.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszenia prawa do korespondencji w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1048.2016
Data sprawy:
2016-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.522.4.2016
Data sprawy:
2016-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie oświadczeń wypełnianych na podstawie ustawy o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.715.1.2016
Data sprawy:
2016-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym podmiot uprawniony może żądać wielokrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.
Adresat:
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Sygnatura:
XI.815.25.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu -Kancelaria Sejmu w sprawie uwag do projektu ustawy o składce audiowizualnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.5.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.24.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu osób niepełnoletnich, w wieku powyżej 15. roku życia, do świadczeń ginekologicznych i urologicznych
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.511.141.2014
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.167.2016
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez straże gminne (miejskie).
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie dokonywania prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2016
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego oraz braku podstawy prawnej odpowiedzialności dyscyplinarnej asystenta sędziego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2016-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia gwarancji procesowych dla osób wymagających szczególnego traktowania w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
KMP.573.5.2016
Data sprawy:
2016-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.131.2016
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu dostępności do żywności z banków żywności.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.36.2014
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
Komisja do Spraw Petycji Sejm RP
Sygnatura:
II.510.732.2016
Data sprawy:
2016-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Petycji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prac legislacyjnych dotyczących uprawnienia świadka do odmowy udzielania odpowiedzi.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
Sygnatura:
VII.602.61.2014
Data sprawy:
2016-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta).
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.6060.48.2014
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.3.2016
Data sprawy:
2016-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności realizowania przez asystentów rodziny pomocy rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.14.2016
Data sprawy:
2016-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieobjęcia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparciem państwa w postaci świadczenia wychowawczego (III.552.14.2016 z 7 lipca 2016 r.)
Adresat:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.84.2015
Data sprawy:
2016-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania monitoringu wizyjnego w szkołach.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.12.2016
Data sprawy:
2016-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści i innym aktom nietolerancji (XI.816.12.2016 z 30 czerwca 2016 r.)
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.13.2016
Data sprawy:
2016-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w placówkach całodobowej opieki prowadzonych w formie działalności gospodarczej
Adresat:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.72.2016
Data sprawy:
2016-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości , Prokuratora Generalnego w sprawie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym (IV.7021.72.2016 z 27 czerwca 2016 r.)
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IX.517.1619.2016
Data sprawy:
2016-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1619.2016
Data sprawy:
2016-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków osobom zatrzymanym przez Policję
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.337.2014
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania wokand sądowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.5150.1.2014
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu dla osoby będącej stroną w postępowaniu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Notarialnej
Sygnatura:
IV.7000.507.2015
Data sprawy:
2016-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie utraty własności nieruchomości w wyniku niekorzystnych umów, zawieranych w formie aktów notarialnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.4.2015
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej imigrantów romskich w Polsce.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7050.2.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie braku przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze żurawi.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.2.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepisów emerytalnych dla żołnierzy powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.729.2014
Data sprawy:
2016-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.198.2014
Data sprawy:
2016-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac nad zmianą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.149.2015
Data sprawy:
2016-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie zasad wypłaty dodatków energetycznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie umożliwienia składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.7036.24.2015
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.517.1.2015
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie osób przebywających w domach pomocy społecznej wbrew własnej woli.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań prewencyjnych kierowców na zawartość alkoholu w organizmie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.5.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2016-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej bezrobotnych dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2016-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych osób dokonujących klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7041.8.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do odpoczynku w święta dla wszystkich pracujących w placówkach handlowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.9.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzmocnienia ochrony prawnej osób uprawnionych do lokali socjalnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczeń praw pracowników naukowych i akademickich ze względu na wiek.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.19.2016
Data sprawy:
2016-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ograniczeń wiekowych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.564.8.2015
Data sprawy:
2016-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.11.2015
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wygaśnięcia uprawnienia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.111.2015
Data sprawy:
2016-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za zaświadczenia lekarskie od seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.908.2016
Data sprawy:
2016-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających zakłady karne.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.19.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktów z adwokatem bądź radcą prawnym.
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktów z adwokatem bądź radcą prawnym.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.45.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.5601.4.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do nauczania religii lub etyki dla wszystkich uczniów.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.15.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.204.2014
Data sprawy:
2016-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.510.363.2016
Data sprawy:
2016-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie wzorów pouczeń dla uczestników postępowań karnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.10.2016
Data sprawy:
2016-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2016
Data sprawy:
2016-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie porwań rodzicielskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7220.10.2016
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ubezpieczenia kuratorów społecznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.510.172.2014
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ochrony praw osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w latach 90-tych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.9.2016
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłacania przez lekarzy składek członkowskich na rzecz okręgowych izb lekarskich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.66.2015
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia bólu oraz dostępu pacjentów do marihuany medycznej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy dotyczącej praw osób represjonowanych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7021.65.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów dotyczących wyrabiania dowodu osobistego dla dziecka.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1048.2016
Data sprawy:
2016-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.126.2016
Data sprawy:
2016-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia mediacji do postępowania podatkowego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2016-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie uproszczenia procedur ubiegania się osób z niepełnosprawnościami o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.450.2015
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw osób oczekujących na lokale socjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.8.2014
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.420.1.2016
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie równego traktowania rodziców na rynku pracy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.2585.2014
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów stawienia się świadka w sądzie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.40.2016
Data sprawy:
2016-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w uzyskaniu świadczeń przez opiekunów osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1232.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.1.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania przestępstwa tortur w kodeksie karnym.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.521.7.2014
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie badań genetycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Podkomisji stałej
Sygnatura:
VII.602.111.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie krajowych obserwatorów wyborów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebywania w ośrodku dla osób stwarzających zagrożenie po uchyleniu prawomocnego orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.32.2016
Data sprawy:
2016-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.9.2016
Data sprawy:
2016-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7043.41.2016
Data sprawy:
2016-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umożliwienia składania pozwów zbiorowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.51.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony prawnej dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7217.2.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie pomocy mieszkaniowej dla osób najuboższych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.77.2015
Data sprawy:
2016-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7040.14.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień sędziów do urlopu zdrowotnego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnej definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.13.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustnego uzasadniania orzeczeń w postępowaniu cywilnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.801.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osób tymczasowo aresztowanych do kontaktów telefonicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci martwo urodzonych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Podkomisji
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie prekampanii wyborczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.5.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1983.2014
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1198.2015
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do rzetelnego procesu w przypadku uzupełniania uzasadnienia wyroku przez sąd pierwszej instancji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7006.36.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terminów zaskarżenia aktów prawa miejscowego.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie dostosowywania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7100.35.2014
Data sprawy:
2016-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących biura usług płatniczych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.26.2015
Data sprawy:
2016-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
BPK.501.6.2015
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ujednolicenia systemu poszukiwań osób zaginionych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.501.6.2015
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujednolicenia systemu poszukiwań osób zaginionych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.46.2015
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorom sądowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2015
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kar aresztu za jazdę bez biletu, niewspółmiernych do przewinienia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7002.30.2015
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obrotu ziemią rolną.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7106.178.2014
Data sprawy:
2016-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie e-kantorów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1673.2015
Data sprawy:
2016-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości skutecznej readaptacji społecznej skazanych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2016-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulgowych przejazdów dla polskich uczniów kształcących się za granicą.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.77.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie płatnego urlopu naukowego dla pracowników instytutów badawczych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.316.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.36.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania od wyników egzaminów maturalnych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.602.14.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.903.2015
Data sprawy:
2016-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą przez ZUS.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.6.2016
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie egzaminów z języka polskiego dla przyszłych lekarzy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7051.6.2015
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przewlekłych procedur stwierdzania choroby zawodowej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prawa do bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.816.10.2015
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw osób szczególnie narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.4.2016
Data sprawy:
2016-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu więźniów do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2016-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony mieszkańców przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
III.7060.370.2014
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7006.271.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.10.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zadań i uprawnień ratowników medycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7020.4.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNA.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.26.2015
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw dawców przeszczepu do świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie praw osób represjonowanych w okresie stanu wojennego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.1.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw osób podejrzanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2016-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.711.1.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnych przepisów dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.237.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych i prokuratorskich.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.645.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie dochodzenia należności przez Skarb Państwa na drodze skargi pauliańskiej.
Adresat:
Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.600.21.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie procesu wdrażania prawa UE do prawa krajowego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.31.2016
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.10.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania sprawdzenia osób zatrzymanych w pomieszczeniach Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.6.2016
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku TK dotyczącego zrzeszania się w związkach zawodowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.190.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji wyroku ETPC dotyczącego przebywania w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1227.2015
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wnoszenia sprzeciwu od wyroku nakazowego.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie procedury wygaśnięcia mandatu wójta z powodu niezdolności do sprawowania urzędu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.92.2014
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tworzenia przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczne.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7100.1.2015
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie wytycznych dotyczących wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1983.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości podlegających zwrotowi kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1819.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego przestępstw komputerowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7002.35.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw właścicieli nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7004.45.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7042.3.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.8.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego w szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.30.2015
Data sprawy:
2016-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania polskich wyborców przebywających za granicą.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.43.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.512.2.2014
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7211.338.2015
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ograniczenia obrotu lokalami spółdzielczymi w sytuacji braku tytułu prawnego spółdzielni do gruntu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.104.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony osób sygnalizujących nieprawidłowości w interesie publicznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.51.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadawania pism procesowych.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
IV.501.40.2014
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie ochrony danych zawartych we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.195.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń pielęgnacyjnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wielotorowości orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7217.58.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do mieszkań.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.47.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.573.42.2014
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw nieletnich.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.245.2015
Data sprawy:
2015-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wliczania dodatku mieszkaniowego do dochodu przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.149.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.10.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców starających się w Polsce o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.411.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulg dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.27.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.3.2015
Data sprawy:
2015-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Reguł Nelsona Mandeli dotyczących standardów traktowania więźniów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.150.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.501.12.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowanego wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.573.20.2015
Data sprawy:
2015-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dostępu do adwokata osób nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.9.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania ofiar przestępstw o opuszczeniu zakładu psychiatrycznego przez sprawcę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.2.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu dozoru elektronicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.26.2014
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, w tym osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7212.26.2015
Data sprawy:
2015-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ochrony praw lokatorów w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.605.2.2014
Data sprawy:
2015-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.111.2015
Data sprawy:
2015-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaświadczeń lekarskich dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.3.2015
Data sprawy:
2015-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia ochrony wszystkim dzieciom będącym uczestnikami postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.80.2015
Data sprawy:
2015-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.570.24.2015
Data sprawy:
2015-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obowiązku badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.071.4.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia definicji tortur w Kodeksie karnym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.572.1.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony praw imigrantów będących ofiarami przemocy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwzględniania indywidualnego charakteru sprawy przy podejmowaniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowych zasad przyznawania odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.149.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa opiekunów osób niepełnosprawnych do świadczeń przedemerytalnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.532.2.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usprawnienia procesu repatriacji Polaków ze Wschodu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń w otrzymywaniu paczek żywnościowych przez skazanych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2015-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.612.329.2014
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.602.14.2014
Data sprawy:
2015-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniej podstawy prawnej prewencyjnych badań na zawartość